Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xây dựng giải pháp liên kết phần mềm dự toán với phần mềm Revit

2 Xây dựng giải pháp liên kết phần mềm dự toán với phần mềm Revit

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.32 Xuất khối lượng sang excell

+ Hộp thoại Export Schedule xuất hiện, lưu file dưới đi .txt như hìnhHình 2.33 Bảng Export ScheduleSVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG39ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN+ Sau đó mở bảng Excell mới, làm các bước như hình …Hình 2.34 Bảng Export Schedule

- Chú ý chọn chế độ Tab như hình dưới để tách các cột trong excellHình 2.35 Bảng Text Import Wizard

+ Ta sẽ được bảng thống kê trong excell như sau:SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG40ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.36 Bảng khối lượng sau khi xuất sang excell

2.2.1.2 Xuất file thống kê trong Revit sang excell tương tác 2 chiều

Với cách này, file khi ta thay đổi trong revit thì file excel sẽ tự động cập

nhật.

- Lưu bảng thống kê dưới đuôi .txt như mục 2.2.1.1

- Mở file excel làm từ 1-2 như hình dưới:Hình 2.37 Hướng dẫn nhập số liệu sang excell theo cách 2

- Sau đó làm các bước tương tự mục 2.2.1.1SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG41ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.38 Bảng Import Text File

- Khi hiện ra bảng Import Data thì ta chọn ơ bất kỳ để điền bảng thống kê.-Hình 2.38 Bảng Import Data

- Xuất hiện file thống kê tương tự như hình … trong mục 2.2.1.1SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG42ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN- Tuy nhiên file này có thể tự cập nhật các thay đổi trong revit bằng các thao

tác sau:

- Vào lại revit thay đổi một số thông số, bảng thống kê trong revit sẽ thay đổi.

Xuất file .txt theo cách tương tự như mục 2.2.1.1 sau đó ghi đè lên file .txt cũ.

- Mở file excell làm các bước như hình sau:SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG43ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANSVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG44ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN2.2.2 Giải pháp nhập khối lượng bán tự động từ Revit vào phần mềm dự

toán

Với giải pháp này, người dùng chỉ cần tạo ra các bảng thống kê bằng

cách làm như trên, suất các bảng thống kê đó sang Excell, với chú ý là các

khối lượng đã được tổng hợp theo các mã công việc trong định mức dự tốn.

Sau đó người dùng chỉ cần mở phần mềm dự toán và load file excell vừa tạo

vào là có thể lập xong file dự tốn

Ưu điểm của phương pháp này là người dùng khơng phải bóc khối

lượng, khơng cần nhập mã định mức dự tốn trong các phần mềm dự toán,

Kiểm soát được dự toán ngay trong file revit, từ đó giúp người quản lý dự án

và người tư vấn thiết kế, người triển khai thi cơng dễ dàng tìm được quan

điểm chung và thuận lợi hơn khi cần sửa chữa và thay đổi phương án.

Nhược điểm của phương pháp này là: Chưa tự động cập nhật được trực

tiếp khối lượng từ Revit vào phần mềm dự tốn mà vẫn phải thơng qua file

excel.

Cách xuất file khối lượng sang excell làm tương tự như trong mục

2.2.1, ở phần này chúng tôi chỉ đưa ra giải pháp để gán mã dự toán vào bảng

thống kê, và rút ngắn các bảng thống kê thành các bảng tổng hợp giúp tiết

kiệm thời gian và công sức cho người dùng.

2.2.2.1 Load định mức dự toán vào file Revit

- Tạo 1 file mã công tác theo định mức 1776 và lưu dưới sạng đi .txt, sau

đó load vào dự án theo các bước như sau:- Ta tích chọn 2 mục 4,5; tại mục Browse ta tìm đường dẫn đến file đi .txt

của định múc 1776, nhấn ok để kết thúc.

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG45ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN2.2.2.2 Gán mã định mức dự toán cho các khối lượng thống kê theo dạng

thống kê vật liệu. (Khối lượng ván khuôn, sơn, trát…)

- Muốn thực hiện được như yêu cầu thì ngay từ lúc lập dự án chúng ta phải

định nghĩa đầy đủ các loại vật liệu cân thiết theo thực tế: Từ bê tơng lót móng,

BT móng, BT cổ cột, BT giằng móng, BT xà dầm giằng móng, BT cổ cột, BT

cột, BT nền, BT sàn, BT dầm, BT lanh tô, BT xê lơ…Ván khn BT móng,

VKBT xà dầm giằng móng, VKBT cột, VKBT sàn, VKBT lanh tô… Tường

110, tường 220, tường 330… Trát trong, Trát ngồi…

- Sau đó chúng ta lần lượt làm theo các bước trong hình sau:- Tại mục 4: keynote kích chọn ký hiện

- Hộp thoại Keynotes xuất hiện, chọn mã cơng tác “AF.81141_Ván khn xà

dầm giằng”SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG46ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN- Nhấn liên tục các nút OK để kết thúc lệnh

- Làm tương tự với các khối lượng thống kê dạng vật liệu

`2.2.2.3 Gán mã định mức dự toán cho các khối lượng thống kê theo dạng

thống kê vật tư, thiết bị. (Khối lượng thiết bị điện, nước…)

- Chọn thiết bị, sau đó lần lượt làm theo các bước sau:SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG47ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANChỉ chuột vào đối tượng muốn gán keynote, bảng keynotes hiện lên, ta chọn

mã đơn giá cho phù hợp, như vậy khi thống kê sẽ có kèm ln mã dự tốn.

2.2.3 Giải pháp nhập khối lượng hồn tồn tự động từ Revit vào phần

mềm dự toán

Phần này đề tài chỉ xin đưa ra giải pháp và giới thiệu một số thành quả

nghiên cứu của các đơn vị khác. Giải pháp mà các đơn vị này đưa ra là tạo ra

các Addins tự động lấy khối lượng từ revit và liên kết trực tiếp với phần mềm

dự toán. Các Addins được tạo ra bằng các phần mềm lập trình C#, hoặc VBA

hoặc các phần mềm lập trình khác. Đơn vị đang có nhiều thành cơng trong

lĩnh vực này là “Trung tâm thực hành NPD” với các Addins rất hữu ích trong

lĩnh vực khối lượng và dự toán là “Tiên lượng Revit NPD”;

“Dutoanonline.com”

Giới thiệu qua về phần mềm “Dutoanonline.com”

Phần mềm DutoanOnline.com là phần mềm dự tốn trực tuyến (thơng qua

internet). Là một cơng cụ tham gia vào qui trình BIM ở Level 5D, mặc dù kỳ

vọng của người dùng là rất lớn nhưng DutoanOnline.com trong khả năng của

mình cố gắng khai phá từng bước một, giải quyết những vấn đề cụ thể và cần

thiết nhất cho cộng đồng XD.

Các tính năng ưu việc của phần mềm dự toán:Nối mạng nhiều máy, nhờ vậy cùng lúc nhiều người cùng lập dự toán trên

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG48ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANcùng 1 dự án để tiết kiệm thời gian.

Chức năng phân quyền giúp người dùng có thể nhờ đơn vị thầu phụ lập dự

tốn hạng mục của họ (VD: điện, nước, PCCC)

Nối kết giữa Nhà cung cấp vật liệu xây dựng (VLXD) với Nhà thầu và với

Chủ đầu tư, thông tin sản phẩm và đơn giá nóng do Đơn vị cung cấp VLXD

cập nhật.

Người quản lý hoặc bên có liên quan có thể dễ dàng theo dõi và kiểm tra kết

quả dự toán dù ngồi bất cứ nơi đâu nếu được người chịu trách nhiệm chính

cung cấp tài khoản.

Ứng dụng lập dự tốn với sự kết nối, nhận khối lượng trực tiếp từ phần mềm

Revit. Dữ liệu khối lượng trên Revit được đọc từ bằng phần mềm Tiên lượng

Revit NPD

Là một trong ba công cụ trong "Bộ ba khép kín" (Revit + Tiên lượng Revit

NPD + DutoanOnline.com) giúp công việc bốc khối lượng và lập dự tốn

trong Revit nhanh chóng, dễ dàng và chính xác gấp nhiều lần so với cách làm

thông thường. Tham gia vào quy trình BIM 5D dùng để làm dự tốn.2.2.4 Giải pháp tính giá ngay trong phần mềm RevitMuốn áp dụng được phương pháp này thì người dùng cần

chiết tính từng cơng việc một với đầy đủ đơn giá, hệ số, và chi phí

khác…để có được tổng giá thành cho 1 đơn vị khối lượng.

Tại các bảng thống kê khối lượng tạo thêm cột Tổng tiền,

bằng cách thực hiện theo các bước sau:SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xây dựng giải pháp liên kết phần mềm dự toán với phần mềm Revit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×