Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI

TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHình 4.1 – Mặt bằng bản nắp và bản đáy

4.2 Lựa chọn tiết diện các cấu kiện

4.2.1 Bản nắp

Ơ sàn có kích thước: S1 = 5x5(m) ⇒ Sàn làm việc 2 phương.

Chọn hb theo công thức kinh nghiệm:Vậy ta chọn chiều dày bản nắp hb = 10(cm).

4.2.2 Bản thành:

Chiều cao bản thành là 1.5(m)

Chọn chiều dày bản thành theo điều kiệnVậy ta chọn chiều dày bản thành: hb = 12(cm).

4.2.3 Bản đáy:

Cách sàn sân thượng 120(cm).

Ơ sàn có kích thước: S2 = 5x5(m) ⇒ sàn làm việc 2 phương.

Do bản đáy vừa phải chịu tải trọng bản thân, vừa phải chịu cột nước cao 1.5m và

có yêu cầu chống nứt, chống thấm. Vậy sơ bộ ta chọn chiều dày bản đáy hb = 14(cm).

4.2.4 Dầm nắp và dầm đáy bể

Dầm nắp có kích thước DN (20x30)(cm).

Dầm đáy có kích thước DD(20x45)(cm).

Cột: Sơ bộ chọn cột có kích thước C(30x30)(cm).

4.3 Xác định tải trọng và tính cốt thép

4.3.1 Bản Nắp

4.3.1.1 Tĩnh tải của bản nắp

Chiều dày

Tải tiêu chuẩn

Hệ số

Thành phần

3

(m)

(kN/m )

an tồnTải tính tốn

gtt(kN/m2)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiLớp vữa xi măng0.02181.20.432Sàn bê tông cốt thép

Vữa trát chống thấm0.1

25

1.1

2.75

0.015

18

1.2

0.324

Tổng

3.506

Bảng 4.1 - Các lớp cấu tạo bản nắp

4.3.1.2 Hoạt tải

Hoạt tải: do nắp bể khơng có mục đích sử dụng khác nên chọn hoạt tải là hoạt tải

sửa chữa: p =75(daN/m2); với hệ số vượt tải n = 1,3.4.3.1.3 Sơ đồ tính bản nắpBản nắp có⇒ bản làm việc 2 phươngơ bản tính như bản kê 4 cạnh ngàm (vì) liên kết với DN1, DN2Hình 4.2 – Sơ đồ tính bản nắp

4.3.1.4 Xác định nội lực bản nắp

Ơ bản nắp thuộc ơ bản số 9.Tính tốn theo ơ bản đơn, dùng sơ đồ đàn hồi. Cắt 1 dải

bản có bề rộng là 1m theo phương cạnh ngắn và cạnh dài để tính tốn.

Nhịp tính tốn là khoảng cách giữa hai trục dầm.

Tổng tải trọng tác động lên bản nắp là:

Mômen lớn nhất tại nhịp:Mômen lớn nhất tại gối:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiVới:

m91, m92, k91, k92: tra phụ lục 15_BTCT Tập 2 - Võ Bá Tầm, phụ thuộc vào tỷ số

L2/L1.

L1

L2

P

Moment

Ô Sàn

L

Hệ

số

2/L1

(m)

(m)

(kN)

(kNm/m)

m91

0.0179

M1

2

m92

0.0179

M2

2

Bản

5

5

1

112

nắp

k91

0.0417

MI

4.6

k92

0.0417

MII

4.6

Bảng 4.2 – Tính moment bản nắp

4.3.1.5 Tính thép

Ơ bản nắp được tính như cấu kiện chịu uốn.

Chọn a = 15mm-Kiểm tra hàm lượng cốt thép:MGiá trị

moment

(kNm/m)M12M22MI4.6MII4.6h0

(m)αmξAs

(mm2/m

)a

(mm)As

chọn

(mm2/m

)200142200142200252200252Chọn thép

0.08 0.02 0.02

106

6

5

4

4

0.07 0.02 0.02

114

6

9

8

8

0.08 0.05 0.05

248

8

5

5

7

0.08 0.05 0.05

248

8

5

5

7

Bảng 4.3 - Tính tốn thép bản nắp bể nướcĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi4.3.2 Bản Thành

Thành phần

Lớp vữa xi măng4.3.2.1 Tĩnh tải của bản thành

Chiều dày

Tải tiêu chuẩn

Hệ số

3

(m)

(kN/m )

an toàn

1.20.4320.12

25

1.1

0.015

18

1.2

Tổng

Bảng 4.4 - Các lớp cấu tạo bản thành

4.3.2.2 Áp lực nước

Áp lực thủy tĩnh tác động vào bản thành được tính như sau:3.30

0.324

4.056Bản bê tơng cốt thép

Vữa trát chống thấm0.0218Tải tính tốn

gtt (kN/m2)4.3.2.3 Áp lực gió tĩnh

Phân bố theo bề rộng mặt đón gió của bể nước mái cơng trình được tính như sau:

Trong đó:

+ Wo: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng (Cơng trình xây dựng ở bàn

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh_địa hình IIA).

thuộc vùng II.A có W0 = 0.83(kN/m2).

+ C: hệ số khí động, xác định bằng cách tra bảng 6.

Phía đón gió: c = +0.8.

Phía khuất gió: c = -0.6.

+ K: hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao (phụ lục 13-BTCT 2-Võ

Bá Tầm).

+ n: hệ số độ tin cậy của tải trọng gió lấy bằng 1.2.

W0

z

Wđtt

Whtt

kch

(kN/m)

(m)

(kN/m)

(kN/m)

0.83

37.9

0.9532

0.8

-0.6

0.8

0.7

Bảng 4.5 - Bảng Áp lực gió

- Xét trường hợp nguy hiểm nhất là gió hút vì có phương cùng chiều với áp lực

nước.

4.3.2.4 Sơ đồ tính và tải trọng bản thành

Xét các tỉ số:- Bản là bản loại dầm, bản làm việc theo một phương (phương cạnh ngắn) liên kết 2

đầu ngàm;;

- Cắt dãy có bề rộng 1m để tính bản như cấu kiện chịu uồn, tiết diện (1x0.12).ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHình 4.3 – Tải trọng bản thành

-Dùng phương pháp cơ học kết cấu giải nội lực cho từng trường hợp tải ta có kết

quả sau:4.3.2.5 Tính cốt thép

Ơ bản thành được tính như cấu kiện chịu uốn.

Chọn a = 15mm-Kiểm tra hàm lượng cốt thép:MGiá trị

moment

(kNm/m)Mnh1.2Mg2.7h0

(m)αmξAs

(mm2/m

)Chọn thép

a

(mm)0.10 0.00 0.01

51

8

200

5

9

0

0.10 0.02 0.02

116

8

200

5

1

2

Bảng 4.6 - Tính tốn thép bản thành bể nước4.3.3 Bản Đáy

4.3.3.1 Tĩnh tải của bản đáy

Tải tiêu chuẩn (kN/m2)As

chọn

(mm2/m

)

252

252ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi

18

20

25

18Bảng 4.7 - Các lớp cấu tạo bản đáy

4.3.3.2 Hoạt tải nước

Áp lực thủy tĩnh được tính như sau:

4.3.3.3 Sơ đồ tính bản đáyBản đáy có⇒ bản làm việc 2 phươngơ bản tính như bản kê 4 cạnh ngàm (vì) liên kết với DD1, DD2Hình 4.4 – Sơ đồ tính bản đáy

4.3.3.4 Xác định nội lực bản đáy

Ơ bản đáy thuộc ơ bản số 9. Tính tốn theo ơ bản đơn, dùng sơ đồ đàn hồi. Cắt 1 dải

bản có bề rộng là 1m theo phương cạnh ngắn và cạnh dài để tính tốn.

Nhịp tính tốn là khoảng cách giữa hai trục dầm.

Tổng tải trọng tác động lên đáy bể là:

Mômen lớn nhất tại nhịp:Mômen lớn nhất tại gối:Với:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phim91, m92, k91, k92: tra phụ lục 15_BTCT Tập 2 - Võ Bá Tầm, phụ thuộc vào tỷ số

L2/L1.

L1

P

Moment

L2

Ơ Sàn

L2/L1

Hệ số

(m)

(m)

(kN)

(kNm/m)

m91

0.0179

M1

10.4

m92

0.0179

M2

10.4

Bản

5

5

1

581.5

dáy

k91

0.0417

MI

24.2

k92

0.0417

MII

24.2

Bảng 4.8 – Tính moment bản đáy

4.3.3.5 Tính thép

Ơ bản đáy được tính như cấu kiện chịu uốn.

Chọn a = 15mm-Kiểm tra hàm lượng cốt thép:M

M1

M2

MI

MIIGiá trị

moment

(kNm/m)

10.4

10.4

24.2

24.24.4 Tính toán dầmh0

(m)αmξAs

(mm2/m

)a

(mm)As

chọn

(mm2/m

)200392180436150754150754Chọn thép

0.12 0.05 0.06

381

10

5

8

0

0.11 0.06 0.07

417

10

5

8

1

0.12 0.13 0.14

746

12

5

5

5

0.12 0.13 0.14

746

12

5

5

5

Bảng 4.9 - Tính tốn thép bản đáy bể nướcĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHình 4.5 – Sơ đồ truyền tải vào các dầm

4.4.1 Tải trọng

Dầm nắp: DN

Tải trọng tác dụng lên dầm:

-Trong lượng bản thân dầm 20x30cm

-Do nắp truyền vào có q = 4,481(kN/m2)Tổng tải trọng:

Sơ đồ tính và nội lực :Hình 4.6 – Moment dầm nắpDầm đáy: DD

Tải trọng tác dụng lên dầm:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi-Trong lượng bản thân dầm 20x45cm

-Do đáy truyền vào có q = 23.26(kN/m2)-Do trọng lượng thành hồ tác dụng vào: chọn sơ bộ thành hồ dày 0.12m, thành hồ

cao 1.5m:

Tổng tải trọng:

Sơ đồ tính và nội lực:Hình 4.7 – Moment dầm đáy4.4.2 Tính tốn cốt thép cho dầm nắp (20x30cm)

Tính cốt dọc

Chọn a =5cmĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiChọn thép cấu tạo : 4φ12 (Aschon = 452.4(mm2))

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:Tính tốn cốt đai

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: Q = 20.3(kN)

- Vùng gần gối tựa:⇒ Chọn s = 150mm bố trí trong đoạn L/4 đoạn đầu dầm.

- Đoạn dầm giữa nhịp, bước đai chọn theo cấu tạo:⇒ Chọn s = 200mm bố trí trong đoạn còn lại của dầm.

4.4.3 Tính tốn cốt thép dầm đáy (20x45cm)

Chọn a = 5cmĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiChọn thép cấu tạo : 2φ25 + 2φ20 (Aschon = 1610.1(mm2))

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:Tính tốn cốt đai

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: Q = 107.5(kN)

- Vùng gần gối tựa:⇒ Chọn s = 150mm bố trí trong đoạn L/4 đoạn đầu dầm.

- Đoạn dầm giữa nhịp, bước đai chọn theo cấu tạo:⇒ Chọn s = 300mm bố trí trong đoạn còn lại của dầm.

4.5 Tính tốn cột hồ nướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×