Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10 Thiết kế móng M1

10 Thiết kế móng M1

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi400y29001x40034004

900400Hình 6.5 - Sơ đồ bố trí cọc

- Kiểm tra chiều sâu chơn móng với Bm = 1.7(m) , Lm = 1.7(m)(Thỏa)

7.10.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc

- Tải trọng tác dụng lên các cọc được tính theo cơng thức sauVới

xi, yi – khoảng cách từ tim cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm của đáy đài (m)

nc – số lượng cọc trong đài

∑ yi2

Cọc

xi (m)

yi (m) xi2 (m2) yi2 (m2) ∑ xi2 (m2)

Pi (kN)

(m2)

1

-0.45

0.45

0.2025 0.2025

296.5

2

0.45

0.45

0.2025 0.2025

474.5

0.81

0.81

3

-0.45

-0.45 0.2025 0.2025

296.5

4

0.45

-0.45 0.2025 0.2025

474.5

Bảng 6.6 – Tải trọng tác dung lên cọc- Trọng lượng tính tốn của cọcĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Phần cọc nằm dưới mực nước ngầm dài 11.6m tính với γBTCT = 15kN/m3 , phần cọc

nằm trên mực nước ngầm dài 1.7m tính với γBTCT = 25kN/m3

Điều kiện kiểm tra sức chịu tải của cọc- Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm- Số lượng cọc và cách bố trí cọc được xem là kinh tế khi ít nhất 1 trong 2 phương

trình thỏa điều kiện7.10.3 Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc

- Góc ma sát trung bình của các lớp đất từ đáy đài đến mũi cọc- Xác định kích thước khối móng quy ước

- Khoảng cách từ mép cọc đầu đến mép cọc cuối: L = 1.2(m) , B = 1.2(m)

- Chiều rộng khối móng quy ước- Chiều dài khối móng quy ướcĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Áp lực dưới đáy khối móng quy ước- Ứng suất dưới đáy khối móng quy ước:với

- Lớp đất dưới mũi cọc là cát thô vừa, tra bảng 1.2 ⇒ m1 = 1.4 , m2 = 1.4

- Các đặc trưng tính tốn được lấy trực tiếp từ các thí nghiệm ⇒ ktc = 1

⇒ A = 0.6620 , B = 3.6478 , D = 6.2379ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Điều kiện kiểm tra7.10.4 Tính lún cho khối móng quy ước

- Tính lún cho khối móng quy ước theo phương pháp tổng phân tố- Chia các lớp đất thành thành các lớp phân tố có bề dàyLớ

p

ĐấtPhâ

n

LớpĐiể

mhi

(m

)1

1zi

m

01.5

21.521.521.5

333331.5

44.544.55

451.5

65

566

1.567.567.571.592zi/Bqưk01.00

0

0.71

0.978

4

0.71

0.978

4

0.34

1.955

9

0.34

1.955

9

0.18

2.933

7

0.18

2.933

7

0.11

3.910

3

0.11

3.910

3

0.07

4.888

5

0.07

4.888

5

5.865 0.05

3

∑Si (cm)

0σgl

(kN/m2

)σgl

(kN/m2

)Ei

(kN/m2

)135.9Si

(cm)116.51.34

172.20.83

236.40.42

097.0

97.0

47.4

47.4

25.5

10420

25.5

20.40.23

512.70.14

78.70.10

015.3

15.3

10.1

10.1

7.33.07ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi

4

Bảng 6.7 – Bảng tính lún7.10.5 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng của đài

- Chọn a = 12(cm)

yc2xc1Hình 6.6 - Tháp xuyên cọc

- Theo điều kiện:

- Lực xuyên thủng- Lực chống xun7.10.6 Tính tốn và bố trí cốt thép trong đài

- Xem đài như console, một đầu ngàm vào mép cột còn đầu kia tự do

- Tính moment theo phương LmĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Tính moment theo phương Bm- Tính thép theo phương Lm- Chọn thép φ12, diện tích của một cây thép As0 = 113(mm2)

- Khoảng cách giữa các cây thép⇒ Chọn φ12a200 theo phương cạnh Lm.

- Tính thép theo phương Bm- Chọn thép φ12, diện tích của một cây thép As0 = 113(mm2)

- Khoảng cách giữa các cây thép⇒ Chọn φ12a190 theo phương cạnh Bm.7.11 Thiết kế móng M2

7.11.1 Chọn số lượng và bố trí cọc

- Số lượng cọc:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi⇒ chọn 5 cọc

- Bố trí cọc trong đài

- Tiết diện cột: 300×450(mm).

- 4 cọc bố trí theo hình, khoảng cách giữa 2 cọc bằng 3d = 0.9(m), khoảng cách từ

mép đài đến mép cọc là 0.25(m)

- Chọn chiều cao đài móng hm = 1(m)

- Từ cách bố trí cọc trên ta tính được kích thước móng: Bm = 2.1(m) , Lm = 2.1(m)

400y130012x

340044005

1300400Hình 6.7 - Sơ đồ bố trí cọc

- Kiểm tra chiều sâu chơn móng với Bm = 2.1(m) , Lm = 2.1(m)(Thỏa)

7.11.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc

- Tải trọng tác dụng lên các cọc được tính theo cơng thức sauVới

xi, yi – khoảng cách từ tim cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm của đáy đài (m)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10 Thiết kế móng M1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×