Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các loại sản phẩm và yêu cầu kĩ thuật

3 Các loại sản phẩm và yêu cầu kĩ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

- Kích thước: 170x115x75 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 37%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 1.5 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 85x115x75 mm

- Đất sét nung cơng nghệ tuynel

- Độ rỗng: 37%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 0.75 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 190x80x80 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 30%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 1.2 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 195x135x90 mm

- Đất sét nung cơng nghệ tuynel

- Độ rỗng: 30%

- Cường độ chịu nén: ≥ 57 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 2.4kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 195x90x55 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 0.5%

- Cường độ chịu nén: ≥ 79 N/mm2

- Độ hút nước: <= 10%

- Trọng lượng: 1.8 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1451-1998

- Màu đỏGạch 6 lỗ A1Gạch nửa 6 lỗGạch 4 lỗGạch 6 lỗ loại lớnGạch đặcSVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL7ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

-Gạch 6 lỗ nhỏ- Kích thước: 95x80x80 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 30%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 1.2 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 220x60x105 mm

- Đất sét nung cơng nghệ tuynel

- Độ rỗng: 37%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 2.3 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 220x220x110 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 50%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 4.1 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 200x105x200 mm

- Đất sét nung cơng nghệ tuynel

- Độ rỗng: 37%

- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 3 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏGạch 4 lỗ nửaGạch 3 lỗ trònGạch 3 lỗ vngGạch 10 lỗ trònSVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VLKích thước: 165x105x70 mm

Đất sét nung cơng nghệ tuynel

Độ rỗng: 37%

Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

Độ hút nước: <= 12%

Trọng lượng: 1.5 kg/viên

Tiêu chuẩn: TCVN 1450-19988ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

- Kích thước: 305x162x90 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 50%

Gạch 20 lỗ vuông- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 5.7 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 220x105x220mm

- Đất sét nung cơng nghệ tuynel

- Độ rỗng: 50%Gạch 10 lỗ vuông- Cường độ chịu nén: ≥ 37 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 4.5 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏ

- Kích thước: 200x130x90 mm

- Đất sét nung công nghệ tuynel

- Độ rỗng: 37%

- Cường độ chịu nén: ≥ 35 N/mm2

- Độ hút nước: <= 12%

- Trọng lượng: 1.4 kg/viên

- Tiêu chuẩn: TCVN 1450-1998

- Màu đỏGạch 4 lỗ vngHình 2.1. Một số loại gạch rỗng nhiều lỗSVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL9ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNGSVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL10ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

Bảng 1.3. Mức khuyết tật về hình dạng của gạch rỗng

Loại khuyết tậtMức cho phép1. Độ cong vênh trên bề mặt viên gạch, mm, không lớn hơn52. Số vết nứt theo chiều dày và chiều rộng, có độ dài khơng q

60 mm, vết, khơng lớn hơn13. Số vết sứt cạnh, sứt góc sâu từ 5 mm đến 10 mm, kéo dài theo

cạnh từ 10 mm đến 15 mm, vết, không lớn hơn2+) Yêu cầu về cường độ chịu nén, chịu uốn, gạch được chia theo từng mác đảm bảo

không nhỏ hơn giá trị trong bảng 1.2.

+) Độ hút nước của gạch rỗng đất sét nung không lớn hơn 16 %.

+) Vết tróc do vơi trên bề mặt viên gạch có kích thước trung bình từ 5 mm đến 10 mm,

tính bằng số vết, khơng q 3 vết.

1.3.2 Ngói đất sét nung

Các loại sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật của ngói đất sét nung được quy định trong

TCVN 1452 : 2004

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Có hình dạng đúng, chính xác, bề mặt phải phẳng, láng mịn, khơng phân lớp,

phồng mịn

+ Khơng có vết nứt xun qua ngói, độ cong vênh bề mặt và các cạnh gờ <4mm

+ Khơng cho phép các viên ngói có vết nứt và bị sứt

+ Chiều cao gờ phải lớn hơn 5mm, gờ rộng của viên này phải khớp với gờ

mộng của viên kia, phải lọt vào nhau trên 2/3 chiều cao gờ, cho phép sứt mẻ của gờ

không lớn hơn 1/3 chiều cao của gờ

+ Đường kính của lỗ xâu lớn hơn 1,5mm

+ Ngói phải được nung tốt, có cấu trúc hạt mịn, đồng nhất tại các mặt vỡ, khơng

có chất vôi

+ Khối lượng riêng 2,5:2,7 g/cm3, khối lượng thể tích 1800:2000kg/m3

+ Độ hút nước phải nhỏ hơn 10% theo khối lượng. Thời gian xuyên nước

không lớn hơn 3h

SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL11ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

+ Về âm thanh màu sắc: có tiếng kêu trong và chắc khi gõ nhẹ bằng búa con;

ngói cùng lơ mầu sắc phải đồng đều, khơng có vết hoen ố hay bạc mầu trên mặt

Bảng 1.4. Quy định các dạng khuyết tật của ngói

Dạng khuyết tậtMức1. Sai lệch kích thước theo chiều dài và chiều rộng viên ngói: %,

khơng lớn hơn±22. Độ cong vênh bề mặt và cạnh viên ngói, %, khơng lớn hơn±23. Các vết vỡ, đập gờ hoặc mấu, có kích thước:

+ lớn hơn 1/3 chiều cao gờ, mấu,Ko cho phép+ nhỏ hơn 1/3 chiều cao gờ, mấu1 vết4. Vết nứt

+ có chiều sâu, lớn hơn 3 mm, chiều dài nhỏ hơn 20 mm,Ko cho phép+ có chiều sâu, nhỏ hơn 3 mm, chiều dài nhỏ hơn 20 mm, không nhiều

hơn

5. Vết nổ vôi trên bề mặt1 vết

Ko cho phép+ Các chỉ tiêu cơ lý của ngói được quy định trọng bảng 1.5.

Bảng 1.5. Các chỉ tiêu cơ lý của ngói

Tên chỉ tiêuMức1. Độ hút nước, %, khơng lớn hơn142. Tải trọng uốn gãy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm,

khơng nhỏ hơn353. Khối lượng một mét vng ngói ở trạng thái bão hòa nước, kg, khơng

lớn hơn554. Khối lượng một viên ngói khơ loại 22 viên/m2 là, kg2,14. Thời gian xuyên nước, giờ, không nhỏ hơn

5. Độ bền băng giá khi thử theo Phụ lục A, TCVN 1452 – 2004

CHÚ THÍCH – Chỉ tiêu độ bền băng giá quy định khi theo yêu cầu.SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL122

Đạt yêu

cầuĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

Một số loại ngóiThơng số kĩ thuậtNgói mũi tên A1

Ngói mũi tên A2

Ngõi mũi hài

Ngói úp nócKích thước: 345x212x20 mm

Đất sét nung công nghệ tuynel

Trọng lượng: 1.7 kg

Màu đỏ

Độ hút nước <6%

Độ xun nước >120 phút

Kích thước: 345x212x20 mm

Đất sét nung cơng nghệ tuynel

Trọng lượng: 1.7 kg

Màu đỏ

Độ hút nước <6%

Độ xuyên nước >120 phút

Kích thước: 150x150x12 mm

Đất sét nung cơng nghệ tuynel

Trọng lượng:0.3 kg

Màu đỏ

Độ hút nước <6%

Độ xuyên nước >120 phút

Kích thước: 386x193x15 mm

Đất sét nung cơng nghệ tuynel

Trọng lượng: 1.7 kg

Màu đỏ

Độ hút nước <6%

Độ xuyên nước >120 phútHình 2.2. Một số loại ngói1.4 Sản phẩm lựa chọn

Theo yêu cầu của đề tài, ta chọn sản phẩm gạch rỗng 2 lỗ tròn GR 60 – 2T15 có kích

thước LxBxH= 220x105x60, độ rỗng lớn nhất là 15% và ngói dập có rãnh loại 22 viên/m 2

có kích thước LxBxH= 340x205x13 để tiến hành thiết kế phân xưởng gia công nhiệt.SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL13ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

1.4.1 Yêu cầu kỹ thuật của gạch rỗng 2 lỗ

Kích thước Dài 220 mm, rộng 105 mm, dày 60

mm

- Tính tốn cơ bản về viên gạch

Thể tích của 1 viên gạch đặc là:

Vđặc = B.L.H = 10,5x22x6 = 1386 (cm3).

Thể tích 2 lỗ rỗng viên gạch là:V2lỗ=2..R2

4.R.L=2.3,14.2,52

4.22=216(cm3).Thể tích của viên gạch rỗng là:

V = Vđặc –V2 lỗ = 1386 – 216 = 1170 (cm3).Hình 2.2. Gạch rỗng 2 lỗKhối lượng

ρ của 1 viên gạch 2 lỗ rỗng là:

G = V.v= 1170 x1,82106 (g).1.4.2 Yêu cầu kỹ thuật của ngói đất sét nung loại 22 viên/m2Hình 2.3. Ngói đất sét nung loại 22 viên/m2

Kích thước danh nghĩa: 340x205x13 (mm)

- Tính tốn cơ bản về viên ngói

+ Thể tích của 1 viên ngói là:

Vđặc = B.L.H = 340x205x13 = 906,1.103 (mm3).

SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các loại sản phẩm và yêu cầu kĩ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×