Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn của tôm thẻ chân trắng và cách sử dụng trong quá trình nuôi.

Thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn của tôm thẻ chân trắng và cách sử dụng trong quá trình nuôi.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mã số TĂ

No.1

Trọng lượng

0,02 - 0.4

tôm (g/con)

Tỷ lệ cho ăn

5- 6

(%)

Số lần cho ăn

3-4

(lần/ngày)No.2No.2MNo.2ML No.2LNo.30,4 - 1,31,3 - 3,03,0 - 6,06,0 - 10 10 - 15>155-65-65-44-33 - 2,52,5 -23-43- 43-43-43-43-4 Thành phần dinh dưỡng của thức ăn Hi- po sử dụng cho tôm thẻ chân

trắng

- Phương pháp sử dụng của các loại thức ăn

+ Đối với thức ăn Hi-po 7701: cho tôm thẻ chân trắng ăn ở giai đoạn 0,02

- 0,2g. Cho ăn khoảng 20% so với trọng lượng cơ thể.

+ Đối với thức ăn Hi-po 7702: cho tôm thẻ chân trắng ăn ở giai đoạn 0,2 1g. Cho ăn khoảng 10% so với trọng lượng cơ thể, Mỗi ngày cho ăn 4 - 5 lần.

+ Đối với thức ăn Hi-po 7703-p : cho tôm thẻ chân trắng ăn ở giai đoạn 3

- 8g. Cho ăn khoảng 7% so với trọng lượng cơ thể. Mỗi ngày cho ăn 4 - 5 lần.

Nguyên liệu và thành phần dinh dưỡng có trong mỗi mã thức ăn

+ Nguyên liêu đối với mã thức ăn Hi-po 01, Hi-po 02, Hi-po 03, Hi-po

03-p thì: bột cá 30 - 35%, bột mực 3 - 5%, bột đậu nành 25 - 30%, bột mì 25 30%, VTM (A, B, C, E,..) khoáng chất (Ca, P, F,...), chất chống oxy hóa

santoquin.

+ Thành phần dinh dưỡng: thức ăn mã Hi-po 01, Hi- po 02 thì: đậm

khơng dưới 40%, chất béo không dưới 5%, độ ẩm không quá 11%, chất xơ

khơng q 4%. Còn Hi-po 03-p cũng tương tự như hai mã thức ăn trên nhưng

độ đạm thì khơng dưới 38%.Cho ăn

Sau khi thả tơm xuống ao thì ta tiến hành cho tôm ăn ngày đầu tiên.chotôm ăn vào các thời điểm 06h, 10h, 14h và 17h. Thức ăn sử dụng phải là mã

thức ăn có size nhỏ nhất thức ăn mã 00 hay 01. Cho tôm ăn thức ăn theo lượng

thức ăn được áp dụng theo qui trình cho ăn 30 ngày đầu tiên theo công thức của

CP áp dụng cho 10 vạn tôm post.No.4Lưu ý: Khi sử dụng thức ăn mã 00 hay 01 cho tôm ăn cần tắt hết quạttrước khi rải thức ăn. Phải hoà thức ăn vào với một ít nước ao để tránh hiện

tượng thức ăn không xuống đáy được hoặc xuống được nhưng chậm.

Sau 30 ngày cho ăn theo qui trình thì ta tiến hành chài tôm và kiểm tra

sàng ăn để ước tính tỷ lệ sống sau đó mới cho ăn theo phần trăm trọng lượng cơ

thể tôm.

 Cho ăn theo qui trình 30 ngày đầu tiên áp dụng cho 10 vạn tơm post

- Cơng thức tính lượng thức ăn cần sử dụng cho 10 vạn tôm post áp dụng

cho ăn 30 ngày đầu như sau:W 2kg  n * (0,3  0,5kg / ngày)

Trong đó: W: lượng thức ăn sử dụng trong ngày.

n: số ngày thả được.

Bảng: Chương trình sử dụng thức ăn ni tơm thẻ chân trắng HI-PO

Chương trình cho ăn tháng đầu tiên (100.000 con)

Tổng thức ăn Lượng thức ăn Tổng

lượng

Tuổi tôm

sử dụng trong tăng lên trong thức ăn đã sử

(ngày)

ngày (kg)

ngày (kg)

dụng (kg)

1

2

2

2

2.3

0.3

4.3

3

2.6

0.3

6.9

4

2.9

0.3

9.8

5

3.2

0.3

13.0

6

3.5

0.3

16.5

7

3.8

0.4

20.3

8

4.2

0.4

24.5

9

4.6

0.4

29.1

10

5.0

0.4

34.1

11

5.4

0.4

39.5

12

5.8

0.5

45.3

13

6.3

0.5

51.6

14

6.8

0.5

58.4

15

7.3

0.5

65.7

16

7.8

0.5

73.5

17

8.3

0.6

81.8

18

8.9

0.6

90.7

19

9.5

0.6

100.2

20

10.1

0.6

110.3Mã số thức ăn

01

01

01

01

01

01

01+02

01+02

01+02

01+02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

0221

22

23

24

25

26

27

28

29

3010.7

11.3

12.0

12.7

13.4

14.4

14.8

15.6

16.4

17.20.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8122.0

132.3

144.3

157.o

170.4

184.5

199.3

214.9

231.4

248.502+03

02+03

02+03

02+03

02+03

03

03

03

03

03- Trong khu ni thủy sản đồng hòa thực tế tại ao ni 11F thuộc Tổ 4khu I đã cho ăn áp dụng 30 ngày đầu được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng: Bảng ghi nhận hằng ngày về quản lý thức ăn cho tơm thẻ chân

trắng khu ni thủy sản Đồng Hòa thuộc đơn vị Tổ 4- Khu I

Người đứng ao:

Ao số: 11F

Diện tích: 5000m2Số tơm thả: 1100000 con

Ngày thả: 01/03/2012Mật độ: 220 conNguồn tôm: Phú QuốcThời gian thả: 07hLượng thức ăn

NgàyLoại thức ănTuổi

tôm6h10h14h17hTổng3/1/20121666624Grobest No.013/2/20122666624Grobest No.013/3/201236.5656.524Grobest No.013/4/20124877830Grobest No.013/5/20125877830Grobest No.013/6/201268.56.56.58.530Grobest No.013/7/201271210101244Grobest No.013/8/201281210101244Grobest No.013/9/201291512121554Grobest No.013/10/2012 101512121554Grobest No.013/11/2012 111512121554Grobest No.023/12/2012 121512121554Grobest No.023/13/2012 131512121554Grobest No.023/14/2012 1416.51615.516.565Grobest No.023/15/2012 1516.51615.516.565Grobest No.023/16/2012 1616.51615.516.565Grobest No.023/17/2012 1716.51615.516.565Grobest No.023/18/2012 182018182076Grobest No.023/19/2012 192018182076Grobest No.023/20/2012 202520202590Grobest No.023/21/2012 2130252530110Grobest No.023/22/2012 2230303030120Grobest No.023/23/2012 2335303035130Grobest No.02M3/24/2012 2440353040145Grobest No.02M3/25/2012 2545404045170Grobest No.02M3/26/2012 2640303040140Grobest No.02M3/27/2012 2740303040140Grobest No.02M3/28/2012 2840303040140Grobest No.02M3/29/2012 2945454045175Grobest No.02M3/30/2012 30454540451753/31/2012 3140403040150Grobest No.02M

Grobest No.02M 110

Grobest No.02ML 404/1/201232404030401504/2/201233454040451704/3/201234454040451704/4/201235454040451704/5/201236454040451704/6/201237454040451704/7/201238403530401454/8/201239453535501654/9/20124045454045175Grobest No.02M

110

Grobest No.02ML 40

Grobest No.02M 110

Grobest No.02ML 60

Grobest No.02M

110

Grobest No.02ML 60

Grobest No.02M 110

Grobest No.02ML 60

Grobest No.02M

110

Grobest No.02ML 60

Grobest No.02M 110

Grobest No.02ML 60

Grobest No.02M

70

Grobest No.02ML 75

Grobest No.02M

75

Grobest No.02ML 90

Grobest No.02M

75

Grobest

No.02ML

1004/10/2012 4150454550190Grobest No.02ML4/11/2012 4250505050200Grobest No.02ML4/12/2012 4360555060225Grobest No.02ML4/13/2012 4460555060225Grobest No.02ML4/14/2012 4570555570250Grobest No.02ML4/15/2012 4670555570250Grobest No.02ML4/16/2012 4770555570250Grobest No.02ML4/17/2012 4865555065240Grobest No.02ML4/18/2012 4965555065240Grobest No.02ML4/19/2012 50705555702504/20/2012 51605550602304/21/2012 52605555602304/22/2012 53705555702504/23/2012 5475606075270Grobest No.02ML

Grobest No.02ML 110

Grobest No.02L 120

Grobest No.02ML 110

Grobest No.02L 120

Grobest No.02ML 80

Grobest No.02L 170

Grobest No.02ML 80

Grobest No.02L 1704/24/2012 55706060702604/25/2012 56706060702604/26/2012 5770606070260Grobest No.02ML 50

Grobest No.02L 210

Grobest No.02ML 50

Grobest No.02L 210

Grobest No.02ML 50

Grobest No.02L 2104/27/2012 5870606070260Grobest No.02L4/28/2012 5980707080300Grobest No.02L4/29/2012 6080707080300Grobest No.02L4/30/2012 6180707080300Grobest No.02L5/1/201262807070803005/2/201263756565752805/3/201264756565752805/4/201265807070803005/5/201266807070803005/6/201267807070803005/7/20126880707080300Grobest No.02L

Grobest No.02L 240

Grobest No.03 40

Grobest No.02L 240

Grobest No.03 40

Grobest No.02L 170

Grobest No.03 130

Grobest No.02L 170

Grobest No.03 130

Grobest No.02L 170

Grobest No.03 130

Grobest No.02L 170

Grobest No.03 1305/8/20126990808090340Grobest No.035/9/20127090808090340Grobest No.035/10/2012 7190808090340Grobest No.035/11/2012 7290808090340Grobest No.035/12/2012 7375656575280Grobest No.035/13/2012 7475656575280Grobest No.035/14/2012 7575656575280Grobest No.035/15/2012 7675656575280Grobest No.035/16/2012 7780707080300Grobest No.035/17/2012 7880808080320Grobest No.035/18/2012 7980808080320Grobest No.035/19/2012 8090808090340Grobest No.035/20/2012 8180807580325Grobest No.035/21/2012 8280808080320Grobest No.035/22/2012 8390808090340Grobest No.035/23/2012 8480808080320Grobest No.035/24/2012 8580808080320Grobest No.035/25/2012 8685808085330Grobest No.035/26/2012 8780757580310Grobest No.035/27/2012 8880707080300Grobest No.035/28/2012 8970656570270Grobest No.035/29/2012 9080757580310Grobest No.035/30/2012 9180757580310Grobest No.035/31/2012 9270656570270Grobest No.036/1/20129365606065250Grobest No.036/2/20129470656570270Grobest No.036/3/20129570606070260Grobest No.036/4/20129680707080300Grobest No.036/5/20129775656575280Grobest No.036/6/20129880707080300Grobest No.036/7/20129980707080300Grobest No.036/8/201210080707080300Grobest No.03-Khi nhìn vào và so sánh giữa hai bảng trên thì khơng trùng nhau vềgiai đoạn sử dụng mã số thức ăn, hơn nữa lượng thức ăn ở trại nuôi này cho ăn

thường cao hơn theo quy trình đã lập sẵn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đây

đang ở trong điều kiện thực tế, nếu áp dụng theo qui trình khơng sẽ khơng

mang lại hiệu quả kinh tế cao có khi nó còn gây tác hại xấu trong sản xuất nếu

áp dụng hồn tồn vào qui trình đó.Kĩ thuật cho ăn:- Trong 30 ngày trước việc tơm con nhỏ nên khó ước lượng được tỷ lệ sống

của tôm trong ao do vậy lượng thức ăn cho ăn phải dựa vào qui trình cho ăn 30

ngày đầu. sau 30 ngày trở về sau tơm đã lớn nên ta có thể tiến hành chài tôm và

kết hợp với việc quan sát thức ăn qua sàng cho ăn để xác định chính xác lượng

tơm còn lại trong ao ni. Từ đó ta mới có phương pháp tính lượng thức ăn cho

tơm theo trọng lượng cơ thể.

- Sau khi đã ước lượng tỷ lệ sống và trọng lượng bình qn của tơm trong ao

ni thì có thể tính lượng thức cần cho theo qui trình của khu ni Đồng hòa

như sau:

+ Nếu sau khi chài và tính được trọng lượng bình qn của tơm là 2,5g/con

thì ta cho ăn 7% thức ăn/trọng lượng cơ thể tôm.

+ Nếu trong lượng cơ thể tơm bình qn nằm trong khoảng 2,5g – 5g thì cho

ăn từ 7% - 5% thức ăn/trọng lượng cơ thể tôm.

+ Nếu trong lượng cơ thể tơm bình qn nằm trong khoảng 5g – 8g thì cho ăn

5% - 3,5% thức ăn/trọng lượng cơ thể tơm.

+ Nếu trong lượng cơ thể tơm bình qn nằm trong khoảng 8g – 15g thì cho

ăn 3,5% - 2,5% thức ăn/trọng lượng cơ thể tôm.

+ Nếu trong lượng cơ thể tơm bình qn nằm trong khoảng 15g – 20g thì cho

ăn 2,5% - 2% thức ăn/trọng lượng cơ thể tơm.

+ Nếu trong lượng cơ thể tơm bình qn nằm trong khoảng 20g – 25g thì cho

ăn 2% - 1,8% thức ăn/trọng lượng cơ thể tơm.

+ Nếu > 25g thì cho ăn 1,3% thức ăn/trọng lượng cơ thể tôm.

Bảng: Lượng thức ăn trung bình cho tơm trong 30 ngày đầu

Ngày nuôi

Lượng thức ăn (g )

Số lần cho ăn1-5

6 - 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 304

4

426400

45200

58400

52000

744004

4

456200Bảng: Thời gian cho ăn và lượng thức ăn cho một lần

Lần cho ăn Thời gian cho ăn (giờ )

1

6h00-6h30

2

10h00-11h00

3

14h00-15h00

4

17h00-18h00

 Một số lưu ý khi cho ăn:

-Lượng thức ăn trong ngày ( % )

25

25

20

30Khi cho ăn tùy theo nhiệt độ, màu nước, tình trạng sức khỏe tơm mà

điều chỉnh lượng thức ăn thích hợp. Khi cho ăn cần xác định: vị trí cho

ăn, thời điểm cho ăn, chất lượng thức ăn và khối lượng thức ăn-Trường hợp có mưa thời tiết thay đổi đột ngột thì cần giảm lượng thức

ăn xuống-Trường hợp màu nước quá đậm ta cũng giảm lượng thức ăn xuống

nhưng khi màu nước quá nhạt thì ta co thể tăng thêm một lượng thức ăn

để gây màu nước.-Trường hợp tôm bị bệnh ta cũng giảm lượng thức ăn xuống.+ Cách điều chỉnh lượng thức ăn dựa vào lượng thức ăn còn trong nhá

được thể hiện như sau:

 Nếu thức ăn trong nhá hết thì tăng 5% lượng thức ăn.

 Nếu thức ăn còn lại 2 – 5% thì giữ ngun lượng thức ăn cho lần sau.

 Nếu thức ăn còn lại 5 – 10% thì giảm 5% lượng thức ăn.

 Nếu thức ăn trong nhá còn 10 – 25% thì giảm 10% thức ăn lần sau.

Trong q trình ni, giai đoạn sau một thang nuôi do màu nước ao xấu

đi và một số ao xuất hiện tôm chết nên lượng thức ăn được giảm đi từ 2-4

kg/lần/ao, đặc biệt là cử 10 giờ và cử 14 giờ.Kĩ thuật quản lí thức ăn:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn của tôm thẻ chân trắng và cách sử dụng trong quá trình nuôi.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×