Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành phần chưng cất

Thành phần chưng cất (hay còn gọi là độ bay hơi) của cacbuahydro trong nhiên liệu nói

chung thường có ảnh hưởng rất lớn đối với các tính năng của các động cơ diesel, đặc biệt là

các động cơ diesel tốc độ trung bình và tốc độ cao, chúng có ảnh hưởng quan trọng tới tính

an tồn.

Thành phần cất được xác định bằng phương pháp thử ASTM-D86 hoặc TCVN 2698-2005.

Yêu cầu về độ bay hơi của nhiên liệu phụ thuộc vào thiết kế, kích thước, bản chất của sự

thay đổi tốc độ và tải trọng của động cơ. Nó cũng phụ thuộc vào sự khởi động và điều kiện

khí quyển.

Giới hạn sơi của nhiên liệu càng thấp càng tốt miễn là không ảnh hưởng tới nhiệt độ chớp

cháy, đặc tính cháy, nhiệt trị và độ nhớt của nhiên liệu.

Nhiệt độ sôi 10% đặc trưng cho phần nhẹ dễ bay hơi của nhiên liệu. Nhiệt độ sơi

10% q cao sẽ gây ra hiện tượng động cơ khó khởi động.

Nhiệt độ sơi 50% hay còn gọi là nhiệt độ sơi trung bình (Mid-boiling point) là chỉ

tiêu hay dùng nhất khi đánh giá nhiên liệu diesel. Nó là chỉ tiêu đặc trưng cho tínhnăng thay đổi tốc độ của động cơ.

• Nhiệt độ sôi 90% và điểm sôi cuối đặc trưng cho tính cháy hồn tồn của nhiên liệu.

Nếu nhiệt độ sơi 90% và sơi cuối thấp có tác dụng làm giảm cặn và giảm mức độ lẫn

nhiên liệu vào dầu bôi trơn. Nếu nhiệt độ sôi 90% và sôi cuối q cao thì nhiên liệu

cháy khơng hết thải ra ngồi nhiều gây ô nhiễm môi trường, làm tăng tiêu hao nhiên

liệu và làm giảm tuổi thọ của động cơ.

Nhiệt độ bắt cháy cốc kín

Nhiệt độ bắt cháy cốc kín là nhiệt độ thấp nhất (ở điều kiện áp suất không khí) mẫu nhiên

liệu thử nghiệm hầu như ngọn lửa xuất hiện và tự lan truyền một cách nhanh chóng trên bề

mặt của mẫu. Nhiệt độ bắt cháy đươc xác định theo phương pháp ASTM-D93 hoặc TCVN

2693-1995 (sử dụng thiết bị cháy cốc kín Pensky-Martens).

Nhiệt độ chớp cháy có tác dụng quan trọng đối với quá trình vận chuyển và tồn chứa

nhiên liệu. Nhiệt độ chóp cháy quá thấp đễ gây cháy nổ. Nó cũng cho thấy nhiên liệu bị lẫn

5|Pagevới các loại khác có độ bay hơi cao hơn. Nhiệt độ chớp cháy hầu như khơng có ý nghĩa đối

với chất lượng của nhiên liệu khi đánh giá trên góc độ tính năng kĩ thuật của các thiết bị sử

dụng nó.

Hàm lượng lưu huỳnh (S)

Điều quan tâm nhất với động cơ diesel là hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu, vì khi

bị đốt cháy chúng sẽ tạo thành dioxit và một phần dioxit sẽ bị oxy hóa tiếp để tạo thành lưu

huỳnh trioxit. Loại lưu huỳnh trioxit này khi tiếp xúc với nước, dù với một lượng rất nhỏ

lẫn trong động cơ cũng sẽ tạo thành các axit mạnh gây ăn mòn, gỉ các chi tiết của động cơ,

làm ành hưởng tới độ mài mòn, tạo cặn và đặc biệt sẽ gây ra sự biến chất của dầu nhờn

trong động cơ.

Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm, nguồn gốc và phương pháp chế biến, hàm lượng lưu huỳnh

có thể được xác định theo phương pháp thử ASTM-D129 (phương pháp bơm) hoặc phương

pháp ống thạch anh (ASTM 1551)...

Giới hạn nồng độ lưu huỳnh cho phép trong nhiên liệu diesel tùy thuộc vào loại động cơ

diesel và điều kiện làm việc. Các động cơ tốc độ thấp hơn có thể dùng diesel có hàm lượng

lưu huỳnh cao hơn các loại có tốc độ cao vì chúng thường có tải trọng và tốc độ không đổi,

dẫn đến nhiệt độ của dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ buồng đốt không thay

đổi, hạn chế được tác động có hại của sản phẩm cháy của lưu huỳnh.

Ăn mòn lá đồng

Phép thử ăn mòn mảnh đồng nhằm xác định có tính chất định tính độ ăn mòn của nhiên

liệu diesel đối với các chi tiết được chế tạo từ đồng, họp kim đồng - thiếc và họp kim đồng

kẽm.

Độ nhớt động học

Độ nhớt là khả năng cản trở chuyển động nội tại của chất lỏng. Nó được đo bằng cách ghi

lại thời gian cần thiết để một lượng chất lỏng nhất định chảy qua một mao quản có kích

thước nhất định ở một nhiệt độ nhất định. Độ nhớt động học được xác định ở 400C theo

phương pháp thử ASTM-D445 (TCVN 3171-1995).

6|PageĐộ nhớt của nhiên liệu diesel rất quan trọng vì nó có ảnh hưởng đến khả năng bơm và

phun nhiên liệu vào buồng đốt. Độ nhớt của nhiên liệu có ảnh hưởng lớn tới kích thước và

hình dạng của kim phun.

Điểm sương

Điểm sương là một chỉ tiêu quan trọng, nó xác định nhiệt độ tại đó các tinh thể sáp xuất

hiện trong nhiên liệu ở điều kiện thử nghiệm xác định, tại nhiệt độ đó tinh thể sáp bắt đầu

kết tủa khỏi dầu diesel khi sử dụng vào động cơ để đốt.

Điểm đông đặc

Điểm đông đặc của nhiên liệu là nhiệt độ thấp nhất mà nhiên liệu vẫn giữ được các tính

chất lỏng, hay nói cách khác nó là nhiệt độ thấp nhất mà ta có thể bơm nhiên liệu.

Trị số axit

Trị số axit của nhiên liệu diesel là số mg KOH cần thiết để trung hòa hết lượng axit có

trong 1 gam mẫu.

Trị số axit là thước đo đánh giá hàm lượng các họp chất vô cơ và axit tổng của nhiên liệu.

Nó giúp đánh giá mức độ ăn mòn của các chi tiết kim loại khi tiếp xúc với nhiên liệu.

Nước và các tạp chất cơ học

Hàm lượng nước và cặn là một trong những chỉ tiêu quan trọng của nhiên liệu. Nhiên liệu

có hàm lượng nước và cặn cao sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tồn chứa và sử dụng.

Nước và tạp chất trong diesel được xác định theo phương pháp ASTM - D1796.

Hàm lượng tro, nhựa và cặn Cacbon

Một lượng nhỏ diesel được đốt cho tới khi phần nhiên liệu cháy hết, cân khối lượng

mẫu còn lại ta thu được hàm lượng tro. Hàm lượng tro của mẫu được tính bằng %khối lượng.

Cặn cacbon là lượng cặn còn lại sau khi cho bay hơi và nhiệt phân nhiên liệu. Cặn

cacbon gây ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa những điểm có cặn và những điểm khơng

có cặn làm tăng ứng xuất nội của buồng đốt, dẫn tới biến dạng và nhiều khi có thể7|Pagephá hủy buồng đốt. Cặn cacbon cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng khí xả có

màu đen và làm giảm hệ số tỏa nhiệt

Nếu nhiên liệu có chứa các cấu tử khơng ổn định, nhất là các nhiên liệu được sản

xuất từ các phân đoạn cracking, thì trong quá trình tồn chứa, do tiếp xúc với khơng

khí, có thể tạo nhựa và tạo cặn.Tất cả các cặn này có thể làm tắc bầu lọc, bẩn buồng đốt, gây tắc hệ thống phun nhiên

liệu...

Nhiệt trị

Nhiệt trị của một nhiên liệu là lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn một đơn vị khối

lượng nhiên liệu.

Với cùng một chế độ động cơ, công do động cơ phát ra phụ thuộc vào nhiệt trị của nhiên

liệu. Nhiệt trị càng cao, cơng suất càng lớn. Do đó, nhiệt trị của nhiên liệu ảnh hưởng trực

tiếp đến tính kinh tế của thiết bị sử dụng nhiên liệu.

Tỉ trọng

Tỉ trọng là đại lượng đặc trưng cho độ nặng nhẹ, đặc chắc của nhiên liệu, được đo bằng

khối lượng trên một đơn vị thể tích nhiên liệu. Tỷ trọng được dùng để tính tốn, chuyển đổi

giữa thể tích và khối lượng, để chuyển đổi thể tích ở nhiệt độ này sang thể tích ở nhiệt độ

khác.

1.3 Chỉ tiêu chất lượng DO theo 1 số phương pháp8|PageBảng 1: Chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu DO9|PageCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ BỂ CHỨA

2.1. Giới thiệu

Trong cơng nghiệp hố dầu, tất cả các hoạt động sản xuất, buôn bán, tồn trữ đều liên

quan đến khâu bồn bể chứa. Bồn, bể chứa tiếp nhận nguyên liệu trước khi đưa vào sản

xuất và tồn trữ sau sản xuất.

Bồn chứa có vai trò rất quan trọng, nó có nhiệm vụ: tồn trữ nguyên liệu và sản phẩm,

giúp ta nhận biết được số lượng tồn trữ. Tại đây các hoạt động kiểm tra chất lượng, số

lượng, phân tích các chỉ tiêu trước khi xuất hàng đều được thực hiện.

Ngồi ra nó còn được hỗ trợ bởi các hệ thống thiết bị phụ trợ: van thở, nền móng, thiết

bị chống tĩnh điện, mái che…

2.2. Phân loạiHình 1. Phân loại bể chứa10 | P a g e2.2.1. Theo hệ thống mái Bể mái cố định (Fixed roof tank): bể hình trụ đứng có mái bể hàn cố định với thành

bể

 Bể mái nổi (Floating roof tank): Bể hình trụ đứng khơng có mái cố định mà có mái

nổi trên bề mặt của DM&SPDM.

 Mái nổi (Floating roof): Cấu trúc có nhiều dạng khác nhau, được chế tạo bằng vật

liệu kim loại, vật liệu tổng hợp hoặc phối hợp cả hai loại vật liệu trên và có bộ

phận phao làm nổi trên bề mặt DM&SPDM để chống bay hơi.

 Bể có phao bên trong (Internal floating roof tank): Bể mái cố định có phao nổi trên

bề mặt DM&SPDM bên trong bểHình 2. Bể chứa loại phao một tầng11 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×