Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Ứng dụng phần mềm Revit vào việc hỗ trợ lập dự toán 1 công trình cụ thể

2 Ứng dụng phần mềm Revit vào việc hỗ trợ lập dự toán 1 công trình cụ thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN3.2.1 Hướng dẫn lập dự tốn theo cách làm thủ cơng bằng phần mềm G8

Sau khi xuất ra các bảng khối lượng khơng gán sẵn mã dự tốn, với

đi .txt, ta tiến hành xuất sang excell theo cách đã trình bày ở trên được bảng

tổng hợp như sau:

Mở phần mềm dự toán gõ các mã cơng tác cần thiết vào bảng tính rồi

nhập khối lượng thủ cơng vào phần mềm.SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG52ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN3.2.1 Hướng dẫn lập dự toán theo cách làm bán tự động bằng phần mềm

G8Sau khi xuất ra các bảng khối lượng đã gán sẵn mã dự tốn,

với đi .txt, ta tiến hành xuất sang excell theo cách đã trình bày ở

trên được bảng tổng hợp như sau:Mở phần mềm dự toán load file excel vào theo các bước sau

là ta đã lập xong dự toán.SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG53ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN- Xử lý một số lỗi phơng, kích đúp vào các mã đơn giá để cập

nhật lại, ta đã lập xong bảng dự toán.SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG54ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN3.3 So sánh kết quả dự tốn có sự hỗ trợ của phần mềm Revit với kết quả

dự toán theo phương pháp truyền thống của một cơng trình cụ thể.

3.3.1 So sánh về độ chính xác của khối lượng

- Khối lượng xuất ra từ revit là hồn tồn chuẩn xác đối với mơ hình 3D được

tạo ra, sự sai khác chỉ có thể xảy ra khi người thực hiện modelling mơ hình

chưa chính xác.

- Khối lượng do bóc thủ cơng có thể có sai sót vì nhiều ngun nhân: Có thể

do người bóc nhầm lẫn, Do bản vẽ 2D chưa thể hiện rõ tất cả các chi tiết. Do

các cơng thức chỉ mang tính gần đúng.

3.3.2 So sánh về thời gian lập dự toán

- Sau khi đã có các bảng khối lượng xuất ra từ revit, dù là dạng thủ công hay

bán tự động thì cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cơng sức.

- Tập dự tốn theo cách làm truyền thống của cơng trình thường dầy hàng

trăm trang với hàng nghìn dòng diễn giải, thường làm người lập dự tốn mất

từ vài tuần đến hàng tháng, việc bóc khối lượng cũng rất khó khăn và mệt

mỏi.

3.3.3 So sánh về khả năng tiết kiệm tài ngun

- Dự tốn có sự hỗ trợ của Revit thường tốn rất ít tài nguyên như giấy, mỗi

đầu mục cơng việc chỉ chiếm 1 dòng trong file dự tốn, vì khối lượng được

linh kết quả từ file revit sang.

- Dự toán theo cách truyền thống thường dài hàng trăm trang, với hàng nghìn

dòng diễn giải, gây tốn kém tài nguyên rất nhiều mỗi khi phải sửa đổi, bổ

sung, hay nộp hồ sơ.

`

- Cơng việc khó khăn nhất của đề tài là xây dựng một mơ hình BIM 3D có độ

chính xác cao nhất.

- Sau khi đã có mơ hình thì cơng việc xuất các bảng khối lượng sang excell và

link vào các phần mềm dự toán là hết sức đơn giản.

- Dự toán được lập với sự hỗ trợ của Revit cho thấy rất nhiều ưu điểm so với

phương pháp đo bóc khối lượng truyền thống.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Sản phẩm của đề tài tạo ra đã đáp ứng được mục đích ban đầu của đề tài,

gồm các nội dung chính như sau:

+ 01 mơ hình BIM 3D gán thông tin tạo bởi phần mềm Revit (Tên file

là Bệnh viện đa khoa Tâm trí Nha Trang.RVT)

+ 01 bộ bản vẽ 2D các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các bảng thống

kê tạo bởi revit

+ 02 ảnh phối cảnh 3D

+ 01 video ngoại thất tạo bởi phần mềm Lumion

+ 01 file excel các khối lượng đã thống kê được

+ 01 file dự tốn các cơng tác cơ bản.

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG55ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN+ 01 file template theo TCVN

+ 01 file thuyết minh hướng dẫn cách dùng mơ hình 3D Revit để hỗ trợ

lập dự toán

- Đề tài đưa ra được các cách để thống kê tồn bộ các loại khối lượng có trong

mơ hình Revit, từ phần xây lắp đến hoàn thiện, thiết bị

- Đề tài đưa ra 4 cách lập dự tốn có sự hỗ trợ của phần mềm Revit ứng dụng

công nghệ BIM.

- Đề tài hướng dẫn 2 cách liên kết khối lượng xuất ra vào phần mềm dự toán.

- Hạn chế của đề tài là chưa lập trình được các ADDINS phù hợp để liên kết

tự động file Revit với các phần mềm dự toán hiện hành.

- Hướng phát triển của đề tài là có thể lập trình được các ADDINS phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lê Đình Chung (2015), Ứng dụng Revit trong triển khai

chi tiết kết cấu và tính dự tốn xây dựng cơng trình, Trường

Đại học Nha Trang;

- [2] Nguyễn Mạnh Tuấn (2014), Tài liệu hướng dẫn thực hành

Revit Architecture 2017, Trường Đại học Xây dựng;

- [3] Nguyễn Hồng Anh (2015), Giáo trình Revit Structure

2015, Huy training;

- [4] Nguyễn Hồng Anh (2017), Giáo trình Revit Mep 2017 –

Điện nước – Dựng hình, Huy training;

- [5] Tạ Ngọc Bình (2017), Tổng quan về BIM và định hướng

ứng dụng BIM tại Việt Nam;

- [6] Rafael Sacks, Charles Eastman, Ghang Lee, Paul Teicholz,

BIM handbook;SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Ứng dụng phần mềm Revit vào việc hỗ trợ lập dự toán 1 công trình cụ thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×