Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
kỹ năng về vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước

kỹ năng về vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Thái độ Có tinh thần trách nhiệm trước những

vấn đề về môi trường, biết tiết kiệm và

bảo vệ nguồn nước. Dạy cho trẻ biết tự vệ sinh cá nhân, luôn sạch sẽ gọn gàng.4. lựa chọn Thí nghiệm và thực hiện nhỏ:

• Tổ chức cho trẻ làm các thí nghiệm, thựcnghiệm đơn giản như thí nghiệm về cây trồng

cần nước và ánh sáng so sánh với cây có ít

nước để thấy được sự quan trọng của nước =>

chúng ta phải tiết kiệm nước. Tổ chức cho trẻ đi tham quan các danh

lam thắng cảnh nơi trẻ sống, các cơ sở

sản xuất, nguồn nước, trang trại, vườn

cây… nhằm làm phong phú thêm kinh

nghiệm của trẻ về mơi trường và hình

thành ở trẻ thái độ đối với môi trường.Tổ chức các cuộc thi cho trẻ cuộc thi ai là

người vệ sinh nhanh và sạch nhất.Cho trẻ xem các video nếu không vệ sinh

sạch sẽ mắc một số bệnh5. Rào cản

Đa số trẻ chưa thực hiện tốt nội dung giáo dục BVMT.

Nhiều trẻ còn sử dụng nước lãng phí, đồ dung, đồ chơi chưa cất gọn gàng ngăn nắp, trẻ còn

ham chơi và nghịch ngợm.Nhận thức và cách giáo dục của phụ huynh chưa đồng đều về kiến thức, ý thức BVMT.

Cơ sở vật chất: dụng cụ, đồ dùng còn thiếu thốn. Phòng vệ sinh còn chật hẹp.

Chưa khai thác hết và đi sâu vào nội dung giáo dục cho trẻ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

kỹ năng về vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×