Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I: Tổng quan về robot

Chương I: Tổng quan về robot

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG

156Từđó ý tưởng thiết kế , chế tạo Robot đã luôn thôi thúc cong người . Đến năm1571948

158máy

159tay, tại phòng thí nghiệm quốc gia Argone, Goertz đã chế tạo thành công tayđôi ( master-slave manimulator). Dến năm 1954, Goertz đã chế tạo thành côngmáy đôi sử dụng động cơ servo và có thể nhận biết lực tác động nên khâu cuối .160Năm1956 , hãng Generall Mills đã chế tạo tay máy hoạt động thám hiểm đại161dương.

162Năm

163bốn

164hệ1968 , R.S Mosher, của General Electric đã chế tạo một cỗ máy biết đi bằngchân . Hệ thống vận hành bởi động cơ đốt trong và mỗi chân vận hành bởi mộtthống servo thủy lực165Năm1969 , đại học Stanford đã thiết kế được Robot từ vận hành nhờ nhận diện.166

167Hình 1.1 . Robot Shakey.168Năm

169mặt1970 , con người đã chế tạo được robot tự hành Lunokohod, thám hiểm bềcủa mặt trăng.170Tronggiai đoạn này , ở nhiều nước khác cũng tiến hành công tác nghiên cữu tương171tự, tạo ra các Robot điều khiển bằng máy tính có lắp đặt các loại cảm biến và thiết172bịgiao tiếp người và máy.173

174Theo

175hơnsự tiến bộ của khoa học kĩ thuật , các Robot ngày càng được chế tạo nhỏ gọn, thực hiện được nhiều chức năng hơn , thông minh hơn .SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a27GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG

176Mộtlĩnh vực được nhiều nước quan tâm đó là các Robot tự hành , các chuyển động177củachúng ngày càng đa dạng , bắt trước các chuyển động của chân người hay các178lồiđộng vật như : bò sát , động vật bốn chân ,…và các loại xe Robot nhanh chóng179đượcứng dụng rộng rãi trong các hệ thống sản xuất tự động linh hoạt .180

181Hình 1.2 Mobile Robot và ứng dụng cơng nghệ xử lí ảnh.182Từđó trở đi , con người tiếp tục nghiên cứu phát triển Robot để ứng dụng trong183quátrình tự động hóa sản xuất để tăng hiệu quả kinh doanh. Ngồi ra Robot còn184đượcsử dụng thay cho con người trong các công việc ở môi trường độc hại , khắc185nghiệt.186Chuyên

187trong

188quỹngành khoa học về Robot đã trở thành một trong những lĩnh vực rộngkhoa học , bao gồm các vấn đề về cấu trúc cơ cấu động học , động lực học ,đạo chuyển động , chất lượng điều khiển , … Tùy thuộc vào mục đích và189phươngthức tiếp cận , chúng ta có thể tìm hiểu lĩnh vực này ở nhiều khía cạnh190khácnhau.191Hiệnnay , có thể phân biệt các loại Robot ở 2 mảng khác nhau : Các loại Robot192côngnghiệp , và các loại Robot di động .Mỗi loại có ứng dụng cũng như đặc tính193khácnhau.SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a28GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG194

195Hình1.3 Cánh tay robot 6 bậc tự doS196

197ố lượng robot của một số quốc gia năm 2012SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a29GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG

1981.2Phân loại robot1991.2.1Phân loại robot theo dạng hình học

200

Bảng 1.4: Các khớp cơ bản được sử dụngcủa không gian hoạt động.201

202

203-Miền làm việc: là tồn bộ thể tích được quét bởi khâu chấp hành cuối khi robot204thựchiện tất cả các hoạt động có thểSVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a210GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNGHình 1.5a : Hình chiếu đứng205Hình1.5b : Hình chiếu bằng206 Robot tọa độ vng góc ( kiểu tọa độ Descarte ) :207

208+ Không gian làm việc lớn

 HT điều khiển đơn giản

 Dành diện tích sàn lớn cho cơng việc khác209

210

211

212+

213

214Ưu điểm:Nhược điểm:

 Việc thay đổi khơng thích hợp về khơng gian

 Duy trì cơ cấu dẫn động và thiết bị điều khiển gặp nhiều khó khăn215SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a211GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG216

217Hình 1.6: Robot tọa độ vng góc218

219

220

221Tay máy kiểu tọa độ222Descarte là tay máy có 3223chuyển động cơ bản tịnh tiến224theo phương của các trục hệ tọa225226độgốc (cấu hình T.T.T). Trường227cơng

228Dokết cấu đơn giản, loại tay229máy

230độtác có dạng khối chữ nhật.

này có độ cứng vững cao,chính xác cơ khí dễ đảm bảoHình 1.7 : Robot kiểu tọa độ đề các231vì vậy nó thường dùng để vận232

chuyển

233phơi liệu, lắp ráp, hàntrong mặt phẳng.SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a212GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG

 Robot tọa độ trụ : Có 3 bậc chuyển động cơ bản gồm 2 CĐ tịnh tiến và 1234trục quay235

236+Ưu điểm:Có khả năng CĐ ngang và sâu vào các máy sản xuất

238

Cấu trúc theo chiều dọc để lại nhiều khoảng trống cho sàn

239

Kết cấu vững chắc, có khả năng mang tải lớn

240

Khả năng lặp lại tốt

Tay máy kiểu tọa độ trụ

241+ Nhược điểm:

khác với kiểu tay máy

242

 Giới hạn tiến phía trái và

Descartes ở khớp đầu tiên,237243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266dùng khớp quay thay cho

khớp trượt. Vùng làm việc của

nó có dạng hình trụ rỗng.

Khớp trượt nằm ngang cho

phép tay máy thò được vào

trong khoảng nằm ngang. Độ

cứng vững của tay máy trụ tốt,

thích hợp với tải nặng, nhưng

độ chính xác định vị trong mặt

phẳng nằm ngang giảm khi tầm

với tăng.Hình 1.8 : Robot kiểu tọa độ

trụ Robot tọa độ cầu:267SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a213GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG268

269Hình 1.9 : Robot tọa độ cầu270

271

272Tay máy kiểu tọa độ cầu khác với kiểu trụ do khớp thứ hai (khớp trượt) được273

274thay

275bằngkhớp quay. Nếu quỹ đạo của phần công tác được mơ tả trong tọa độ cầu thì276mỗi

277bậctự do tương ứng với một khả năng chuyển động và vùng làm việc của nó là278mộtkhối279trụrỗng. Độ cứng vững của tay máy này thấp hơn hai loại trên và độ chính xác phụ280thuộcvào tầm với. Tuy nhiên loại này có thể gắp được các vật dưới sàn.SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a214GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNGHình 1.10 : Robot kiểu tọa cầu281

282 Robot khớp bản lề:283Tay máy tồn khớp bản lề có cả ba khớp đều là khớp quay, trong đó trục thứ nhất vng góc284với hai trục kia. Do sự tương tự với tay người, khớp thứ hai được gọi là khớp vai, khớp thứ ba

285gọi là khớp khuỷu nối cẳng tay với khuỷu tay. Với kết cấu này khơng có sự tương ứng giữa khả

286năng chuyển động của các khâu và số bậc tự do. Tay máy làm việc rất khéo léo, nhưng độ chính

287xác định vị phụ thuộc vị trí của phần cơng tác trong vùng làm

288việc.289

290Hình 1.11 : Robot khớp bản lề291

292

SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a215GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG

293

294

295

296

297

298299

300

301

302-Hình 1.12 : Robot kiểu SCARA

Robot SCARA ra đời vào năm 1979 tại trường đại học Yamanaski ( Nhật Bản)303dùngcho cơng việc lắp ráp. Đó là kiểu tay máy đặc biệt gồm hai khớp quay và một304khớptrượt, nhưng cả ba khớp đều có trục song song với nhau. Kết cấu này làm cho305taymáy cứng vững hơn theo phương thẳng đứng nhưng kém cứng vững hơn theo306phương

307rápđược chọn, là phương ngang. Loại này chuyên dùng trong công việc lắpvới tải trọng nhỏ theo phương thẳng đứng. Từ SCARA là viết tắt của chữ308“selective

309Vùngcompliance assembly robot arm”để mô tả các đặc điểm trên.làm việc của Scara là một phần của hình trụ rỗng.310

311

312

313

314

315

316

317

SVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a216GVHD:TS. NGUYỄN CAO CƯỜNG

318

319

320

321

322

323

324

325.1.2.2.Phân

326- Rơbốt thếloại robot theo thế hệ.

hệ thứ nhất: bao gồm các dạng robot hoạt động lặp lại theo một chu327trình

328khơng

329Đặcthay đổi, theo chương trình định trước.điểm:330+Sử dụng tổ hợp cơ cấu cam với cơng tắc hành trình331+Điều khiển vòng hở332+Sử dụng phổ biến trong công việc gắp – đặt333-Robot thế hệ thứ 2: robot với điều khiển theo chương trình nhưng có thể tự điều334chỉnh

335hoạtđộng thích ứng với những thay đổi của môi trường thao tác(được trang bị cảm336biến

337chophép cung cấp tín hiệu phản hồi lại hệ thống điều khiển)338Đặcđiểm:339+Điều khiển vòng kín các chuyển động của tay máy340+Có thể lựa chọn CT dựa trên tín hiệu phản hồi từ cảm biến341+Hoạt động của Rơbốt có thể lập trình được342-Robot thế hệ thứ 3:robot được trang bị những thuật toán xử lý các phản xạ logic343thích

344theonghinhững thơng tin và tác động của mơi trường lên chúng, được trang bị hệ thống345thu

346nhậnhình ảnh trong điều khiểnSVTH:Bùi Anh Tiến-TĐH9a217Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I: Tổng quan về robot

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×