Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 3. Bảng câu hỏi điều tra dành cho cộng động địa phương tại Khu Du lịch biển Sầm Sơn

Phụ lục 3. Bảng câu hỏi điều tra dành cho cộng động địa phương tại Khu Du lịch biển Sầm Sơn

Tải bản đầy đủ - 0trang

□ Hội thảo, tập huấn

□ Khác

Nhóm câu hỏi điều tra mức độ hiểu của cộng đồng địa phương về du

lịch có trách nhiệm:

2. Vậy theo Anh/Chị hiểu thế nào là “Du lịch có trách nhiệm”?

3. Du lịch có trách nhiệm đem lại lợi ích cho những ai?

□ Doanh nghiệp

□ Cộng đồng địa phương

4.□ Khách du lịch

□ Tất cả các ý trênTrách nhiệm này là của ai ?□ Khách du lịch

□ Các doanh nghiệp

□ Chính quyền địa phương

□ Cộng đồng địa phương

□ Tất cả các bên liên quan

5. Việc phát triển Du lịch có trách nhiệm đem lại những lợi ích nào? Nếu

khơng thực hiện du lịch có trách nhiệm thì hậu quả/tác hại sẽ là gì?

Nhóm câu hỏi điều tra mức độ chấp nhận của cộng đồng địa phương

về du lịch có trách nhiệm:

6. Vậy Anh/Chị nghĩ mình có trách nhiệm đối với việc phát triển du lịch

không? Trách nhiệm đó là gì? Vì sao?

Nhóm câu hỏi điều tra mức độ thực hiện của cộng đồng địa phương về

du lịch có trách nhiệm:

7. Anh/Chị đã từng tham gia các hoạt động (tập huấn, hội thảo…) về du

lịch có trách nhiệm chưa ?

8. Anh/Chị đã làm gì để thực hiện du lịch có trách nhiệm? Cung cấp sản

phẩm dịch vụ du lịch có chất lượng? Vấn đề về vệ sinh, mơi trường?

Vấn đề về an ninh, an toàn? Vấn đề khác?

9. Anh/Chị có gợi ý giải pháp nào cho việc nào nhằm phát triển Du lịch

có trách nhiệm? Về sản phẩm, về tuyên truyền quảng bá, về nhân lực,

về chính sách, về vệ sinh mơi trường, về an tồn?

III. Thơng tin cá nhân

Xin Anh/Chị vui lòng cung cấp một số thơng tin về bản thân.

Ngày phỏng vấn :…………………Giới tính:□ Nam□ NữTuổi:…….................

Trình độ học vấn:Dân tộc: ………………

Nghề nghiệp:103□ Không qua trường lớp nào□ Liên quan tới du lịch□ Tiểu học□ Trung cấp□ Không liên quan tới du lịch□ THCS□ CĐ□ Thất nghiệp□ PTTH□ ĐH□ Nghỉ hưuNơi sinh:Số năm sống tại Sầm Sơn:□ Tại Sầm Sơn□ Dưới 1 năm□ 11 - 15 năm□ Nơi khác□ 1 - 5 năm□ 16 - 20 năm□ 6 - 10 năm□ Trên 20 năm104Phụ lục 4. Danh sách các cá nhân tham gia phỏng vấnSTTHọ tên1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40Cao Minh Ngọc

Ngân Thị Chinh

Tô Thị Thủy

Trịnh Văn Chiến

Cao Thị Minh

Lê Văn Nam

Nguyễn Thị Giang

Lê Thị Thùy

Lê Văn Nghĩa

Trương Văn Nhân

Lê Văn Phi

Phan Văn Thương

Nguyễn Đình Tú

Lê Thị Tuyến

Lê Ngọc Hải

Phạm Văn Vị

Phạm Thị Thủy

Lê Văn Bách

Lê Khắc Mạnh

Trần Văn Linh

Phùng Văn Nghĩa

Phạm Thị Ngoan

Trịnh Thị Vân

Mai Thị Hà

Phạm Văn Sáng

Lê Thị Nụ

Đào Thị Đạt

Phạm Văn Thuấn

Lê Huyền Trang

Lê Thúy Vân

Trần Thị Hảo

Hà Văn Thông

Ngô Văn Thắng

Trịnh Tuấn Anh

Lê Thị Tâm

Lê Văn Minh

Phạm Văn Tuấn

Phạm Thị Thanh

Lê Văn Bình

Nguyễn Duy LinhGiới

tính

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

NamTuổiTrình độ33

25

35

46

34

47

30

27

24

52

44

64

52

32

45

46

29

31

43

27

28

36

38

41

50

34

47

41

29

34

50

37

39

42

32

35

44

29

32

53Đại học

Đại học

Cao đẳng

PTTH

PTTH

Trung cấp

PTTH

ĐH

Trung cấp

THCS

PTTH

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Cao đẳng

Không

Đại học

Trung cấp

THCS

PTTH

THCS

Trung cấp

Đại học

Trung cấp

PTTH

PTTH

Trungcấp

Trung cấp

ĐH

Trung cấp

THCS

PTTH

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Cao đẳng

Không

Đại học

Trung cấp

THCSNghề

nghiệp

TMV

Khác

Lễ tân

Chụp ảnh

Bán hàng

Nấu ăn

Bán hàng

Khác

Khác

Khác

Khác

Nghỉ hưu

Khác

Lễ tân

Khác

Khác

P VHTT

Khác

KD NH

Khác

Khác

NV Bếp

QLKS

Khác

Khác

KDNH

NV bếp

Khác

Khác

Bán hàng

Khác

Chụp ảnh

KDNH

Khác

NV Buồng

Khác

Khác

NV Bàn

Khác

KD NHNăm

Nơi sinhsốngSầm Sơn

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác

Khác

Sầm Sơn

Khác

Sầm Sơn

Khác

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác

Khác

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác

Khác

Khác

Sầm Sơn

Khác

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Kháctại SS

33

1

35

46

10

1

30

3

24

2

6

64

52

6

45

46

16

31

43

3

2

17

38

41

4

34

15

23

5

34

15

24

39

42

5

35

44

29

32

18

10541

42

43

44

45

46

47

48Trần Văn Hào

Đặng Thị Nguyên

Phạm Thị Giang

Cao Minh Anh

Trần Thị Hạnh

Phạm Văn Thành

Lê Thị Thảo

Lưu Thị ĐàoNam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ47

25

33

36

45

52

35

43PTTH

THCS

Trung cấp

Đại học

Trung cấp

PTTH

PTTH

TrungcấpKhác

Khác

NV Bếp

KD NN

Bán hàng

Khác

KD NH

NV bếpKhác

Khác

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Sầm Sơn

Khác15

3

33

36

45

52

35

3Phụ lục 5. Bảng tổng hợp thông tin người phỏng vấn

NỘI DUNG

Giới tínhĐộ tuổiSố năm sống tại Sầm

SơnNghề nghiệp

Trình độ học vấnNam

Nữ

Từ 18 đến 25

Từ 26 đến 35

Từ 36 đến 55

Trên 55 tuổi

Từ 1 - 5 năm

Từ 6 - 10 năm

Từ 11- 15 năm

Từ 16 - 20 năm

Trên 20 năm

Du lịch

Ngành khác

CĐ- ĐHSố lượngPhần trăm(người)

25

23

3

19

25

1

10

3

4

3

28

25

23

16(%)

52,1

47,9

6,2

39,6

52,1

2,1

20,9

6,2

8,4

6,2

58,3

52,1

47,9

33,3

106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3. Bảng câu hỏi điều tra dành cho cộng động địa phương tại Khu Du lịch biển Sầm Sơn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×