Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 6.2 S11 –combo1( S11 min =115,556N/mm2 ,S11 max =147,31 N/mm2 )

Hình 6.2 S11 –combo1( S11 min =115,556N/mm2 ,S11 max =147,31 N/mm2 )

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 6.4 S12 –combo1( S11 min = -17,714 N/mm2 , S11 max = 17,74 N/mm2Hình 6.5 ứng suất tại đầu cột ( Smax = 207.87 N/mm2 )Hình 6.6 phản lực chân cột

Kết quả nội lực tính từ phần mềm Sap 2000Combo1

Combo1Pmax( T )

Mmax( Tm )

Pmax( T )

Mmax( Tm )Quy phạmSap2000445,6446,46,212,6787,47876,214Kết luận : kết quả nội lực được tính theo 2 phương pháp là tương đương nhau

 Kiểm tra độ bền thân bể

Kết quả ứng suất thành bể

Độ bền thân bể được kiểm tra theo cơng thức sau:Trong đó:

− σ1, σ2, τ lần lượt là các ứng suất pháp S11, S22 max và ứng suất tiếp max S12− γc hệ số làm việc (γc = 1)

− R cường độ chảy dẻo của thép bể ( R = 260N/mm2 ) Kết

quả ứng suất thành bểTổ hợpCombo1σS11maxS22maxS12maxR( N/mm2 )( N/mm2 )( N/mm2 )( N/mm )( N/mm2 )147,31279,5717,74242,32602Kết luậnThỏa

mãnVậy chiều dày thân bể đã tính theo quy phạm được kiểm tra lại bằng phần mềm

Sap2000, kết quả tính tốn theo quy phạm và máy tính là tương đương nhauTài liệu tham khảo

1. Tiêu chẩn ASME section VIII DIVISION 2

2. Tiêu chuẩn vật liệu ASME section II part D

3. Tiêu chuẩn vật liệu ASTM A516 Gr 70

4. Tiêu chuẩn vật liệu API 5L

5. TCVN 2737 -1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

6. TCXD 205 -1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

7. Kết cấu bê tông cốt thép ( phần cấu kiện cơ bản ) – PGS.TS Phan Quang MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 6.2 S11 –combo1( S11 min =115,556N/mm2 ,S11 max =147,31 N/mm2 )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×