Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 6 – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌhưởng đến sức khoẻ con người và gây ô nhiễm môi trường , đặc biệt là gây ô nhiễm môi

trường nước và mơi trường khơng khí . Chính vì lý do này mà vấn đề an tồn lao động và

bảo vệ mơi trường rất được chú trọng trong các phân xưởng hoá chất nói chung và trong

các nhà máy lọc hố dầu cũng như trong phân xưởng sản xuất phụ gia MTBE nói riêng .

Chi phí dành cho cơng tác này có thể chiếm đến 40% chi phí vận hành của nhà máy . Một

trong những vấn đề cần đươc quan tâm nhất là : an toàn cháy, nổ . Tất nhiên là còn có

những ngun nhân gây tai nạn khác . Có thể phân chia những nguyên nhân gây tai nạn

thành ba nhóm :

*Nguyên nhân do kỹ thuật:

Nguyên nhân này phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng máy móc , thiết bị đường ống, nơi làm

việc …bao gồm :

+Sự hư hỏng các máy móc chính và các dụng cụ , phụ tùng.

+Sự hư hỏng các đường ống.

+Các kết cấu thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khơng hồn chỉnh.

+Khơng đảm bảo khoảng cách an tồn giữa các máy móc.

+Thiếu rào chắn,ngăn che..

*Ngun nhân do tổ chức:

Nguyên nhân này phụ thuộc vào việc tổ chức hoặc giao nhận công việc không

đúng quy định bao gồm :

+Vi phạm quy tắc quy trình kỹ thuật.

+Tổ chức lao động, chỗ làm việc không đúng yêu cầu.

+Giám sát kỹ thuật không đầy đủ.

+Phạm vi chế độ làm việc.

+ Sử dụng lao động không đúng ngành nghề , chuyên môn.

+Người lao động chưa nắm vững được điều lệ, quy tắc an toàn trong lao động.

*Nguyên nhân do vệ sinh:

+Mơi trường khơng khí bị ơ nhiễm.

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 95ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ+Điều kiện khi hậu khơng thích nghi.

+Cơng tác chiếu sáng và thơng gió khơng được tốt.

+Tiếng ồn và chấn động mạnh

+Vi phạm điều lệ vệ sinh cá nhân6.2 Những yêu cầu về phòng chống cháy nổ

Như chúng ta đã biết nguyên liệu cũng như sản phẩm của quá trình tổng hợp

MTBE đều dễ gây ra cháy nổ .Vì vậy vấn đề quan tâm là phòng chống cháy nổ Dưới đây

là những yêu cầu về cháy nổ.

Để phòng chống cháy phải thực hiện các biện pháp sau đây :

+Ngăn ngừa những khả năng tạo ra môi trường cháy.

+Ngăn ngừa những khả năng xuất hiện những nguồn cháy trong mơi trường có thể cháy

được.

+Duy trì nhiệt độ của mơi trường thấp hơn nhiệt độ cho phép lớn nhất có thể cháy được.

+Duy trì áp suất của môi trường thấp hơn áp suất cho phép lớn nhất có thể cháy được.

6.2.1 Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy

Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy trong môi trường cháy phải

tuân theo những quy tắc về:

+Nồng độ cho phép của các chất cháy ở dạng khí , hơi hoặc dạng lơ lửng trong khơng

khí .Nói cách khác là phải tiến hành q trình ngồi giới hạn cháy nổ của hỗn hợp

hydrocacbon với khơng khí và ơxy.

+Nồng độ cần thiết của các chất giảm độ nhạy trong chất cháy ở dạng khí, hơi hoặc lỏng.

+Tính dễ cháy của các chất, vật liệu, thiết bị và kết cấu.

6.2.2 Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn cháy

+Tuân theo những quy định về sử dụng , vận hành và bảo quản máy móc , thiết bị cũng

như vật liệu và các sản phẩm khác có thể là nguồn cháy trong mơi trường cháy.

+Sử dụng thiết bị phù hợp với loại gian phòng sử dụng và các thiết bị bên ngồi phù hợp

với nhóm và hạng của các hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ.

+Áp quy trình cơng nghệ và sử dụng thiết bị bảo đảm không phát sinh ra tia lửa điện .

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 96ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ+Có biện pháp chống sét , nối đất cho nhà xưởng, thiết bị .

+Quy định nhiệt độ đun nóng cho phép lớn nhất của bề mặt thiết bị , sản phẩm , vật liệu

tiếp xúc với môi trường cháy.

+Sử dụng những thiết bị không phát ra tia lửa điện khi làm việc với những chất dễ cháy

nổ.

+Loại trừ những điều kiện có thể dẫn đến tự cháy do nhiệt độ,do tác dụng hoá học và do

vi sinh vật đối với các vật liệu và kết cấu của cơ sở sản xuất.

6.2.3 Khi thiết kế tổng mặt bằng và xí nghiệp

Sự an tồn trong xí nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào khu đất và bố trí xây dựng trên

đó. Khu đất phải tương đối bằng phẳng, có độ rốc đủ để tiêu thốt nước, thấm nước, có

mực nước ngầm thấp hơn chiều sâu tầng hầm. Khi quy hoạch phải nghiên cứu các biện

pháp tránh chất độc hại thải ra, tránh tàn lửa bởi xăng dầu và các chất phụ gia của chúng

đều rất rễ cháy nổ.

Trong nhà máy chế biến phải có đầy đủ trang thiết bị phòng chống cháy, nổ bao

gồm : Chăn cứu hoả, bình bọt, xe cứu hoả, máy cứu hoả, cát, và hệ thống nước đủ để cứu

hoả bất kỳ lúc nào và với thời gian dài đủ để dập tắt hẳn đám cháy. Tất cả các trang thiết

bị này phải được bố trí một cách hợp lý để khi sự cố xảy ra thì với trang thiết bị phải thao

tác kịp thời. Đường đi trong nhà máy phải đảm bảo cho xe cứu hảo đi lại thuận tiện, các

thiết bị chữa cháy phải được đặt tại nơi dễ thấy, dễ lấy và phải được kiểm tra thường

xun.

Thiết bị trong nhà máy phải kín, khơng rò rỉ, các bể chứa nguyên liệu phải được

nối đất bằng dây tiếp điện đề phòng xăng dầu khi bơm chuyển tích điện sẽ phóng điện, sét

đánh gây cháy nổ, xung quanh khu bể chứa phải được xây tường ngăn cách với các khu

vực khác.

Bố trí kết cấu, màu sắc, các bộ phận, dụng cụ đo để đảm bảo dễ thao tác khơng

nhầm lẫn khi vận hành. Bố trí đặt các nguồn điện, trang thiết bị điện, các loại cầu dao ngắt

điện phù hợp với mơi trường, đảm bảo an tồn . xây dựng các khu phân xưởng dễ cháy nổ

ở vị trí cách ly với các khu vực khác, sử dụng vật liệu xây dựng bền, chịu nhiệt, nhẹ, bố

trí nhiều cửa ra vào, đảm bảo quy chế an toàn.

6.2.4 Cơ sở kỹ thuật an tồn phòng chống cháy trong công nghiệp

Do đặc thù của ngành công nghiệp chế biến phụ gia cho dầu mỏ cũng như nghành

chế biến dầu má : sản phẩm của quá trình là những chất dễ cháy nổ. Chính vì vậy vấn đề

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 97ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌphòng chống cháy nổ được đặt lên hàng đầu . Khi nói đến an tồn trong một nhà máy nói

chung và một phân xưởng nói riêng. Nó bao gồm an tồn với trang thiết bị kỹ thuật của

các q trình sản xuất, an toàn với các điều kiện làm việc của cơng nhân, an tồn mơi

trường.

An tồn với thiết bị nhiệt ( Nồi hơi, thiết bị trao đổi nhiệt, sử dụng nhiệt).

Để đun nóng nguyên liệu dễ cháy nổ như dầu mỏ và dễ sinh ra cháy cục bộ khi có

cặn đồng vào thành thì người ta khơng dùng phương pháp đun bằng ngọn lửa mà dùng

“áo bọc” chứa chất mang nhiệt bền( difenil, difenil oxit).

Các vật liệu dùng làm nồi hơi và nồi phải làm bằng thép đúc( ống không hàn), đối

với loại áp suất cao dùng thép chất lượng cao chứa Si,Mo và Cr. Gang đúc dùng cho thiết

bị đun nóng khơng q 300oC và áp suất nhỏ, đường kính khơng lớn, có thể dùng gang có

thêm Mo để đun nóng trên 350oC.

Nồi hơi cần phải có van an tồn, áp kế, ống thơng, van đóng và van xả nước 1

chiều, van đóng và van xả hơi, van an tồn. Đặc biệt van an tồn thì nồi hơi phải có hai

van, tác dụng độc lập hẳn với nhau.

Nồi hơi phải được đặt trên nền móng riêng, khơng liên hệ với tường nhà, đặt ở các

gian nhà một tầng, có tường và có mái khơng cháy.

Trước khi sử dụng nồi hơi phải được kiểm tra kỹ thuật để xác định tình trạng nồi

hơi. Trong thời gian sử dụng cứ 3 năm phải xem xét bên trong một lần, thuỷ lực ít nhất 6

năm một lần.

6.2.5 An tồn đối với máy nén, đường ống dẫn và bể chứa khí

Khi nén khí do áp suất, nhiệt độ tăng cao và do có những q trình hố học do vậy

có thể xảy ra cháy nổ gây tai nạn. Để hệ thống máy nén làm việc an tồn thì cần làm lạnh

liên tục, máy nén áp suất thấp và năng suất thấp thì có thể làm lạnh bằng khơng khí . Do

hiện tượng giảm nhiệt độ cháy bùng của MTBE và nguyên liệu tổng hợp MTBE liên quan

tới sự tăng áp suất nên nhiệt độ của máy nén không được quá 60 oC ở trong máy nén 1 xy

lanh và không quá 140oC ở trong máy nén nhiều xi lanh . Với máy nén 4-6 cấp nếu cần

nén cao hơn thì phải có máy làm lạnh trung gian đặt ở ngoài và giữa mỗi cấp nén.

Đường ống dẫn dùng vận chuyển chất lỏng nguy hiểm, chịu áp suất cần phải đảm

bảo yêu cầu chịu áp suất, đường ống chế tạo từ các ống kéo liền khơng hàn, nối mặt bích

tiến hành chỉ trong trường hợp cần thiết để lắp giáp và sửa chữa. Ống dẫn sản phẩm đun

nóng cần phải đặt cách xa đường ống dẫn khí hố lỏng một khoảng 0,5 m và phải được

bảo ôn.

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 98ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌĐề phòng hỏng hóc thiết bị dùng van chỉnh lưu, để giảm áp suất q lớn của hơi,

khí và khí khơng nén. Sau van chỉnh lưu ta đặt van an toàn để điều chỉnh áp suất sau khi

van chỉnh lưu đã điều chỉnh.

Tất cả các đường ống khi lắp ráp phải chú ý đến hiện tượng biến dạng và nứt do

ứng suất nhiệt khi thay đổi nhiệt độ.

+ Không được đặt ống ngay trên nền nhà hoặc mặt đất.

+ Đường ống cần sơn màu khác nhau để dễ phân biệt.

6.2.6 An toàn cháy nổ trong nhà máy nói chung và trong phân xưởng MTBE nói

riêng

Tất cả các chất lỏng cháy đều có khả năng bốc hơi và sự cháy chỉ xảy ra trong pha

hơi. Trên bề mặt của chất lỏng, ở bất cứ nhiệt độ nào đều có hơi của nó, lượng hơi phụ

thuộc vào thành phần chất lỏng và nhiệt độ của nó.

Để đảm bảo tránh được cháy và nổ khi tiến hành các q trình kỹ thuật cần có các biện

pháp sau:

+ Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng các khâu ít nguy hiểm hơn.

+ Cơ khí hố tự động hố liên tục các q trình sản xuất.

+ Thiết bị đảm bảo kín, hạn chế hơi, khí cháy bay ra khu vực sản xuất.

+ Dùng các chất phụ gia trơ, các chất ức chế, các chất chống cháy nổ để giảm tính cháy

nổ của hỗn hợp.

+ Loại trừ mọi khả năng phát sinh mồi lửa tại những nơi có liên quan đến chất cháy nổ.

+ Tránh mọi khả năng tạo ra nồng độ nguy hiểm của các chất chống cháy nổ.

+ Trước khi ngừng sửa chữa hoặc cho thiết bị hoạt động trở lại phải thổi khí trơ, hơi nước

vào thiết bị đó.

An tồn về điện

An tồn về điện là một trong những vấn đề quan trọng của công tác an toàn. Phải tuân

theo nguyên tắc về kỹ thuật tránh gây ra tai nạn điện.

+ Dây điện phải được cải tiến bằng vỏ cao su và có thể lồng vào ống kim loại để tránh bị

dập.

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 99ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ+ Cầu dao được lắp đặt sao cho dễ điều khiển nhưng cũng không quá thấp và phải để nơi

khô ráo và an toàn đối với người điều khiển.6.3. An toàn lao động và phòng chống độc hại với cơng nhân, mơi trường

Công nhân làm việc trong nhà máy phải được học tập các thao tác về phòng cháy

chữa cháy, nắm được kiến thức về độc hại và bảo vệ môi trường.

Trong cơng việc đòi hỏi cơng nhân phải có tay nghề để tránh hiện tượng xảy ra rơi

vãi, gây sự cố dẫn đến cháy nổ thiệt hại đến tính mạng và tài sản. Trong nhà máy người

công nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi qui tắc, nội quy trong nhà máy như : trong

nhà máy cấm mọi hình thức dùng lửa, cấm va trạm gây ra tia lửa điện. Khi sửa chữa

không dùng điện 220 V mà chỉ dùng điện 120 V thắp sáng. Cấm dùng búa sắt, giầy có

đinh đi lại làm việc trong khu vực sản xuất.

Trong công tác bảo quản bể chứa đòi hỏi phải đuổi hết hơi xăng dầu ra khỏi bể mới

được vào trong.

Công nhân làm việc trực tiếp phải được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động như :

ủng, mũ áo, găng tay… trong nhà máy chế biến dầu phải được tự động hoá để đảm bảo an

tồn phòng chống cháy , tránh độc hại cho con người.

Trong nhà máy bơm xăng dầu , các sản phẩm dầu mỏ và các phụ gia cho nhiên liệu

như ohụ gia MTBE nên trang bị các thiết bị phòng cháy tự động .Xăng dầu và phụ gia

MTBE là các hợp chất bay hơi nên cần phải cần sử lý hơi xăng dầu nhằm đảm bảo sức

khoẻ cho người lao động.

Người lao động cần phải được khám sức khoẻ định kỳ và phải có chế độ bồi dưỡng

độc hại thích hợp với cơng việc.

Nguồn nước thải trong nhà máy phải được xử lý sạch các hợp chất có hại bằng các

hệ thống sử lý nước thải rồi mới được thải ra ngồi tránh ơ nhiễm mơi trường và nguồn

nước của dân cư lân cận .

Các thiết bị phản ứng cũng như hệ thống bể chứa nguyên liệu , bể chứa sản phẩm

từ dầu mỏ cũng như các phụ gia cho cơng nghiệp hố dầu cần phải đảm bảo về độ kín ,

nhằm tránh hiện tường rò rỉ ra mơi trường gây ơ nhiễm mơi trường .

Khí thải từ các phân xưởng phải được xử lí đến đạt yêu cầu về mức độc hại cho

phép mới được thải ra ngồi mơi trường .Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 100ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌKẾT LUẬN

Nguồn tài nguyên dầu mỏ là nguồn tài nguyên hữu hạn và sẽ cạn kiệt ,việc sử dụng

có hiệu quả nguồn tài nguyên là vô cùng quan trọng ,vấn đề tiết kiệm tài nguyên dầu mỏ

trong hiện tại và tương lai đang rất được quan tâm của các quốc gia trên thế giới .Bên

cạnh việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quý giá này ,việc bảo vệ môi trường cũng rất

quan trọng ,do đó việc sử dụng các phụ gia như MTBE và các phụ gia gia khác để pha

trộn vào xăng vừa góp phần giảm ơ nhiễm mơi trường ,làm tăng một lượng xăng đáng

kể,cũng như bảo vệ động cơ .Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 101ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌHiện nay phụ gia MTBE được sử dụng có xu hướng giảm ,thay vào đó là sử dụng

các phụ gia khác ưu điểm hơn như Metanol,Etanol…Mặc dù vậy không thể phủ nhận tầm

quan trọng của MTBE trong sự phát triển của ngành cơng nghiệp dầu khí ,nó là phụ gia

được sử dụng sớm nhất để pha trộn vào xăng thay chì ,góp phần khơng nhỏ vào việc bảo

vệ môi trường .

Qua đồ án này ,em cũng xin chân thành cảm ơn đến PGS.TS Văn Đình Sơn Thọ đã

ln tận tình , chu đáo chỉ bảo và hướng dẫn em để em hoàn thiện tốt nhất đồ án này . Do

thời gian và kiến thức còn hạn chế việc thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE chắc chắn

không thể tránh khỏi sai sót ,vì vậy em mong nhận được phản hồi từ phía thầy và các bạn.Em xin chân thành cảm ơn Thầy !TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wiley-VCH-Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry-Wiley-VCH (2011)[ trang

11713-11737].

2. Data from Methanol Market Services Asia, 2014. Data (estimated) for 2013.

3. HIS Global Methanol Report 2014 HIS.

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 102ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ4. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền. Cơng nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành.

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2002[ trang 206-222].

5. Modeling and simulation of a reactive distillation unit for production of MTBE

Submitted by Eng. Fahad Al-Harthi.

6. Hydrocarbon Processing’s 2008 Refinery Processes Handbook.

7. Wiley-VCH-Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry-Wiley-VCH (2011)[ trang

11800-11816].

8. Amberlyst-15 in organic synthesis Rammohan Pal,* Taradas Sarkar and Shampa

Khasnobis Department of Chemistry, Acharya Jagadish Chandra Bose College, 1/1B, A. J.

C. Bose Road, Kolkata 700 020, India.

9. [MTBE]Halim Hamid, Mohammed Ashraf Ali Handbook of MTBE and Other

Gasoline Oxygenates Chemical Industries 2004 trang 112.

10. ([MTBE]Halim Hamid, Mohammed Ashraf Ali Handbook of MTBE and Other

Gasoline Oxygenates Chemical Industries 2004 trang 90).

11. Hydrocarbon Processing’s Petrochemical Processes 2010 trang 115.

12. Hydrocarbon Processing’s 2008 Refinery Processes Handbook trang 142.

13. [MTBE]Halim Hamid, Mohammed Ashraf Ali Handbook of MTBE and Other

Gasoline Oxygenates Chemical Industries 2004 trang 206.

14.PGS.TS Lê Văn Hiếu. Công nghệ chế biến dầu mỏ; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ

thuật - Hà Nội 2006 trang 251.

15. Chem Systems' Perp - Methyl tertyary - Butyl Ether.

16.ITC READER SATISFACTION SURVEY Methyl Tertiary-Butyl Ether (MTBE):

Conditions Affecting the Domestic Industry.

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×