Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Cấu tạo nhà lưới trồng rau:

1 Cấu tạo nhà lưới trồng rau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập1.9.Cách làm đất để trồng rau:− Xới đất cho tơi xốp, rãi vôi để ổn định pH và diệt sâu đất.

− Sữ dụng đất mùn, trộn với phân lân và một số phân khác để tạo độ pH

phù hợp từ 6-6,5 để trồng rau đồng thời tạo dinh dưỡng cần thiết cho

cây rau.Hình 28: Phân lân sử dụng làm đất để trồng rau42

09/09/2018Báo cáo thực tập1.10.Cách bắt xâu bọ:− Nghiên cứu từng loại côn trùng và đưa ra biện pháp phù hợp, sữ dụng

hương để dẫn dụ, sự dụng các miến keo có màu sắc tùy theo loại cơn

trùng để bắt chúng.Hình 29: Các bắt cơn trùng của vườn rau2. Cách thu hoạch rau:

- Thu hoạch rau vào sáng sớm để tránh héo rau.

3. Cách bảo quản và vận chuyển rau:

- Vân chuyển bằng xe lạnh ra các siêu thị phân phối, bảo quản ở nhiệt độ ôn

hòa và độ ẩm phù hợp để giữ rau trong thời gian phân phối.43

09/09/2018Báo cáo thực tậpPHỤ LỤC:44

09/09/2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Cấu tạo nhà lưới trồng rau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×