Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SỐ

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốB2

fbo Sơ đồ điều chế ASK :VAS

KVo

Vo(t)

BPFv  A .cos( t)

Vc(t)c 00Hình 2.2.Sơ đồ khối điều chế ASK16Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế số

Hình2. 3.Dạng sóng điều chế ASKSơ đồ khối giải điều chế ASK kết hợpLP

FBPF

VASK (t)d(t

)

Vc(t)

Vc (t )  Ac .cos(ot)Hình 2.4. Giải điều chế ASK.

oƯu, nhược điểm :

-Ưu điểm :+chỉ dùng một sóng mang duy nhất .

+phù hợp với truyền tốc độ thấp ,dễ thực hiện .-Nhược điểm:+dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu.

+khó đồng bộ, it dùng trong thực tế.

o Ứng dụng trong cáp .17Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế số2.2.Điều chế dịch pha PSK( Phase Shilf Keying) .

-Khái niệm : +Pha của sóng mang hình sin tần số cao sẽ biến thiên theo

mức logic 0 và 1 của chuỗi số .

+ M  2N là số pha trạng thái khác nhau của sóng mang với N

số bit nhị phân.Ta cóm các kiểu điều chế M-ary:BPSK, QPSK.2.3 Điều chế BPSK :

Biểu thức của tín hiệu BPSK :vBPSK (t )  A.d (t )cos(0t )Trong đó : +A : là biên độ, 0 tần số,  là góc pha ban đầu của sóng mang .+d(t) =+/-1: tùy theo mức luận lý của chuỗi số đầu vào .18Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốPhổ của tín hiệu BPSK :

GBPSK ( f ) = 12 [G(f-f 0 )+G(f+f 0 )]Nếu ta đặt A= 2Ps trong đó Ps cơng suất sóng mang thì Eb = PS Tb là năng lượng mỗi

bit.

Thì phổ của tín hiệu xung :G(f)= P T ( sin  fTb )2

SbfTbSuy ra phổ của tín hiệu PBSK :sin  ( f  f

0 )TbPS Tb

Gsin  ( f  f

0 )Tb

2[() )

2]BPS

K

2 ( f  f 0 )Tb ( f  f 0 )TbSơ đồ điều chế BPSK :VBPSKd(t)

19Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốA.cos(0t) AcHình 2.5. Điều chế BPSK.Dạng sóng của tín hiệu BPSK :Hình 2.6. Dạng sóng tín hiệu BPSK20Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốMạch giải điều chế BPSK :d’(t)VBPSKLPF2.cos(0t)Hình 2.7. Điều chế BPSK2.4 Điều chế QPSK :

-Khái niệm: là q trình điều chế pha của sóng mang với 4 trạng thái khác nhau và

vng góc với nhau.21Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốBiếu thức của tín hiệu :VQPSK ( f )  2 A.cos[0 t+(t )]

Giá trị của (t) tương ứng với mỗi ký hiệu 2 bít, gọi b0 (t) , be (t) là bit chẵn và

bít lẻ trong mỗi ký hiệu 2 bit :b0 (t)be (t)(t)11π/4103π/4005π/4017π/422Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốHình 2.8. Giản đồ trạng thái pha điều chế QPSKSơ đồ khối bộ giải điều chế :Hình 2.9 .Sơ đồ khối giải điều chế QPSK.23Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế số-Ưu nhươc điểm của điều chế PSK :+Ưu điểm: Ít lỗi, ít nhạy với nhiễu do pha ít bị ảnh hưởng của mơi trường và tần số .+Nhược điểm: Khó thực hiện các mạch điều chế, dễ sai pha khi điều chế ở mức cao.-Ứng dụng: Sử dụng nhiều trong mạng không dây Wifi, di động CDMA .2.5. Điều chế FSK (Fequency Shilf Keying).

- Khái niệm: +Dùng 2 tần số khác nhau của sóng mang để biểu diễn bit 1 và 0.

+ Tần số cao với mức 1 và thấp với mức 0.24Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốDạng sóng của tín hiệu FSKHình 2.10. Dạng sóng tín hiệu điều chế FSK.25Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốPhổ của tín hiệu FSK :Hình 2.11. Phổ của tín hiệu FSK.

o Ưu điểm, nhược điểm :

-Ưu điểm : +Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu và ít lỗi hơn so với ASK .

-Nhược điểm :+Tần số cao dễ bị nhiễu và hạn chế tốc độ truyền .

+Khó đồng bộ.

o Ứng dụng :

+ Dùng rộng dãi trong truyền số liệu .

+ Dùng để truyền dữ liệu tốc độ 1200bp hay thấp hơn trên

mạng điện thoại .

+ Có thể dùng tần số cao (3-30MHz) để truyền sóng

radio hoặc cáp đồng trục .

2.6. Điều chế QAM (Quadrature Aplitude Modulation).

-Khái niệm : + là sự kết hợp của điều biên và điều pha .

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×