Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác thi công

Công tác thi công

Tải bản đầy đủ - 0trang

khi đưa vào sử dụng.

6. Quy trình thi cơng

6.1.Các bước thi cơng chính:a. Bản mặt cầu

Bước 1:

- TËp kÕt vËt t, thiết bị và chuẩn bị thi công.

- Vệ sinh, xả sạch nớc ma còn đọng lại trong các khoang thÊp nhÊt cđa dÇm super T.

- Dïng cÈn cÇu kÕt hợp với sự điều chỉnh của công nhân để lắp đặt tấm bản BTCT

đúc sẵn vào vị trí.

- Đo đạc, đánh dấu cao độ, tọa độ của hệ dầm Super-T đã lắp ghép.

- Đánh dấu các điểm khống chế tọa độ của hệ mặt cầu (cao độ, vị trí của bản liên

tục nhiệt, vị trí khe co giãn).

Bc 2:

- Vị trí khe hở giữa các cánh dầm đợc bịt kín bằng vữa xi măng.

- Lắp đặt ván khuôn thành hai bên, ván khuôn bịt hai đầu liên tục nhiệt.

- Lắp đặt hệ thống ống thoát nớc.

Bc 3:

- Lắp đặt cốt thép bản mặt cầu, cốt thép chờ gờ lan can.

- Lắp đặt ván khuôn đầu của bản mặt cầu.

Bc 4:

- Đổ bê tông bản mặt cầu và làm phẳng bề mặt.

- Bảo dỡng bê tông bản mặt cầu.

b. Dm ngang

Bc 1:

- Tập kết vật t, thiết bị và chuẩn bị thi công.

- Đo đạc, đánh dấu cao độ

- Dùng cẩn cầu kết hợp với nhân công lắp đặt sàn công tác loại 1 và loại 2.

Bc 2:

- Lắp đặt cốt thép dầm ngang, cốt thép chờ bản mặt cầu.

- Lắp đặt ván khuôn dầm ngang.

Bc 3:

- Đổ bê tông bản dầm ngang và làm phẳng bề mặt, tạo nhám bề mặt dầm ngang.

- Bảo dỡng bê tông dầm ngang.

c. G lan can

Bc 1:

9- Vận chuyển gờ lan can đúc sẵn tới vị trí thi công.

- Đo đạc, đánh dấu vị trí

- Dùng cẩn cầu kết hợp với nhân công lắp đặt gờ lan can đúc sẵn.

Bc 2:

- Lắp đặt gờ lan can đúc sẵn vào vị trí.

- Thợ hàn hàn vào thép chờ lan can bản mặt cầu chờ sẵn để giữ ổn định.

Bc 3:

- Dùng cẩu, cẩu cốt thép lên bản mặt cầu.

- Lắp đặt cốt thép gờ lan can đổ tại chổ, cốt thép chờ lan can tay vịn.

- Lắp đặt ván khuôn gờ lan can đổ tại chổ.

Bc 4:

- Đổ bê tông gờ lan can và làm phẳng bề mặt.

- Bảo dỡng bê tông gờ lan can.

d. Bn liờn tc nhit

- Sau khi thi công xong phần bản mặt cầu, tiến hành tháo dỡ đà giáo, ván khuôn

thành và ván khuôn đầu đốc của bản mặt cầu.

- Tạo nhám tại vị trí mối liên kết với phần bê tông của bản liên tục nhiệt.

- Lắp đặt tấm đệm đàn hồi trên đỉnh xà mũ (dày 20mm).

- Lắp đặt ván khuôn và cốt thép của phần bản liên tục nhiệt.

- Đổ bê tông bản liên tục nhiệt và bảo dỡng bê tông.

6.2.Quy trỡnh cỏc cụng vic thi cụng bản mặt cầu, dầm ngang, liên tục nhiệt và gờ lan can

6.2.1. Lắp đặt cốt thép:- Sau khi hoàn thiện gia công, cốt thép sẽ dược vận chuyển tới công trường thi công và bảo quản tối đa đế

ngăn chặn thiệt hại cho cốt thép.

- Cốt thép được lắp đặt căn cứ vào bản vẽ được phê duyệt.

- Con kê bê tông, với cùng một lớp bê tông của bản măt cầu, dầm ngang, liên tục nhiệt (35 Mpa), gờ lan

can (25 Mpa), được lắp đặt để đảm bảo cho lớp bê tông bảo vệ.

- Mối nối cốt thép được sử dụng mối nối chồng với chiều dài ghép chồng và vị trí phù hợp với bản vẽ thỉ

cơng đã được phê duyệt. Dây sắt 0,9 mm hoặc đường kính lớn được sử dụng để cố định các thanh cốt

thép.

- Tại tất cả các nút của thanh cốt thép, dây thép được cài đặt đầy đủ để ngăn chặn sự chuyển vị các thanh

thép trong đổ bê tông. Cố định bằng cách hàn được thực hiện nếu nó được hiển thị trên bản vẽ hoặc theo

hướng dẫn của TVGS.

- Các thanh cốt thép sẽ được sạch bụi bẩn, rỉ sét, dầu hoặc các vật liệu khác.

- Khoảng cách và bố trí thanh cốt thép chính phía dưới sẽ được điều chỉnh tại công trường phụ thuộc vào

cốt thép chờ dứng của bản mặt cầu, dầm ngang, liên tục nhiệt và lan can. Trong trường hợp này, sai số

khoảng cách của thanh cốt thép nhiều hơn sẽ dược phê duyệt bởi TVGS.

10- Hệ chống tạm sẽ được lắp đặt và cố định để giữ cho nó ổn định về vị trí.

- Nghiệm thu và đồng ý bởi TVGS trước khi lắp đặt ván khuôn.

6.2.2. Lắp đặt ván khuôn:

- Tất cả các ván khn phải được làm sạch, khơng có bụi và phải được xử lý bằng chống dính trước khi

lắp đặt.

- Sau khi lắp đặt ván khn, tọa độ và kích thước của bản mặt cầu, dầm ngang, liên tục nhiệt và gờ lan

can phải được kiếm tra theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt và sai số trong chi dẫn kỹ thuật.

- Nghiệm thu và phê duyệt bởi TVGS trước khi đổ bê tông.

6.2.3. Đổ bê tông bản mặt cầu, dầm ngang, liên tục nhiệt C35 và gờ lan can:

+ Trước khi đổ bê tông.

- Ổn định của ván khuôn phải được kiểm tra cẩn thận, kiểm tra cốt thép, lớp bê tông bảo vệ, và đánh dấu

những cao độ dừng, yêu cầu đổ bê tông đã được chấp thuận của Kỹ sư.

- Bê tông sẽ được trộn bằng trạm trộn 60m3/h. Đổ bê tông bằng xe vận chuyển bê tông kết hợp với bơm

bê tông hoặc máng đổ bê tơng. Phải đảm bảo trong q trình đổ bê tông không rơi một cách tự do vượt

quá khoảng cách quy định nhỏ hơn 1,5 mét.

- Kiểm tra hệ thống điện, họat động của máy đầm bê tông và hệ thống chiếu sáng (trong trường hợp làm

việc ban đêm.

+ Đổ bê tơng.

- Đối với tính đồng nhất của bê tông, đầm rung sẽ được sử dụng. Khoảng cách giữa các điểm rung động

không được lớn hơn mười lần đường kính của đầm và thời gian đầm tại mỗi điểm sẽ được ít hơn 30

giây. Đầm nên được cắm sâu vào lớp đổ trước đó thơng qua các lớp mới được đổ ít nhất 10 cm.

- Độ kín của cốp pha phải được kiểm tra thường xuyên bởi tổ trưởng, đảm bảo khơng có biến dạng hoặc

chuyển vị của ván khn và cốt thép và rò rỉ tại các cốp pha.

- Tốc độ đổ bê tơng sẽ được kiểm sốt để không vượt quá ứng suất cho phép của cop pha.

- Bê tông được đổ từng lớp theo phương ngang, chiều dày mỗi lớp không vượt quá năng lực của đầm để

đảm bảo tính đồng nhất giữa các lớp bê tông.

- Bê tông phải được đổ theo từng lớp lên đến cao độ thiết kế.

- Trong điều kiện mưa, việc đổ bê tông sẽ triển khai với việc cung cấp đầy đủ phương án bảo vệ bê tông

để ngăn chặn thiệt hại cho vữa bề mặt hoặc làm hư hỏng hoặc bề mặt bê tông.6.2.4. Trường hợp khẩn cấp hoặc cần thiết:

- Nếu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần thiết dừng đổ bê tông trước khi một phần được hồn thành,

vách ngăn được đặt tại vị trí dự kiến, làm cho bề mặt bằng phẳng cho đến đợt cuối cùng có sẵn của bê

tơng. Trước khi đổ bê tơng tiếp tục, vị trí tiếp giáp cần được làm sạch và tạo nhám, làm ẩm; trong khi đổ

bê tông phải đầm lèn sao cho bê tông mới bám chặt vào bê tơng cũ, đảm bảo tính liền khối của kết cấu

(Tuân thủ theo điều 6.6 TCVN 4453-1995).

11- Trong trường hợp mưa, bạt được sử dụng để che tất cả các khu vực của bê tông.

- Trong trường hợp khẩn cấp khi đổ bê tơng với máy bơm bê tơng chính và một dự phòng mà cả hai gặp

sự cố, một máy xúc chờ sẽ hỗ trợ đổ bê tông bằng gầu. Đổ bê tông bằng gầu thực hiện theo hướng ban

đầu đổ.

6.2.5. Bảo dưỡng và tháo dỡ ván khuôn:

- Tất cả các bề mặt tiếp xúc của các cấu trúc mới sẽ được bao phủ. Tất cả các bề mặt sẽ được bảo dưỡng

cho đến khi bê tông đạt cường độ.

- Để tạo điều kiện hồn thiện, ván khn sẽ được loại bỏ khi bê tông đạt cường độ yêu cầu.

7. Quản lý chất lượng:

7.1.Kiểm tra bê tông tại công trường và phòng thí nghiệm.

7.1.1. Kiểm tra bê tơng tại công trường.- Kiểm tra độ sụt và nhiệt độ phải được tiến hành trên mỗi xe vận chuyển đến công trường.

- Tần suất kiểm tra phải được cụ thể bởi Tư vấn và phải được thực hiện gần bãi đúc cơng trường.

7.1.2. Kiểm tra tại phòng thí nghiệm.

+Lấy mẫu bê tơng để kiểm tra nén tại phòng thí nghiệm.- Lấy mẫu phải được thực hiện tại công trường và việc lấy mẫu phải được giữ như một khu riêng biệt.

- Để đánh giá theo bê tơng trong suốt q trình thi công, nhà thầu phải chuẩn bị và bảo dưỡng mẫu thử.

Mẫu thử phải được kiểm tra 7 ngày và 28 ngày như xác định bởi Tư Vấn, hoặc ở bất kỳ khoảng thời

gian khác có thể được xem là cần thiết để xác định độ nén của bê tông.

- Lấy tối thiểu 9 mẫu ngẫu nhiên cho mỗi 100m3 của bê tông hoặc phần lớn hơn 100m3 được đặt trong

suốt một ngày công hoặc khi cần thiết bởi Tư Vấn từ đó khơng ít hơn 9 mẫu thử sẽ được thử nghiệm.

- Tem phải được dán vào mẫu thử để nhận dạng dễ dàng.

+Bão dưỡng mẫu thử.- Mẫu vật được bảo dưỡng cho 24 giờ sau khi lấy mẫu, bao gồm các mẫu vật với một thảm bao bố ướt để

giữ ẩm.

- Một ngày sau, mẫu vật được tháo khuôn và được đặt trong một bể nước mà nằm gần phòng thí nghiệm.

Nước được cung cấp đủ vào bể nước để ngâm mẫu vật.

+Kiểm tra nén mẫu.- Việc kiểm tra phải thực hiện tại phòng thí nghiệm với Tư Vấn giám sát.

+Kiểm tra thép tại phòng thí nghiệm.- Lấy mẫu được thực hiện cho mỗi chuyến tại công trường. Kiếm tra:+ Thử nghiệm kéo.

+ Kiểm tra uốn.

12+ Độ bền kéo và kiểm tra uốn được thực hiện tại phòng thí nghiệm đã được phê duyệt.

7.2.Bảo dưỡng các hạng mục đã nghiệm- Nhà thầu sẽ thực hiện việc duy tu thường xuyên các hạng mục cống đã hoàn thành và được nghiệm thu

trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và trong giai đoạn bảo hành.

7.3.Kiểm soát chất lượng thi cơng- Tn theo kế hoạch kiểm sốt chất lượng đã được TVGS chấp thuận

8. Kiểm sốt an tồn.

8.1.Phần chung.- Những người làm việc trên vị trí cao phải sử dụng dây đai an toàn hoặc thiết bị rơi chậm để tránh rơi

xuống từ vị trí làm việc.

- Phòng tránh mắt và mặt bị thương do các tác nhân hóa học hay vật lý bức xạ

- Phản quang hoặc thiết bị có tầm nhìn xa phải được trang cho nhân viên vì sẽ phản chiếu khi tham gia

phương tiện giao thơng ví dụ người điều khiển tín hiệu, Thanh tra viên, người phục vụ, vv.

- Lưới bảo vệ cho việc bảo vệ phía trên phải được cung cấp bất cứ nơi nào người dân hoặc công nhân

đang bị chấn thương do vật rơi

- Những dụng cụ cách điện an toàn cá nhân như găng tay cách điện, cách nhiệt ống dòng, vv phải được

cung cấp cho nhân viên điện.

8.2.Phòng chống tai nạn trong q trình đổ bê tơng.- Khi đổ bê tông dưới ánh nắng mặt trời, công nhân phải đội mũ, giày dép. Khi đổ bê tông ở độ cao lớn,

phải có dây đai bảo vệ.

8.3.Phòng chống tai nạn với các thiết bị nặng.- Giữ một khoảng cách an toàn tùy thuộc vào loại công việc được thực hiện bởi các cơng nhân trong vùng

lân cận gần máy móc, đặc biệt là xung quanh cần cẩu hoặc máy đào. Kỹ sư công trường nên thông báo

những yêu cầu cho công nhân và người điều khiển máy móc.

- Chỉ định những người tín hiệu / những thợ nề để kiểm sốt sự chuyển động của các máy móc trong giai

đoạn này.

- Không lưu trữ quá nhiều mặt hàng không cần thiết tại khu vực đơng đúc này. u cầu quản lí là cần

thiết.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác thi công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×