Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt kỹ năng tiến hành kiểm sát việc giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị đối với quyết định mở thủ tục phá sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Phân biệt kỹ năng tiến hành kiểm sát việc giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị đối với quyết định mở thủ tục phá sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghị

Thời hạn gửi Ngay sau khi nhận đượcTrong thời hạn 03 ngày kể từhồngày nhận được đơn đề nghịcho đơn đề nghị xem xét lại,Tòa án cấp kháng nghị.xem xét lại, kháng nghị.trên trực tiếp

Thời hạn chỉ Trong thời hạn 03 ngày làmNgay sau khi nhận được hồđịnhTổ việc kể từ ngày nhận đượcsơ về phá sản kèm theo đơnthẩmphán hồ sơ vụ việc phá sản kèmđề nghị xem xét lại, khángvà gửi hồ sơ theo đơn đề nghị xem xétnghị.vụ việc phá lại, kháng nghị.

sản cho Viện

kiểmsátcùng cấp

Thời hạn tổ Trong thời hạn 05 ngày làm Trong thời hạn 20 ngày kể từ

chức

họpphiên việc kể từ ngày nhận được ngày nhận được hồ sơ vụ

hồ sơ về phá sản do Viện việc phá sản kèm theo đơnkiểm sát cùng cấp trả lại.

đề nghị, kháng nghị.

Thẩm quyền - Giữ nguyên quyết định - Không chấp nhận đơn đề

của Tổ Thẩm mở thủ tục phá sản.

phánnghị, kháng nghị và giữ- Hủy quyết định mở thủ tục nguyên quyết định tuyên bố

phá sản và thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã phá

Tòa án đã ra quyết định mở sản.

thủ tục phá sản và những - Sửa quyết định tuyên bố

người tham gia thủ tục phá doanh nghiệp, hợp tác xã phá

sản.sản.

- Hủy quyết định tuyên bố

doanh nghiệp, hợp tác xã phá

sản và giao hồ sơ cho Tòa án

nhân dân cấp dưới có thẩm

quyền giải quyết lại.6Hiệu lực của Quyết định xem xét lại Quyết định giải quyết đơn đề

quyết địnhquyết định mở thủ tục phá nghị, kháng nghị có hiệu lực

sản là quyết định cuối cùng pháp luật từ ngày ra quyết

và có hiệu lực thi hành.định nhưng chưa phải quyết

định cuối cùng và có thể bị

xem xét lại theo thủ tục đặc

biệt.C. KẾT LUẬN

Hiện nay, Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ ngoại giao cũng như

tham gia vào rất nhiều diễn đàn kinh tế. Điều đó có nghĩa là thị trường kinh tế

có sự gia nhập của các nền kinh tế lớn và phát triển, nên không tránh khỏi quy

luật cạnh tranh khốc liệt. Trong khi phần lớn doanh nghiệp của nước ta là

doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu kinh nghiệm quản lý. Đó là thách thức đặt ra

với các doanh nghiệp. Từ thực tiễn đó cho thấy vấn đề phá sản doanh nghiệp,

hợp tác xã có thể diễn ra hàng ngày hàng giờ và đây đang là vấn đề nóng bỏng

của tồn xã hội.

Vì vậy, để phù hợp với bối cảnh hiện nay, các nhà làm luật cần nghiên

cứu và hoàn thiện hơn những quy định của pháp luật về phá sản. Hơn thế nữa,

để phát huy tối đa vai trò của Viện kiểm sát khi thực hiện công tác kiểm sát

các vụ việc phá sản, các Kiểm sát viên cần liên tục cập nhật và nâng cao hiểu

biết pháp luật cũng như trau dồi kiến thức xã hội. Có như vậy mới góp phần

bảo vệ pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, tạo điều kiện

cho các ban, ngành, các tổ chức, cá nhân phối hợp giải quyết tốt việc phá sản

của các doanh nghiệp, hợp tác xã.7Câu 2: Tình huống

Ngày 21/01/2015, anh Nguyễn Văn Cường cùng vợ là chị Trần Thị Hoa

đều có hộ khẩu thường trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà

Nội (Bên A) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 60m2 đất và tài sản gắn liền

trên đất là ngôi nhà cấp 4 tại số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội của vợ chồng anh Trần Thanh Hải

và Lê Thị Lan đều có hộ khẩu thường trú tại phường Định Cơng, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội (Bên B), Diện tích đất trên vợ chồng anh Hải, chị Lan

đã được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cáp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất mang số hiệu A23407886 năm 2009. Giá chuyển nhượng hai bên

thống nhất là 2 100 000 000 VNĐ. Việc chuyển nhượng đã được hai bên lập

thành Hợp đồng và có chứng nhận của Cơng chứng viên Văn phòng Cơng

chứng Phương Đơng. Trong hợp đồng chuyển nhượng nhà gắn liền với quyền

sử dụng đất trên, tại Điều 6 có ghi: “Trong thời hạn một năm kể từ ngày Hợp

đồng này được cơng chứng. Bên B có quyền chuộc lại ngôi nhà gắn liền với

quyền sử dụng đất quy định tại Điều 1 của hợp đồng với giá chuộc lại là 2 600

000 000 VNĐ”.

Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất nêu trên, các bên đã tiến

hành làm thủ tục đăng ky sang tên nhà đất theo đúng quy định của pháp luật

và Bên A đã được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên.

Ngày 16/8/2015, do cần tiền để hùn vốn làm ăn nên vợ chồng anh

Nguyễn Văn Cường, chị Trần Thị Hoa đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền

với 60m2 đất tại số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho vợ chồng anh Trần Văn Quang, chị

Nguyễn Thị Hồng với giá là 2 500 000 000 VNĐ. Việc chuyển nhượng nhà

đất giữa hai bên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và anh Quang,

chị Hồng đã được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất.

Ngày 19/01/2016, vợ chồng anh Hải, chị Lan đến gặp vợ chồng anh

Cường, chị Hoa yêu cầu được chuộc lại ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng

8đất tại số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội theo đúng thỏa thuận thì mới biết anh Cường, chị Hoa đã

chuyển nhượng nhà đất trên cho người khác. Do không thống nhất được với

nhau về cách giải quyết. Vì vậy, anh Hải, chị Lan đã khởi kiện ra Tòa án nhân

dân quận Thanh Xuân yêu cầu vợ chồng anh Cường, chị Hoa thực hiện đúng

thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên. Ngày

01/07/2016 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã thụ lý vụ án trên để giải

quyết và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Yêu cầu:

Chỉ bằng các dữ liệu trên, là kiểm sát viên được Viện trưởng phân công

tiến hành công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, anh chị sẽ kiểm sát

những vấn đề gì? Nội dung vấn đề anh chị kiểm sát? Viết một bản báo cáo

lãnh đạo (không quá 2 trang) về việc anh chị đã tiến hành kiểm sát đối với vụ

án trên và đề xuất cho công tác kiểm sát tiếp theo.

Bài làm

I. Những vấn đề Kiểm sát viên phải tiến hành kiểm sát

Thứ nhất, kiểm tra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Kiểm sát viên phải

tiến hành kiểm tra thời hạn, hình thức và nội dung văn bản thông báo thụ lý

vụ án do TAND quận Thanh Xuân gửi đến. Cụ thể:

- Về hình thức văn bản thơng báo thụ lý vụ án: Kiểm tra văn bản thông

báo về việc thụ lý vụ án của TAND quận Thanh Xn có đảm bảo về mặt hình

thức theo Mẫu số 30-DS ban hành kèm theo NQ 01/2017 hay không?

- Về thời hạn gửi thông báo thụ lý VADS: KSV căn cứ vào ngày thụ lý

vụ án của Tòa án (1/7/2016) so với ngày VKS nhận được thông báo thụ lý vụ

án để tính xem TAND quận Thanh Xuân có vi phạm về thời hạn gửi thông

báo thụ lý vụ án khơng? Theo khoản 1 Điều 196 BLTTDS, Tòa án phải gửi

thông báo cho VKS về việc đã thụ lý VADS trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày

thụ lý vụ án. Như vậy, nếu sau ngày 3/7/2016 mà TAND quận Thanh Xn

khơng gửi thơng báo thụ lý vụ án thì vi phạm thời hạn gửi thông báo.9- Về nội dung văn bản thông báo: Kiểm tra xem nội dung văn bản thơng

báo thụ lý VA có đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 196 BLTTDS

2015 và Điều 10 Quy chế kiểm sát dân sự ban hành kèm theo Quyết định

364/2017/QĐ-VKSTC hay không? Cụ thể:

 Kiểm tra thẩm quyền thông báo thụ lý, KSV phải kiểm tra tên, địa chỉ

Tòa án đã thụ lý và phần ký tên chức danh, đóng dấu văn bản thơng

báo về việc thụ lý vụ án để xác định.

 Kiểm tra họ tên của người khởi kiện, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, tuổi

của người khởi kiện: anh Trần Thanh Hải và chị Trần Thị Lan.

 Kiểm tra xem vợ chồng anh Hải, chị Lan yêu cầu TAND quận Thanh

Xuân giải quyết những vấn đề gì? Từ đó xác định tranh chấp trong

VA là gì và tranh chấp đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND

quận Thanh Xuân hay không? Cụ thể trong VA trên, vợ chồng Hải,

Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh Xuân yêu cầu vợ chồng

Cường, Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển

nhượng nhà đất giữa hai bên. Đối tượng tranh chấp: Hợp đồng

chuyển nhượng nhà đất, đối tượng của hợp đồng: quyền sử dụng nhà

đất. Đây là một vụ án dân sự, bởi lẽ, vợ chồng Cường, Hoa đã không

thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng và vi phạm Điều 6 Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa vợ chồng Cường, Hoa với vợ

chồng Hải, Lan được lập ngày 21/01/2015. Theo quy định tại khoản 3

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39

BLTTDS, đây là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của

tòa án và TAND cấp huyện nơi bị đơn (vợ chồng Cường, Hoa) cư trú

có thẩm quyền giải quyết, đó là TAND quận Đống Đa. Do đó, việc

TAND quận Thanh Xuân thụ lý vụ án là không đúng thẩm quyền theo

lãnh thổ.

Thứ hai, kiểm tra xem TAND quận Thanh Xuân thông báo thụ lý VA theo

thủ tục thường hay rút gọn? Cụ thể trong VA trên, vợ chồng Quang, Hồng là

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chưa thừa nhận nghĩa vụ nên không

thỏa mãn điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại điểm a Khoản 1

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt kỹ năng tiến hành kiểm sát việc giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị đối với quyết định mở thủ tục phá sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×