Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các bước thi công cống

2 Các bước thi công cống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thi công đường dẫn cầu Vàm Cống5.2.3Bước 3 : Sản xuất và lắp đặt gối cống BTCT:a. Sản xuất gối cống BTCT

Gối cống được sản xuất theo từng đốt dài 0.840 m tại nhà máy đã được chấp thuận. Trình tự sản

xuất gối cống được tiến hành như sau:

- Chuẩn bị mặt bằng thi công: Nền bãi đúc phải được đầm chặt, lớp mặt được gia cố bằng vữa xi

măng mác 75 dày 2cm và bề mặt phải bằng phẳng đảm bảo ổn định để trong q trình thi cơng

gới cống không bị biến dạng.

- Gia công và lắp đặt cốt thép gối cống.

- Lắp đặt ván khuôn gối cống.

- Đổ bê tông gối cống bằng bê tông C20.

- Bảo dưỡng bê tơng gới cớng theo qui trình.

- Tháo ván khuôn gối cống sau 48 tiếng kể từ khi đổ xong bê tông gối cống.

- Tiếp tục bảo dưỡng bê tơng gới cớng theo qui trình.

b. Lắp đặt gới cớng BTCT

- Công tác bê tông đáy móng chỉ tiến hành sau khi đã nghiệm thu phần đá dăm đệm, khả năng

thốt nước của từng phân đoạn định thi cơng, kèm theo biên bản nghiệm thu của các công tác

nêu trên có chữ ký của các bên liên quan.

- Sau khi các gối cống được đúc sẵn tại nhà máy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có chứng chỉ

xuất xưởng thì vận chuyển về cơng trường. Trước khi lắp đặt gối cống phải được Tư vấn

giám sát nghiệm thu.

- Dùng cần cẩu hoặc máy xúc để cẩu và lắp đặt các gối cống BTCT vào vị trí theo đúng thiết kế

đã phê duyệt.

5.2.4Bước 4 : Sản xuất và lắp đặt ống cống :a. Sản xuất ống cống: Ống cống được sản xuất tại nhà máy đã được chấp thuận

Ớng cớng được sản xuất theo từng đớt dài 3m. Trình tự sản xuất ống cống được tiến hành

như sau:

- Gia công và lắp đặt cốt thép ống cống.

- Lắp đặt ván khuôn ống cống.

- Đổ bê tông ống cống bằng phương pháp quay ly tâm.

- Bảo dưỡng bê tông ống cống theo qui trình.

- Tháo ván khn ớng cớng sau 48 tiếng kể từ khi đổ xong bê tông ống cống.

Biện pháp thi công cống tròn phía Cần Thơ 16Thi công đường dẫn cầu Vàm Cống- Tiếp tục bảo dưỡng bê tơng ớng cớng theo qui trình.

b. Lắp đặt ớng cớng:

Các ống cống sau khi đã được sản xuất tại nhà máy, ống cống đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật,

có chứng chỉ xuất xưởng thì mới vận chuyển về cơng trường. Trước khi lắp đặt ống cống

phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu. Trình tự lắp đặt ớng cớng như sau:

- Dùng máy cẩu hoặc máy xúc đào để cầu từng đốt ống cống lắp đặt đốt thứ nhất vào vị trí

ngoài cùng theo đúng thiết kế.

- Lắp đặt Joint cao su cho mỗi đốt cống.

- Lắp đặt đốt tiếp theo.

- Tiến hành theo trình tự như trên đến khi hoàn thiện chiều dài thiết kế.

- Tiến hành đổ bê tông chèn khe 20MPa

5.2.5Bước 5 : Thi công sân cống :Sân cớng được thi cơng theo trình tự sau:

a. Đào móng sân cớng

Qui trình đào móng sân cớng tương tự như đào móng cống.

b. Thi công lớp đá dăm đệm

- Đá dăm đệm được tập kết gần vị trí thi công, sử dụng máy xúc để xúc và rải đều trên đáy

móng sân cống.

- Do phạm vi thi công móng sân cống hẹp nên sử dụng nhân công dùng bàn gạt san phẳng lớp

đá dăm đệm theo đúng cao độ thiết kế sau đó dùng đầm cóc để đầm chặt lớp đá dăm đệm đạt

chiều dày 10 cm.

c. Lắp dựng ván khn móng sân cớng:

Sau khi thi cơng lớp đá dăm đệm đáy móng tổ trắc đạc tiến hành định vị lại chính xác tim trục

của cống, sau thực hiện việc lắp ván khuôn cố định 2 bên. Nhà thầu sẽ sử dụng cốp pha thép.

Kiểm tra tim, cốt, cao độ, vị trí của ván khuôn bằng máy toàn đạc điện tử, thuỷ bình so với

thiết kế đạt tiêu chuẩn thiết kế, đánh dấu rõ ràng bằng sơn đỏ ở những nơi cớ định, dễ thấy.

d. Đổ bê tơng móng sân cống:

-Sau khi đã nghiệm thu kỹ lưỡng về cốp pha, cốt thép với Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, nếu

đạt yêu cầu nhà thầu mới được phép tiến hành công tác đổ bê tông.-Bê tông sử dụng là bê tông thương phẩm 20MPa: xe ôtô chở bê tông tươi đến vị trí đổ,

bêtơng được đổ bằng vòi bơm bêtông. Đầm bê tông bằng đầm điện (máy đầm xăng dự phòng

khi đang thi cơng bị mất điện).Biện pháp thi công cống tròn phía Cần Thơ 17Thi công đường dẫn cầu Vàm Cống-Nhân công sử dụng đầm dùi để đầm bê tông móng sân cống đến khi thấy nước xi măng nổi

lên mặt thì ngưng đầm.Bảo dưỡng bê tơng sau khi đổ 48 giờ thì tiến hành tháo ván khn móng sân cớng.

e. Đắp cát lấp móng sân cớng

-Dùng máy xúc để xúc cát đổ thành từng lớp.-Nhân công dùng bàn gạt san phẳng lớp cát đắp.-Cát đắp trả hố móng sân cống được đầm chặt đến độ chặt K95 bằng đầm cóc rung với chiều

dày tối đa không quá 20 cm và được đắp đến cao độ đáy lớp đá dăm đệm sân cốngf.Thi công lớp đá dăm đệm sân cớng

Qui trình thi cơng lớp đá dăm đệm sân cống tương tự thi công lớp đá dăm đệm móng sân

cớngg. Lắp đặt ván khn sân cớng

Qui trình lắp đặt ván khuôn sân cống tương tự như ván khuôn móng sân cống

h. Đổ bê tông sân cống

Bê tông sân cống là bê tơng 20MPa. Qui trình đổ bê tơng sân cống tương tự như đổ bê tông

móng sân cống

5.2.6Bước 6: Thi công tường cánh và tường đầu cốnga. Lắp đặt ván khuôn tường cánh và tường đầu cống

Sau khi đổ bê tông sân cống 1 ngày tiến hành lắp đặt ván khn tường cánh và tường đầu

cớng.

Qui trình lắp đặt ván khuôn tường cánh và tường đầu cống tương tự như ván khuôn sân cống

b. Đổ bê tông tường cánh và tường đầu cống

Bê tông sử dụng là bê tông 20MPa. Qui trình đổ bê tơng tường cánh và tường đầu cống

tương tự như đổ bê tông sân cống.

Tiến hành bảo dưỡng bê tông tường cánh và sau khi đổ bê tông 48 giờ tiến hành tháo dỡ ván

khuôn.

5.2.7

-Bước 7 : Thi công đắp đất hai bên cống :Trước khi đắp đất tiến hành quét nhựa đường 2 lớp thân cớng đảm bảo phòng nước.

Dùng nhân lực san rải cát và đầm lèn bằng đầm cóc đồng thời hai bên thành cống từng lớp

dày 15-20cm trong phạm vi từ mép cống ra hai bên và trên đỉnh cống đạt độ chặt K=0.95.

Trong q trình đắp cát, Nhà thầu ln ln chú ý đắp đối xứng để tránh tải trọng ngang tácBiện pháp thi công cống tròn phía Cần Thơ 18Thi công đường dẫn cầu Vàm Cống-dụng ảnh hưởng đến kết cấu cơng trình.

Cát đắp đảm bảo u cầu kỹ thuật và được tư vấn giám sát chấp thuận.5.2.8Bước 8 : Thi công gia cố mái taluy đầu cống :- Sau khi đắp đất đến cao độ đỉnh gia cố mái taluy thì tiến hành thi cơng gia cớ mái taluy hai

bên đầu cớng theo trình tự như sau:

- Đào khn móng gia cố mái taluy đến cao độ đáy lớp đá dăm đệm.

- Thi công lớp đá dăm đệm tương tự như lớp đá dăm đệm của đáy cống.

- Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông gia cố mái taluy hai bên đầu cớng. Qui trình tương tự như với

lắp đặt và đổ bê tông sân cống. Bê tông sử dụng là bê tông thương phẩm 20MPa.

Các bước thi công đều được thể hiện trong bản vẽ kèm theo.

6.BẢO DƯỠNG BÊ TƠNGCơng tác bảo dưỡng bê tơng được Nhà thầu đặc biệt chú ý. Sau khi đổ bê tông mỗi đợt xong

được khoảng 3h Nhà thầu sẽ tiến hành bảo dưỡng bê tông. Để luôn đảm bảo độ ẩm trên 75%

trong một tuần sau khi đổ bê tông, Nhà thầu sẽ dùng bao tải đay phủ kín lên bề mặt cọc và

tưới nước sạch thường xuyên lên đó.

7.BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CƠNGTổng quát về an tồn lao động & sức khoẻ

Nhà thầu cố gắng kết hợp các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khoẻ

vào trong hoạt động sản xuất .Với nhận thức:

- An toàn và sức khoẻ là một trong những ́u tớ quan trọng nhất trong q trình thực hiện Dự

án gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nhà thầu tin rằng an toàn là trách nhiệm và mong đợi mỗi người lao động, có trách nhiệm an

toàn và sức khoẻ với chính họ và bảo vệ những đồng nghiệp và môi trường. Không có nhiệm

vụ nào quan trọng hơn nhiệm vụ nâng cao tính an toàn và giảm thiểu sự nguy hiểm với cuộc

sống của con người.

- Nhà thầu xây dựng chính sách nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên, an toàn và sức khoẻ cho

xã hội, khách hàng và người lao động bằng mọi phương tiện thông qua việc thực hiện các

hoạt động kinh doanh với các ngun tắc sau:

- Trong q trình thi cơng Nhà thầu tuyệt đối tuân thủ luật pháp, quy định liên quan đến Môi

trường, An toàn lao động và Sức khoẻ nhằm giảm thiểu tác động đến Môi trường, nâng cao

yếu tố an toàn lao động và Sức khoẻ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nhà thầu sẽ tham gia vào Chương trình Mơi trường, An toàn lao động và Sức khoẻ của khu

vực và hỗ trợ nó trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với cộng đồng khu vực.Biện pháp thi công cống tròn phía Cần Thơ 19Thi công đường dẫn cầu Vàm Cống- Nhà thầu sẽ chỉ đạo những biện pháp an toàn liên tục cho toàn bộ cán bộ công nhân viên và tất

cả những người có liên quan đến công việc.

- Nhà thầu cũng sẽ trưng bầy những áp phích về an toàn và sức khoẻ để cảnh báo.

- Nhà thầu sẽ duy trì đường đi bộ hiện có trong điều kiện an toàn hoặc cung cấp tuyến khác

trong kế hoạch đảm bảo an toàn cho dân địa phương.

- Nhà thầu sẽ dành thời gian và nỗ lực nhằm tăng mức độ an toàn cho bất kỳ quá trình hoạt động

và nhiệm vụ nào.

- Nhà thầu cam kết sẽ giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ trong công tác giám sát an toàn được tiến

hành bởi Kỹ sư và Chủ đầu tư.

Các cán bộ quản lý phải đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ Chính sách về Môi trường, An toàn

lao động và Sức khoẻ này, thực hiện và duy trì trong mọi hoạt động liên quan ở mọi cấp của

cơ quan bằng cách thường xuyên đánh giá tính phù hợp và tăng cường hiệu quả của các tài

liệu về Chính sách về Môi trường, An toàn lao động và Sức khoẻ.

Tất cả mọi nhân viên đều tham gia vào Chính sách quản lý Môi trường, An toàn lao động và

Sức khoẻ và nỗ lực để nâng cao nhận thức về Môi trường, An toàn lao động và Sức khoẻ.

8.KẾT LUẬNTrên đây là đề xuất của Nhà thầu về biện pháp thi công cớng tròn phía bờ Cần Thơ thuộc gói

thầu CW3B – Xây dựng đường dẫn Cầu Vàm Cớng.

Trong q trình thi cơng, căn cứ tình hình cụ thể và u cầu thực tế, chúng tôi sẽ có bổ sung,

chỉnh lý phù hợp hơn nhằm đảm bảo cơng trình đạt u cầu kỹ thuật thi công tốt, chất lượng

cao, đúng tiêu chuẩn Nhà nước và pháp luật hiện hành, an toàn trong thi công. Kính đề nghị

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát quan tâm xem xét và có ý kiến chỉ đạo cho nhà thầu thi công.Biện pháp thi công cống tròn phía Cần Thơ 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các bước thi công cống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×