Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ TRONG ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ TRONG ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị LýHình 1. 1:nguyên lý cấu tạo của vi xử lý

2.2. Cấu trúc chung của họ 8051.

2.2.1.Cấu trúc của 8051.Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 8Môn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị LýCác thành viên họ 8051:

specificat

ion

code men

on

chip(bytes)

Data men

on

chip(bytes)

timers803180518751895180528752ok4k

ROM4k

EPRO4k

FLAS8k

ROM8k

EPROMHM1281281281282562562222332.2.2.sơ đồ chân của 8051.Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 9Môn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị LýHình 1. 2:sơ đồ chân của 8051

+Vcc(40): chân cung cấp điện(5v)

+GND(20):chân nối đất (0v)

+port0 (32-39): là port xuất nhập 8 bit 2 chiều

+port1 (1-8): là port xuất nhập 8 bit 2 chiều

+port2 (21-28): là port xuất nhập 8 bit 2 chiều

+trong bất kỳ hệ thống nào sử dụng 9751,89C51 hoặc DS5000 ta thường nối

cổng P0 tới các điện trở kéo.

+port3:là port xuất nhập 8 bit 2 chiều,cũng còn làm các chức năng khác của

AT89C51.

Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 10Môn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị Lý+ngõ vào reset(chân 9):mức cao trên chân này trong 2 chu kì máy tỏng khi bộ

dao động đang hoạt động sẽ reset 8051.

+mạch reset tác động bằng tay hoặc tự động reset khi khởi động máy.

+XTAL1 và XTAL2(18,19):là 2 ngõ vào được cấu hình để dùng như 1 bộ dao

động trên chip.

+EA( chân 31):Extemal Access/EA nối mass chỉ định rằng code lưu trên bộ nhớ ngoài

/PSEN và ALE dùng cho ROM ngồi.

Với 8051,8031,8032 thì /EA nối Vcc

“/”: chỉ định tác động mức thấp.+PSEN (chân 29):Program store enable

 Output,cho phép ruy cập bộ nhớ chương trình ngồi.

 Nối tới chân /OE của ROM/EPROM.

 Khi thực thi chương trình ở ROM nội, /PSEN được giữ ở mức 1.Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 11Môn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị Lý2.3.Tổng quan về ngôn ngữ C và các hàm,kiểu dữ liệu hay dùng cho việc lập

trình cho Vi điều khiển.

2.3.1. Cấu trúc chương trình lập trình C cho 8051.K h a i b á o t h ư v iệ n n g ư ờ i d ù n g

đ ịn h n g h ĩ a b iế n , h ằ n g

K h a i b á o c á c c h ư ơ n g t r ìn h c o n , c h ư ơ n g

t r ìn h n g ắ t

c á c c h ư ơ n g t r ìn h c o n

c á c c h ư ơ n g t r ìn h n g ắ t

c h ư ơ n g t r ìn h

c h ín h

2.3.2.Khai báo biến,các phép tốn và các cấu trúc của C

STKiểu biến số nguyênBits1

2

3

4

5

6

7Bit

Unsigned char

Singned char,char

Unsigned int

Singned int,int

Unsigned long

Singned long,long1

8

8

16

16

32

32Giải giá trịT

0 to 1

0 to 255

-128 to 127

0 to 65535

-32768 to 32767

0 to 4294967295

-2147483648

2147483648-Biến số trong keil-C:

sKiểu biến thựcBitsGiải giá trị1float32±1.175494E-38 to ±3.402823E+38ttKhoa Điện-ĐHCNHNTrang 12toMôn học: VXL trong đo lường và điều khiển

sKiểu số nguyên trong keil-cGVHD: Tống Thị LýBiGiải giá trị1

Sbit

1

2

Sfc

8

3

Sfc 16

16

-Các lệnh xuất/nhập,định địa chỉ trên keil.0 to 1

0 to 255

0 to 65535ttts+định nghĩa chân của MCU.

Sbit LED1=P1^0;

Sbit LED2=P1^1;

Sbit KEY1=P1^2;

Sbit KEY2=P1^3;

+Xuất/đọc:

LED1=0;

LED2=1;

LED1=KEY1;

X=KEY2;

-Cấu trúc 1 chương trình trong keil-c:

//khai báo thư viện sử dụng

#include

#include

#include

#include

//định nghĩa biến,khai báo biến tồn cục:

#define Data P0

SbitLED=P2^2;Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 13Mơn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị LýCHƯƠNG 3:Các linh kiện sử dụng trong đề tài

3.1. ADC 0804

Các bộ chuyển đổi ADC thuộc những thiết bị được sử dụng rộng rãi nhất để thu

dữ liệu. Các máy tính số sử dụng các giá trị nhị phân, nhưng trong thế giới vật lý

thì mọi đại lượng ở dạng tương tự (liên tục). Nhiệt độ, áp suất (khí hoặc chất

lỏng), độ ẩm và vận tốc và một số ít những đại lượng vật lý của thế giới thực mà

ta gặp hằng ngày. Một đại lượng vật lý được chuyển về dòng điện hoặc điện áp

qua một thiết bị được gọi là các bộ biến đổi. Các bộ biến đổi cũng có thể coi như

các bộ cảm biến. Mặc dù chỉ có các bộ cảm biến nhiệt, tốc độ, áp suất, ánh sáng

và nhiều đại lượng tự nhiên khác nhưng chúng đều cho ra các tín hiệu dạng dòng

điện hoặc điên áp ở dạng liên tục. Do vậy, ta cần một bộ chuyển đổi tương tự số

sao cho bộ vi điều khiển có thể đọc được chúng. Một chip ADC được sử dụng

rộng rãi là ADC-0804.

Hình dạng thực tế ADC-0804Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 14Mơn học: VXL trong đo lường và điều khiểnGVHD: Tống Thị LýSơ đồ chân ADC-0804o Cấu trúc ADC-0804 :

Chip ADC-0804 là bộ chuyển đổi tương tự số thuộc họ ADC800 của hãng

National Semiconductor. Chip này cũng được nhiều hãng khác sản xuất. Chip có

điện áp ni +5V và độ phân giải 8 bit. Ngồi độ phân giải thì thời gian chuyển

đổi cũng là một tham số quan trọng khi đánh giá bộ ADC. Thời gian chuyển đổi

được định nghĩa là thời gian mà bộ ADC cần để chuyển một đầu vào tương tự

thành một số nhị phân. Đối với ADC0804 thì thời gian chuyển đổi phụ thuộc

vào tần số đồng hồ được cấp tới chân CLK và CLK IN và không bé hơn 110µs.

Các chân khác của ADC-0804 có chức năng như sau :

 CS (Chip select): Chân số 1, là chân chọn chip, đầu vào tích cực mức thấp

được sử dụng để kích hoạt Chip ADC-0804. Để truy cập tới ADC0804 thì

chân này phải được đặt ở mức thấp.

 RD (Read): Chân số 2, là chân nhận tín hiệu vào tích cực ở mức thấp. Các

bộ chuyển đổi của 0804 sẽ chuyển đổi đầu vào tương tự thành số nhị phân

và giữ nó ở một thanh ghi trong. Chân RD được sử dụng để cho phép đưa

dữ liệu đã được chyển đổi tới đầu ra của ADC-0804. Khi CS = 0 nếu có

một xung cao xuống thấp áp đến chân RD thì dữ liệu ra dạng số 8 bit

được đưa tới các chân dữ liệu (DB0 – DB7).

 WR (Write): Chân số 3, đây là chân vào tích cực mức thấp được dùng báo

cho ADC biết để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Nếu CS = 0 khi WR tạo ra

xung sườn thấp nên cao thì bộ ADC-0804 bắt đầu quá trình chuyển đổi

giá trị đầu vào tương tự Vin thành số nhị phân 8 bit. Khi việc chuyển đổi

hồn tất thì chân INTR được ADC hạ xuống thấp.Khoa Điện-ĐHCNHNTrang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ TRONG ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×