Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn điều chế

4 Tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn điều chế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế số3 tiêu chuẩn ưu tiên khi lựa chọn các trình tự điều chế: hiệu quả về cơng suất,

hiệu quả phổ và độ phức tạp của hệ thống.

1.4.1 Hiệu quả công suất

Tỉ lệ lỗi bit, hay xác suất lỗi bit của một trình tự điều chế là tỉ lệ nghịch

với Eb / N 0 , tỉ lệ năng lượng bit trên mật độ phổ nhiễu. Chẳng hạn, Pb của ASK

trong kênh AWGN được cho bởi:

� 2 Eb

Pb  Q �

� N

� 0

(1.10)Trong đó Eb là năng lượng bit trung bình, còn N 0 là mật độ phổ nhiễu

(PSD) và Q(r) là tích phân Gauss, đơi khi được biết tới là hàm Q. Hàm được

định nghĩa như sau:

2

1

Q( x)  � eu du

2

x(1.11)Hàm là hàm giảm đơn điệu của x. Do đó hiệu quả cơng suất của một trình

tự điều chế được định nghĩa một cách thẳng thắn như tỉ lệ Eb / N 0 cần thiết với

5

một xác suất lỗi bit nào đó ( Pb ) tren một kênh AWGN. Pb  10 thường được sử

dụng như tỉ lệ lỗi bit tham chiếu.1.4.2 Hiệu quả phổ

Việc xác định hiệu quả dùng phổ phức tạp hơn một chút. Hiệu quả phổ

được định nghĩa như số bit trên một giây có thể được truyền đi trong một Hert

của băng thơng hệ thống. Ví dụ, mật độ phổ cơng suất một dải của một tín hiệu

ASK được điều chế bởi một chuỗi bit ngẫu nhiên độc lập có xác suất ngang

nhau được cho như sau:

s( f ) A2T

A2

sin c 2 [T ( f  f c )] 

 ( f  fc )

4

4và được cho trong hình 1.5, trong đó T là độ dài bit, A là biên độ sóng

mang, và f c là tần số sóng mang. Từ hình ta có thể thấy rằng phổ tín hiệu trải từ

� tới �. Vậy để truyền đi một cách hồn hảo tín hiệu, thì cần một băng thơng

hệ thống khơng xác định, biến thiên dựa trên một tiêu chuẩn khác. Chẳng hạn,

trong hình 1.5, hầu hết năng lượng tín hiệu tập trung trong dải giữa hai điểm 0,

vậy yêu cầu một băng thơng 0-0 có vẻ như đã13Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốHình 5: mật độ phổ cơng suất của ASK

đầy đủ. Có 3 cách tính hiệu quả phổ trong các tài liệu như liệt kê sau đây:

Hiệu quả phổ Nyquist-giả thiết hệ thống sử dụng bộ lọc Nyquist (đáp

ứng xung chữ nhật lí tưởng) tại băng gốc, có băng thơng u cầu tối thiểu cho

truyền phát nhiễu ISI tự do của các tín hiệu số, thì băng thơng tại băng gốc là

0.5 Rs , Rs là tốc độ kí hiệu, và băng thơng tại tần số sóng mang là W  Rs . Do

Rs  Rb / log 2 M , Rb =tốc độ bit, với điều chế M-ary (ND: M ở đây là số điểm cóthể thấy khi xem biểu đồ chòm điểm), hiệu quả phổ là

Rb / W  log 2 M(1.12)Hiệu quả phổ null-null (ND: hay ở trên vừa dịch là 0-0)-với các trình tự

điều chế có các điểm 0 phổ mật độ cơng suất như của ASK trong hình 1.5, định

nghĩa băng thơng như độ rọng của búp sóng chính là cách thích hợp để định

nghĩa băng thơng.

Hiệu quả phổ phần trăm-nếu phổ của một tín hiệu điều chế khơng có

các điểm khơng, như điều chế pha liên tiếp nói chung (CPM), băng thơng nullnull khơng tồn tại. Trong trường hợp này, băng thơng phần trăm có thể được sử

dụng. Thông thường 99% được sử dụng, cho dù một số số phần trăm khác (như

90%, 95%) cũng được dùng.14Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốCHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SỐ

Điều chế số: là quá trình biến đổi các thành phần của song mang như :tần số, pha

,biên độ theo chuỗi số nhị phân đầu vào. Do đó ta có các điều chế như :ASK, FSK ,

PSK …

2.1 .Điều chế dịch biên ASK (Amplitude Shilf Keying).

o Khái niệm : + Trong điều chế ASK biên độ sóng mang hình sine tần số cao

sẽ biến thiên theo mức luận lý của chuỗi tín hiệu số.Tổng qt tín hiệu số sẽ

có m mức tín hiệu khác nhau .

+ m=2 ta có điều chế dịch biên nhị phân BASK.

o Biểu thức của tín hiệu ASK :

vASK (t )  [A 0 +A.d(t)].cos(0 t )

Trong đó : A0 ,0 :là biên độ và tần số sóng mang .d(t) = 1 : tùy theo mức luận lý của chuỗi số là cao hay thấp

A :là độ dịch biên độ .Dạng sóng của tín hiệu điều chế số ASK :Hình 2.1. Dạng sóng của tín hiệu ASK15Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốB2

fbo Sơ đồ điều chế ASK :VAS

KVo

Vo(t)

BPFv  A .cos( t)

Vc(t)c 00Hình 2.2.Sơ đồ khối điều chế ASK16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn điều chế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×