Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄKhi trọng tài ra lệnh bắt đầu, người đầu hàng nhanh

chóng hai tay ôm bóng lên và đưa qua đầu cho người thứ hai,

người thứ hai lại tiếp tục đưa qua đầu cho người thứ 3, cứ liên

tiếp như thế cho đến người cuối cùng.

Sau khi nhận được bóng, người cuối cùng mau chóng

chạy lên đầu hang, đứng cách người thứ nhất 1 mét và lại đưa

bóng qua đầu cho người sau mình. Trò chơi được tiếp tục cho

đến khi mỗi người trong hàng thực hiện xong một lần ơm bóng

chạy ơm bóng từ dưới lên.

Khi đó người đầu hàng lúc đầu là người thực hiện cuối

cùng, và hàng ngũ trở lại đúng như vị trí ban đầu. Đội nào

xong trước là đội thắng cuộc.

1.4 Luật chơi:

Khơng được tung bóng qua đầu người đứng sau mình.

Người cuối hàng chỉ được xuất phát chạy lên khi đã

nhận được bóng trong tay (khơng được chạy lên nhận bóng ở

giữa hàng). Bóng qua hầm:

2.1 Mục đích, tác dụng:

Rèn luyện tính chính xác trong vận động của đôi tay,

khả năng phối hợp nhanh nhẹn, khéo léo của từng người và

phát huy hoạt động tập thể của người chơi.

Giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật,sự nổ lực quyết tâm và

tinh thần tập thể của người chơi….

2.2 Công tác chuẩn bị:

Sân rộng tối thiểu 10m x 25m. Bóng cần cho mỡi đội tối

thiểu 1 quả. Người chơi mỗi đội từ 10 – 12 người tùy theo sĩ số

mỗi lớp học đứng theo hàng ngang. Mỗi đội cách nhau 4m,

Trang 22SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄtrong hàng mỗi người cách nhau 1 sải tay. Tất cả đều nằm sấp

chống thẳng tay, người thẳng, hai mũi bàn chân chống xuống

đất. Người đầu hàng đứng cầm bóng mặt quay vào hàng.

2.3 Phương pháp tiến hành:

Khi trọng tài ra lệnh bắt đầu, người cầm bóng khéo léo

lăn bóng chính xác qua bụng những người trong hàng của đội

mình rồi cũng nằm chống tay như những người khác. Nếu

bóng lăn trong hầm đến đâu chậm lại thì người ở đó một tay

vẫn chống đất, tay còn lại đẩy bóng đi tiếp cho đến người cuối

hàng.

Người cuối hàng nhận bóng nhanh chóng ơm bóng chạy

lên đứng cách người đầu hàng khoảng 1 sải tay và lại lăn bóng

như người đầu. Cứ tuần tự như thế cho đến khi nào mỗi người

trong đội đều đã thực hiện xong 1 lần, người cuối cùng của mỗi

đợt chơi ơm bóng chạy lên đứng vào vị trí đầu hàng và giữ

bóng lại. Đội nào xong trước, hàng ngũ chỉnh tề là đội thắng

cuộc.

2.4 Luật chơi:

Bóng lăn phải đi theo đường thẳng trong đường hầm đẫ

quy định. Nếu đến chỗ nào bóng bị dừng lại hoặc bật ra thì

người ở nơi đó có trách nhiệm lấy bóng về vị trí cảu mình và

lăn tiếp. Trường hợp như thế vẫn là hợp lệ, không bị trừ điểm. Đan bóng

3.1 Mục đích, tác dụng:

Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, tính chính xác.

Rèn luyện tính tự giác, ý thức tinh thần đồng đội.

3.2 Công tác chuẩn bị:Trang 23SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄSân chơi: trên sân kẻ 2 đường thẳng song song với nhau,

cách nhau từ 4-6 mét, độ dài mỗi đường thẳng tùy thuộc vào số

lượng người chơi của mỗi đội.

Cần 2 quả bóng khác màu. (bóng chuyền hoặc bóng

ném).

3.3 Phương pháp tiến hành:

Chia lớp thành 2 đội đều nhau (số lượng trong các đội

phải là số chẵn), có màu áo khác nhau, đứng thành hàng ngang

theo hai đường thẳng đã kẻ, cần quy định rõ đầu hàng và cuối

hàng. Người đầu hàng cầm bóng. Cho điểm số theo chu kỳ 1, 2

từ đầu hàng đến cuối hàng, sau đó cho những người số 2 của

hai hàng đổi chổ cho nhau. Như vậy, hai đội sẽ đứng thành tư

thế xen kẽ cài răng lược với nhau.

Cách chơi: trọng tài bắt đầu, người đầu hàng của mỗi

đội nhanh chóng chuyền bóng chính xác cho người số 2 gần

nhất của đội của mình đứng ở bên kia hàng và di chuyển tới vị

trí đó. Người số 2 nhận được bóng chuyền ngay cho người số 1

tiếp theo của đội mình. Cứ như vậy đến khi người cuối hàng

nhận được bóng nhanh chóng cầm bóng chạy lên đầu hàng,

chuyền bóng cho đến khi người đầu tiên lại trở về vị trí ban

đầu, cầm bóng đứng lại, hơ xong là kết thúc một lần chơi.

3.4 Luật chơi:

Chia đội phải đều nhau và số lượng đội phải chẵn.

Chuyền bóng phải đúng theo quy định từ đầu hàng đến

cuối hàng, chuyền tới đâu thì di chuyển tới đó.

Mỗi người phải cầm bóng chạy từ cuối hàng lên đầu

hàng một lần.Trang 24SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄNgười nào làm rơi bóng người đó phải đi nhặt bóng trở

về vị trí rồi mới được chuyển bóng tiếp. Đối phương khơng

được cản trở, gây khó khăn cho người chơi

Đội nào xong trước là đội chiến thắng. Đàn vịt nào nhanh

4.1 Mục đích, tác dụng:

Phát triển tố chất thể lực cho học sinh, rèn luyện ý chí

tập thể và tinh thần đồng đội.

4.2 Cơng tác chuẩn bị:

Sân trống, trên sân kẻ một vạch xuất phát và một vạch

đích, cách nhau từ 15-20m.

4.3 Phương pháp tiến hành:

Chia lớp thành 2, 3 hoặc 4 đội đều nhau, mỗi đội

khoảng 10-15 người. Cho từng cặp 2 đội thi đấu với nhau.

Cách chơi: cho đai đội đứng thành hàng dọc trước vạch

xuất phát, sau đó ngồi xuống, mơng không được chạm đất,

trọng lượng cơ thể dồn đều vào cả 2 bàn chân, hai tay người

sau bám chặt eo (thắt lưng) người trước. Khi trọng tài cho xuất

phát cả đội bám chặt nhau, phối hợp cùng ở tư thế ngồi xổm di

chuyển nhanh về phía trước, vượt qua vạch đích. Khi nào

người cuối hàng vượt qua vạch đích là kết thúc một lần chơi.

trong khi di chuyển

4.4 Luật chơi:

Chia đội phải đồng đều.

Phải di chuyển đúng tư thế quy định, không được di

chuyển ở tư thế khom hoặc chạy, khơng được đứt đoạn khi di

chuyển.Trang 25SVTH: LÂM THANH MINHKHỐ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄNgười cuối hang vượt qua vạch đích, vẫn đảm bảo hang

lối nghiêm chỉnh mới được tính thành tích.

Đội nào vượt qua vạch đích trước là đội thắng cuộc. Phá vây:

5.1 Mục đích, tác dụng:

Rèn luyện sức mạnh, giáo dục tính tích cực, tự giác và

tinh thần phối hợp với tập thể.

5.2 Công tác chuẩn bị:

Sân rộng chừng 10mx10m. Người chơi từ 10 người trở

lên, chia làm hai đội điều nhau. Đội làm vây nắm tay nhau

đứng thành vòng tròn. Đội phá vây đứng tự do trong vòng tròn.

5.3 Phương pháp tiến hành:

Khi người chỉ huy đã có tín hiệu cho chơi, đội làm vây

đùng sức mạnh của tay gạt đội bạn vào giữa vòng tròn. Trong

khi đó đội phá vây phân cơng nha mỗi người 1 cửa, dung sức

mạnh của vai và than người phá vòng vây. Nếu người nào phá

được thì chỉ mình người đó được ra. Vây (vòng tròn) lập tức

được liên kết lại và trò chơi tiếp tục bình thường. hết giờ quy

định ai chưa ra khỏi vòng vây thì chịu phạt. Nghỉ giải lao giữa

quãng 3-5 phút. Sau đó đổi vị trí và trò chơi tiếp tục như trước.

Sau hai lần chơi đội nào còn nhiều người chưa ra được khỏi

vây trong thời gian quy định là đội thua cuộc.

5.4 Luật chơi:

Không được dung tay cào, cấu, đu người lên vây, nhảy

qua, chui qua vây.

Cấm mọi động tác thô bạo trong khi chơi.Trang 26SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄGhi chú: nếu lớp đơng thì chia làm nhiều đổi rồi tổ chức cho

các đội thi đấu loại, đấu bán kết và đấu chung kết. Đội nào cò nhanh hơn:

6.1 Mục đích, tác dụng:

Phát triển thăng bằng, khéo léo và nhanh nhẹn trong khi

phối hợp vận động. và quan trong hơn là trò chơi còn giúp học

sinh phối hợp được tinh thần tập thể khi tham gia.

6.2 Công tác chuẩn bị:

Sân rộng chừng 10x30m trở lên, kẻ hai vạch ngang chia

sân thành 3 phần bằng nhau. Lớp chia thành từ 2 đến 3 đội,

đứng theo hang dọc dưới vạch xuất phát. Người đứng trong

cùng một hang dung tay đặt lên vai người trước, tay kia nắm

lấy cổ chân người trước co lên. Người đầu hang hai tay tự do.

6.3 Phương pháp tiến hành:

Khi được lệnh của trọng tài thì các đội chơi cùng đếm

một, hai …. Và di chuyển về phía trước. Đội nào mà người

người cuối cùng hoàn toàn qua vạch xuất phát trước là là đội

chiến thắng.

6.4 Luật chơi:

Trong khi nhảy di chuyển đội nào bị đứt đoạn là bị loại.

Trong khi nhảy đội hình phải trên một đường thẳng. Bóng chuyền sáu:

7.1 Mục đích tác dụng:

Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, chính xác và

khả năng quan sát phối hợp của người chơi.

Phát triển trí nhớ và rèn luyện tinh thần đồng độiTrang 27SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄ7.2 Công tác chuẩn bị:

Sân chơi rộng, bằng phẳng, sạch sẽ.

Cần 1 quả bóng chuyền hoặc bóng ném.

7.3 Phương pháp tiến hành:

Chia lớp thành hai đến bốn đội cho thi đấu từng đơi với

nhau.

Cách chơi: trọng tài tung bóng cho hai người tranh bóng

của 2 đội. khi nhận được bóng , nhanh chóng chuyền ngay cho

đồng đội và quả bóng đó được chuyền lien tục qua tay của 6

đồng đội, người nhận được bóng phải hơ đúng thứ tự mình

nhận được. Đến người thứ 6 liên tục nhận được bóng và hô to

“sáu” là kết thúc một lần chơi và ghi được 1 điểm. Cứ như thế

cho đến khi hết giờ quy định.

Trong một lượt chuyền cho đồng đội mình mà bị đối

phương trang bóng thì bắt đầu đếm lại từ “một”.

7.4 Luật chơi:

Bóng phải được chuyền liên tục cho đồng đội trong 6

lần, khơng được chạm đất.

Bóng phải được chuyền qua 6 người khác nhau trong

đội thì mới được tính là 1 điểm.

Người nhận được bóng phải hơ đúng số lần chuyền nếu

khơng hơ hoặc hơ sai thì sẽ mất bóng và quyền giao bóng là

của đối phương.

Bóng rơi xuống đất, đội nào nhặt được và chuyền bóng

đi thì được tính là lần chuyền thứ nhất cho đội đó.Trang 28SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄYêu cầu di chuyển nhanh, quan sát, phối hợp với đồng

đội, có quyền cướp bóng trên tay đối phương nhưng khơng

được ơm, đánh, đá bóng và va chạm nguy hiểm.

Khi kết thúc cuộc chơi (hết thời gian quy định) đội nào

nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc. Vượt sông

8.1 Mục đích, tác dụng:

Giáo dục khả năng phối hợp vận động, ý thức tập thể,

đồng đội và tính kỷ luật.

8.2 Cơng tác chuẩn bị:

Sân rộng, bằng phẳng, sạch sẽ.

Kẻ 2 vạch song song làm 2 bờ song cách nhau 15 đến 20

mét.

Chuẩn bị 20 đến 30 viên gạch (làm nguyên liệu để bắc

cầu)

8.3 Phương pháp tiến hành:

Chia lớp thành các đội từ 10-15 người.

Có thể 2 đội chơi 1 đợt, mỗi người đứng trong hang cầm

1 viên gạch, người đầu tiên đứng sau vạch xuất phát (bên này

sông).

Khi cho lệnh xuất phát (có thể bằng tiếng còi của người

chỉ huy) người đầu tiên đặt viên gạch thứ nhất, người thứ 2

chuyển tiếp gạch cho người thứ nhất bắc cầu, cứ như vậy

những người tiếp theo chuyển những viên gạch còn lại lên đầu

hang và bước xuống các viên gạch đã đặt để qua sơng. Người

cuối cùng có nhiệm vụ thu các viên gạch chuyển lại cho những

người đi trước. Khi tất cả đã sang sông hết bằng các viên gạchTrang 29SVTH: LÂM THANH MINHKHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄtự bắc làm cầu, trên sơng khơng còn viên gạch nào là kết thúc

một lần chơi. Đội nào xong trước là đội đó thắng cuộc.

8.4 Luật chơi:

Đội nào có người ngã xuống sơng (bước ra ngồi viên

gạch) là đội đó thua.

Phải đặt từng viên gạch không được ném, qua sông rồi

hang ngũ phải nghiêm chỉnh. Giăng lưới bắt cá

9.1 Mục đích, tác dụng:

Phát triển sức nhanh, khả năng quan sát, định hướng.

Giáo dục tính đồn kết, hiệp đồng lập cơng tập thể.

9.2 Cơng tác chuẩn bị:

Sân tập bằng phẳng, rộng, thốt mát.

Chia lớp thành 2 đội. Một đội nắm tay nhau tạo thành 1

hàng dài làm lưới. Đội kia làm “cá” chạy tự do trên sân.

9.3 Phương pháp tiến hành:

Khi có lệnh chơi, những người làm lưới nắm tay nhau

quay thành 1 vòng tròn hở tìm mọi cách dồn “cá” để bắt. Đàn

“cá” di chuyển nhanh, khéo léo trong khu vực sân chơi không

để bị nhốt trong lưới, những con “cá” nào bị vây trong lưới coi

như bị bắt và không được tiếp tục chơi nữa.

9.4 Luật chơi:

Không được chạy ra khỏi khu vực quy định của ssan

chơi.Trang 30SVTH: LÂM THANH MINHKHỐ LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄKhơng được dùng các động tác thô bạo như xô đẩy

mạnh, đánh tay, ngáng chân khi đối phương đang di chuyển để

tránh những chấn thương đáng tiếc xảy ra.

3.1.3 Phương pháp thử nghiệm:

Triển khai một số trò chơi trong hoạt động giáo dục thể chất đã xác

định bằng khách thể là 100 học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Tạ

Quang Bửu - Quận 8 - Tp. Hồ Chí Minh nhằm đánh giá hiệu của nó.

3.1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm:

Phương pháp này được sử dụng đánh giá sự phát triển kỹ năng làm việc nhóm

cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Phổ thông Tạ Quang Bửu - Quận 8

- Tp. Hồ Chí Minh của các hoạt động giáo dục thể chất đã xác định.

3.1.5 Phương pháp thống kê toán học và xử lý số liệu bằng phần

mềm SPSS.3.2 Đơí tượng và tổ chức nghiên cứu:

3.2.1 Đối tượng:

Học sinh lớp 11 trường trung học phổ thong Tạ Quang Bửu - Quận 8 - Tp.

Hồ Chí Minh.

Số lượng: 100 học sinh

3.2.2 Tổ chức thực hiện:

Việc tổ chức thực hiện được tiến hành theo tiến độ nghiên cứu sau:

Nội dung

công việcSTT1.2.

3.Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc- Xác định tên đề tài.

Viết đề cương nghiên

cứu.

Bảo vệ

nghiên cứu.4.

Trang 31đềcươngĐịa điểm12/8/2009Trường ĐH Sư

20/8/2009 phạm TP. Hồ Chí

Minh.20/8/200910/9/200925/9/2009Tập hợp tài liệu xin ý 9/2009Trường ĐH Sư

26/9/2009 phạm TP. Hồ Chí

Minh.

11/2009

SVTH: LÂM THANH MINHKHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP5.6.

7.

8.kiến chuyên gia để xây

dựng cơ sở lý luận về kỹ

năng làm việc nhóm, kỹ

năng làm việc nhóm của

học sinh độ tuổi trung học

phổ thơng và mối quan hệ

giữa các trò chơi vận động

trong hoạt động giáo dục

thể chất tới sự phát triển kỹ

năng làm việc nhóm.

Xây dựng mới một số

trò chơi vận động trong

hoạt động Giáo dục Thể

chất góp phần phát triển kỹ

năng làm việc nhóm cho

học sinh trung học phổ

thông.

Xin ý kiến đánh giá

của chuyên gia.

Thử nghiệm.

Đánh giá thử nghiệm.

Viết kết quả nghiên cứu.GVHD: Th.S PHAN THÀNH LỄ11/200912/20091/2010

3/2010

4/20103/2010

4/2010

4/20109.Trình thầy hướng dẫn.4/20105/201010.Chỉnh sửa đề tài lần cuối.5/20105/201011.Báo cáo đề tài.Trang 325/2010Trường ĐH Sư

phạm TP. Hồ Chí

Minh.

Trường ĐH Sư

phạm TP. Hồ Chí

Minh.SVTH: LÂM THANH MINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×