Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Bố trí dầm và phân loại ô sàn

2 Bố trí dầm và phân loại ô sàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPsơ bộ dầm

(mm)

(bxh) (mm)

5000

300x500

D4

6000

6000

300x500

D5

1700

5000

200x300

Dầm phụ

Chọn tất cả

Bảng 2.1 - Các thiết diện dầm được chọn(mm)

D1

D2

D3GVHD: ThS Nguyễn Đình Phi

sơ bộ dầm

(bxh) (mm)

200x300

200x300

200x300Hình 2.1 - Sơ đồ bố trí hệ dầm

- Quan niệm tính tốn của nhà cao tầng là xem sàn tuyệt đối cứng trong mặt phẳng

ngang, trong đó bề dày sàn phải đủ lớn để đảm bảo các điều kiện sau:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Tải trọng ngang truyền vào khung thơng qua sàn.

- Sàn không bị rung động, dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang ảnh hưởng đến cơng

năng của cơng trình.

- Trên sàn, hệ tường ngăn khơng có hệ dầm đỡ có thể được bố trí bất kỳ vị trí nào

trên sàn mà không làm tăng đáng kể của sàn.

- Chiều dày sàn được chọn theo công thức:với:

- D = (0.8 ÷,2): hệ số kinh nghiệm phụ thuộc vào hoạt tải sử dụng;

- m = (40÷45): đối với sàn bản kê bốn cạnh;2.2.2 Xác định tải trọng

- Tĩnh tải sàn gồm trọng lượng bản thân và các lớp cấu tạo sàn .

- Hoạt tải tiêu chuẩn (TCVN2737-1995).

2.2.2.1 Tĩnh tảiHình 2.2 - Cấu tạo sàn không chống thấm

STT

1

2

3

4

5Các lớp cấu

tạo sànChiều dày

(m)Trọng lượng

riêng ( kN/m3)Hệ số

vượt

tảiGạch ceramic

0.008

20

1.1

Lớp vữa lót

0.02

18

1.3

Bản sàn BTCT

0.1

25

1.1

Lớp vữa trát

0.02

18

1.3

Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn (gs )

Bảng 2.2 - Tĩnh tải sàn khơng chống thấmHình 2.3 - Cấu tạo sàn chống thấmTải trọng tính

tốn

( kN/m2 )

0.176

0.468

2.75

0.468

3.862ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPSTTCác lớp cấu tạo

sànGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiChiều

dày (m)Trọng lượng

riêng ( kN/m3)Hệ số

vượt

tảiTải trọng tính

tốn

( kN/m2 )1

2Gạch ceramic

0.008

20

1.1

0.176

Lớp vữa lót

0.02

18

1.3

0.468

Lớp BTchống

3

0.05

20

1.1

1.10

thấm

4

Bản sàn BTCT

0.1

25

1.1

2.75

5

Lớp vữa trát

0.02

18

1.3

0.468

Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn (gs )

4.962

Bảng 2.3 - Tĩnh tải sàn chống thấm

2.2.2.2 Tải trọng tường qui đổi

- Nguyên tắc tính tổng trọng lượng tất cả các tường trong ơ sàn sau đó nhân với hệ

số ô cửa. Nhưng trong đồ án này ta khơng nhận với hệ số thiên về an tồn.được tính

theo cơng thức sau:Trong đó:

- lt: chiều dài tường;

- ht: chiều cao tường;

- γ: trọng lượng riêng;

- S = L1L2 diện tích của ơ sàn;

- hệ số độ tin cậy n =1.3.

Đối với tường có lỗ cửa, lấy trọng lượng tường ngăn bằng 70% trọng lượng tường

đặc. Các tỉnh tải tường xin được đánh giá gần đúng dựa theo bản vẽ kiến trúc.

Kích

Kích thước

thước sàn

tường

Trọng lượng

Ơ

Hệ số

Gtgtt

gtường qđổi

riêng

Ltg

2

sàn L1

n

(

kN/m

)

(

kN/m2)

L2

Htg

btg

( kN/m3)

(m

(m) (m)

(m) (m)

)

S2 3.4

5

5.7 2.8

0.1

18

1.3

2.197

1.537

S4

4

6

4.8 2.8

0.1

18

1.3

1.31

0.917

Bảng 2.4 - Tải trọng tường qui đổi

2.2.3 Hoạt tải

- Tra bảng theo “TCVN 2737-1995-TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG”ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phiptc

Hệ số

ptt

2

(daN/m )

n

(daN/m2)

Phòng ngủ

150

1.3

195

Phòng khách

150

1.3

195

Bếp

150

1.3

195

Ban cơng

200

1.2

240

Hành lang

400

1.2

480

Vệ sinh

150

1.3

195

Sàn mái

400

1.2

480

Bảng 2.5 - Tính hoạt tải sàn

2.2.4 Phân loại sàn

- Căn cứ vào kích thước, tải trọng và sơ đồ tính của từng loại phòng mà ta chia mặt

bằng sàn thành 15 loại ô khác nhau đối với sàn tầng điển hình. Các ơ được đánh số

như trong hình vẽ:

KÍ HIỆU Ơ SÀN- Căn cứ vào tỷ số L2/L1 ta chia bản sàn thành hai loại, bản dầmvà bản kê.

SỐ

HIỆU

Ô SÀN

S1L2

(m)L1

(m)Tỷ số

L2/L13.31.72.06 > 2S2

S3

S4

S55.0

1.7

6.0

4.03.3

1.7

4.0

1.0S6

S75.0

6.02.5

1.0Số

lượn

g

16Loại ô bảnBản làm việc 1 phương (bản

dầm)

1.47 < 2

16

Bản làm việc 2 phương (bản kê)

1<2

16

Bản làm việc 2 phương (bản kê)

1.5 < 2

16

Bản làm việc 2 phương (bản kê)

4>2

13

Bản làm việc 1 phương (bản

dầm)

2=2

9

Bản làm việc 2 phương (bản kê)

6.0 > 2

3

Bản làm việc 1 phương (bản

dầm)

Bảng 2.6 - Phân loại ơ sàn2.5 Tính tốn nội lực các ơ bản

2.5.1 Sơ đồ tính

- Do tỉ số 111Equation Chapter (Next) Section 1hd/hs ≥ 3 nên các ô sàn liên kết

ngàm với dầm, thuộc sơ đồ số 9 (phụ lục 15 BTCT 2 Võ Bá Tầm).

2.5.2 Xác định nội lực

2.5.2.1 bản một phương (bản dầm)

- Các ô bản loại dầm gồm các ô bản S1, S5, S6, S7.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Ta cắt dãy có bề rộng 1(m) theo phương cạnh ngắn để tính tốn. Vậy nên tải phân

bố trên dãy có bề rộng 1m này là:Hình 2.4 - Ơ bản dầm

qABngM nhMgMg

0.5 ng0.5 ngHình 2.5 - Nội lực ô bản dầm

-Các giá trị Mômen:

+Mômen nhịp:+Mômen gối:Trong sơ đồ tính:ps

(kN/m2)

1.95

1.95

4.8

1.95

Bảng 2.7 - Kết quả tính tốn tải trọng và nội lực bản dầm

2.5.2.2 bản hai phương (bản kê)

- Các ô bản kê 4 cạnh gồm các ô bản từ S2,S3,S4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bố trí dầm và phân loại ô sàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×