Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 1( Tiếp theo):

Bài tập 1( Tiếp theo):

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết quả cuối cùng như sau36Di chuyển các điểm

Sau khi nhận được kết quả bài tập trên, hãy dùng chuột nhắp chuột lên điểm A và kéo rê sang vị trí

khác. Ta sẽ thấy tất cả các đường, các điểm được tạo ra, trừ hai điểm B và C, đều di chuyển theo để

đảm bảo tính chất của chúng. O1 vẫn là tâm đường tròn nội tiếp, O2 vẫn là tâm đường tròn ngoại tiếp.

Che dấu bớt các đường

1. Lần lượt chọn các đường p1,p2, t, x, y

2. Chọn Hiển thị/Ẩn đường phân giác hoặc ẩn đường thẳng vng góc

3. Vẽ các đoạn thẳng O1H, O2A37Kết quả sẽ như hình sau:38Tạo hoạt hình

1) 1. Cho điểm A chuyển động:

a. Nhấp chuột phải lên điểm A

b. Chọn Hoạt náo cho điểm

2. Dừng điểm A

a. Trên bảng Điều khiển sự chuyển

động, nhắp chuột vào hình tam

giác màu đen ở đầu hộp Target

b. Chọn chọn Point A

c. Nhắp chuột vào nút Stop (hình

vng màu đen)

39Kết QuảNút điều khiển sự chuyển động

Nút dừng sự chuyển động ( stop)

Nút điều chỉnh tốc độ chuyển động ( nhanh – chậm)40LƯU Ý :

Khi chọn nhiều đối tượng: Đường thảng , điểm

thì phải giữ phím phải Shift .

Khi chọn đối tượng có thể nhấp chuột để thể

hiện dấu đối tượng

Nút điều chỉnh tốc độ chuyển động 2n hổ trọ

đối tương hoặc viết nhãn đối tượng

Mong bạn sẽ tiếp thu được phần mềm bổ ích

này trong cơng tác .Với phần mềm bằng

tiếng Việt bạn sẽ dễ tìm hiểu hơn.Cần hổ trợ

bạn gởi mail về . doquangtam55@gmail.com

chúc bạn thành công

41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 1( Tiếp theo):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×