Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REVIT TRONG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ HỖ TRỢ VIỆC LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REVIT TRONG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ HỖ TRỢ VIỆC LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.2 Tạo một bảng thống kê mới New schedule

- Xuất hiện hộp thoại như hình:

+ Chọn Structural Columns tại thơng số Category.Hình 2.3 Tạo một bảng thống kê cột mới New schedule of Structural colums

+ Nhấn OK lúc này xuất hiện hộp thoại như hình dưới:

Tại bảng này, để lấy thơng số nào liên quan đến bảng thống kê về cột trọng

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG22ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANdự án thì ta sẽ chọn các tham biến ở bên cột Available fields sau đó nhấn vào

nút: AddHình 2.3 Lấy các thơng số cần thống kê đối với cột

- Kết quả sau khi chọn các tham biến để thống kế: Ta có thể

sắp xếp các tham biến trong bảng thống kê cột bằng cách

nhấn vào tham biến cần điều chỉnh sau đó nhấn vào nút:

Move up hoặc Move dowSVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG23ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.4 Lấy các thơng số cần thống kê đối với cột

- Sau khi chọn xong các tham biến cần thống kê, nhấn OK để kết thúc việc

tạo bảng thống kế. Kết quả như hình:Hình 2.5 Bảng thống kê bê tơng cột

- Để có được bảng thống kê theo ý muốn, ta có thể thiết lập lại chế độ thống

kê bằng cách thiết lập lại chế độ thống kê trong các mục như hình bên dưới:

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG24ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.6 Bảng hiệu chỉnh các tham số của bảng thống kê

- Người dùng có thể tạo thêm các tham biến mới để thống kê và khai báo các

công thức để lấy ra được bảng thống kê theo ý muốn. Để tạo ra các tham biến

ta có thể dùng các chức năng trong hình2.1.1.2 Thống kê số lượng cấu kiện và thể tích bê tơng xà dầm.

- Tại bảng Project Browser tìm đến thư mục Schedules/Quantities.

- Nhấn chuột phải vào Schedules/Quantities chọn New

Schedules/Quantities…Hình 2.7 Bảng hiệu chỉnh các tham số của bảng thống kê

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG25ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN- Với dầm ta thường chọn các tham biến thống kê như sau:Hình 2.8 Các tham biến thường chọn đối với dầmHình 2.9 Bảng thống kê bô tông dầm

2.1.1.3 Thống kê số lượng cấu kiện và thể tích bê tơng sàn.

- Tại bảng Project Browser tìm đến thư mục Schedules/Quantities.

- Nhấn chuột phải vào Schedules/Quantities chọn New

Schedules/Quantities…SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG26ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.10 Tạo mới bảng thống kê bê tông sàn

- Với sàn ta thường chọn các tham biến thống kê như sau, ta có thể tạo thêm

tham biến “bề dầy sàn” như ở hình dưới nếu cần:Hình 2.11 Các tham biến thường chọn đối với sànSVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG27ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.12 Bảng thống kê bơ tơng sàn

2.1.1.4 Thống kê số lượng cấu kiện và thể tích bê tơng móng.

- Tại bảng Project Browser tìm đến thư mục Schedules/Quantities.

- Nhấn chuột phải vào Schedules/Quantities chọn New

Schedules/Quantities…Hình 2.13 Tạo mới bảng thống kê bê tơng móng

- Với móng ta thường chọn các tham biến thống kê như sau:SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG28ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.14 Các tham biến thường chọn đối với móngHình 2.15 Bảng thống kê bê tơng móng

2.1.2 Hướng dẫn cách tính tốn khối lượng các cơng tác ván khuôn

Để thống kê ván khuôn, ta tạo mới các vật liệu, đặt tên là các loại ván

khuôn cột, dầm, sàn, thang, lanh tô…và tiến hành gán lên bề mặt của cấu kiện

một loại vật liệu nào đó, sau đó thống kê vật liệu mà chúng ta vừa gán để lấy

ra diện tích ván khn cho từng loại cấu kiện.

2.1.2.1 Thống kê ván khuôn cột

- Nhấn chuột trái chọn cột kết cấu, trên dải Ribbon chọn biểu tượng Edit

Family, môi trường làm việc hiện ra như hình 2.16

- Khai báo vật liệu tên “1.Ván khuôn cột”

+ Trên dải Ribbon vào nhãn Manage, chọn mục Materials như hình 2.17,

xuất hiện hộp thoại Materials Browser như hình 2.18.

+ Chọn biểu tượngchọn Create New Material+ Xuất hiện 1 loại vật liệu mới

kích chuột phải đổi

tên thành “1.Ván khn cột” như vị trí 1 của hình 2.19.

+ Kích chọn vị trí 2 của hình 2.19 để mở bảng Asset Browser, chọn loại vật

liệu là Paint như vị trí 3; sau đó kích đúp để chọn loại asset cho vật liệu như

vị trí 4 trên hình 2.19, rồi đóng bảng này lại.

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG29ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LAN+ Chọn màu cho vật liệu ván khuôn mà bạn muốn tại tab Graphics -> Color

như trong hình 2.18

+ Kích chuột trái vào cột, rồi trên dải Ribbon chọn tab Modify, chọn biểu

tượng Paint, hộp thoại Material Browser, chọn vật liệu tên “1.Ván khuôn

cột” để phủ lên bề mặt cột như hình 2.20. Load cột vừa được gán vật liệu vàodự án bằng cách kích chuột vào nút

+ Chọn chế độ ghi đè như hình 2.21 để áp các thuộc tính mới của familyHình 2.16 Chỉnh sửa family cộtHình 2.17 Chọn chức năng Manage-MaterialsSVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG30ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.18 Hộp thoại Material BrowserHình 2.19 Hộp thoại Asset Browser

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG31ĐỀ TÀI NCKH SV 2017-2018GVHD: VŨ THỊ HƯƠNG LANHình 2.20 Gán vật liệu ván khn cho cộtHình 2.21 Hộp thoại Family Already ExistsSVTH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC; LÊ ĐÌNH HỌC, NGUYỄN TRƯỜNG GIANG32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REVIT TRONG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ HỖ TRỢ VIỆC LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×