Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀ

THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀI tt: Dòng điện tính tốn

Ptt

U dm × cos ϕI tt =Với dòng điện 1 pha :I tt =Với dòng điện 3 pha: ITT =

Hệ số cơng suất của tồ nhà:

Điện áp 1 pha:

Điện áp 3 pha:U dmLD

U dmLDPtt

3 × U dm × cos ϕ

cos ϕ = 0,8= 220V

= 380V4.2 Tính tốn, lựa chọn dây dẫn và cáp

Tính chọn dây dẫn và cáp cũng rất quan trọng đối với hệ thống

cung cấp điện. Lựa chọn đúng tiết diện dây dẫn và cáp sẽ làm cho hệ

thống điện làm việc hiệu quả, không làm ngắn mạch, hệ thống tiêu

hao điện năng thấp và có hiệu quả trong kinh tế.

Có 3 phương pháp để lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp:

+ Chọn tiết diện theo mật độ kinh tế của dòng điện

+ Chọn tiết diện theo điện áp cho phépJ kt∆U cp+ Chọn tiết diện theo dòng phát nóng lâu dài cho phépI cpTuy nhiên chọn tiết diện dây và cáp theo phương pháp dòng

phát nóng lâu dài cho phép hiệu quả nhất đối với lưới điện hạ áp đô

thị và sinh hoạt.Trang 78CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀCơng thức xác định tiết diện dây theo dòng phát nóng lâu dài cho

phépI cp.K1 × K 2 × I cp ≥ I ttTrong đó:

K1: Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ kể đến sự chênh lệch nhiệt độmôi trường chế tạo và môi trường đặt dây. Thường lấy

K2K1= 1.: Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ kể đến số lượng cáp để chungmột rãnh. Thường lấyK2= 1.Sau khi chọn được dây dẫn và cáp ta tiến hành kiểm tra điều

kiện kết hợp với thiết bị bảo vệ là Aptommat theo công thức:

K1 × K 2 × I cp ≥Với1, 25 × I dmA

1,51, 25 × I dmAlà dòng khởi động nhiệt (I kdn) của Aptomat và 1,5 làhệ số cắt quá tải của Aptommat.

4.3 Tính tốn và lựa chọn thiết bị điện cho tủ điện tổng (MSB)

4.3.1 Tính tốn và lựa chọn Aptomat

Cơng suất tính tốn của tủ điện tổng (MSB):

PMSB = 264,504(k W)Dòng điện tính tốn của tủ điện tổng (MSB):

I MSB =PMSB

264,504

=

= 502,340(A)

3 × U dm × cos ϕ

3 × 0,38 × 0,8Lựa chọn aptomat loại MCCB Mitsubishi NF630-SEW/3P/50KA với

các thông số:Trang 79CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀU dmA-Điện áp định mức:-Dòng điện định mức:

Dòng cắt định mức:-= 690(V)I dmAI cdmA≥ U dmLD= 630(A)=380(V)≥ I MSB=502,340(A)= 50(kA)Lựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttI cp ≥I tt

502,340

=

= 502,340(A)

K1 × K 2

1× 1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x95)mm 2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.1 Thông số kỹ thuật của cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x95)

Tiết

diện

định

mức

mm295)Đường

Chiều

Đường Dòng

kính dây dày cách kính

cho

mm điện

tổng

phép

dẫn (

( )

thể ( (A)

mm

mm

(

)

)

11,71,614,9800mm 2Điện trở

dây dẫn ở

200 C(Ω / km )0,193Kiểm tra sự kết hợp giữa cáp và Aptomat

K1 × K 2 × I cp ≥1×1× 630 ≥

630 ≥ 5251, 25 × I dmA

1,51, 25 × 630

= 525

1,5=> Thỏa mãn điều kiện4.3.2 Lựa chọn thanh dẫn cho tủ điện tổng (MSB)

Tủ điện tổng (MSB) phân phối điện từ tầng hầm đến tầng áp mái

bằng hệ thống thanh dẫn Busway đi trong hộp kỹ thuật. Tại mỗi tầng

ta dùng hộp lấy nguồn từ thanh dẫn vào tủ điện tầng, từ đó đi cáp

đến các phòng.Trang 80CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀViệc tính chọn tiết diện thanh dẫn tương tự cáp, có sai lệch do

khác nhau về cấu trúc (dạng thanh đặc) nên hệ số tản nhiệt, độ tăng

nhiệt khác nhau.

Theo tính tốn ở trên ta chọn thanh dẫn bằng đồng loại 3P4W do

hãng SIEMEM chế tạo, có Icp = 630A, các thông số thoả mãn được các

điều kiện kiểm tra.

4.4 Tính tốn và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng hầm (DBH)

Cơng suất tính tốn của tủ tầng hầm (DB-H)

PDB − H = S DB − H × cos ϕ = 3,149 × 0,8 = 2,519(k W)Dòng điện tính tốn của tủ điện tầng hầm (DB-H):

I DB − H =PDB − H

2,519

=

= 4, 784(A)

3 × U dm × cos ϕ

3 × 0,38 × 0,8Lựa chọn aptomat loại MCCB Mitsubishi NF63-HW/3P/10A/10KA với

các thông số:

-Điện áp định mức:U dmA-Dòng điện định mức:-Dòng cắt định mức:= 400(V)I dmAI cdmA≥ U dmLD= 10(A)=380(V)≥ I DB − H=4,784(A)= 10(kA)Lựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttI cp ≥I tt

4, 784

=

= 4, 784(A)

K1 × K 2

1× 1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (2.5)mm 2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.2 Thống kế cơng suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng hầm (DB-H)

Các

tuyến

trong

tủ điệnCơng

suất

của

từng

tuyếnDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1PChọn

dây

dẫn

(Trang 81mm2)CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀDBH/L1288WI L1 =PL1

288

=

= 1, 63(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmADBH/L2288WI L2 =PL 2

288

=

= 1, 63(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADBH/L3288WI L3 =PL 3

288

=

= 1, 63(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA288WI L4 =PL 4

288

=

= 1, 63(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADBH/L5I L4 =PL 4

288

=

= 1, 63(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADBH/SO11200

WI SO1 =PSO1

1200

=

= 6,8(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA360WI FA =PFA

360

=

= 2,1(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8S=1,5=7,5kA=16(AS=2,5)

I cdmADBH/FAS=1,5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,5=7,5kA=6(A)I cdmADBH/L4=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,5I dmA=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,5=7,5kA4.5 Tính tốn và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 1 (DB-1)

Công suất tính tốn của tủ tầng 1 (DB-1)

PDB −1 = S DB −1 × cos ϕ = 20,323 × 0,8 = 16, 258(k W)Dòng điện tính tốn của tủ điện tầng 1 (DB-1):

I DB −1 =PDB −1

16, 258

=

= 30,876(A)

3 × U dm × cos ϕ

3 × 0,38 × 0,8Trang 82Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×