Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 - Chính sách khuyếch trưương:

3 - Chính sách khuyếch trưương:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh thông

qua hoàn thiện chất lợng dịch vụ, Ngoc Toan Co., LTD đã và

đang liên tục bán các thế hệ bếp ga mới.

3.4 - Giá bán sản phẩm

Hiện nay, với thị trờng mà thu nhập của ngời tiêu dùng

còn thấp nh Việt Nam nói chung Quảng ninh nói riêng, thì giá

bán có ảnh hởng rất lớn tới quyết định mua của ngời dân. Đối

với sản phẩm ga hoá lỏng, khi mà sự hiểu biết về tính năng

kỹ thuật của ngời tiêu dùng có thể đánh giá là rất thấp (91%

không biết sự khác nhau về kỹ thuật giữa các loại ga) thì giá

bán sản phẩm lại càng đặc biệt trở nên quan trọng. Do đó,

giá bán là hết sức quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của

công ty trên thị trờng ga ho¸ láng.

Gi¸ b¸n cđa Ngoc Toan Co., LTD (còng nh các công ty

khác) đều có hai loại giá. Đó là:Giá bán cho đại lý của Ngoc Toan Co., LTD (giá bán

buôn) đợc xác định gồm:

Giá bán = Giá nhập + Chi phÝ vËn chun + Th + Chi

phÝ kh¸c + Lợi nhuận.Giá bán lẻ của Ngoc Toan Co., LTD (đợc công ty

thống nhất trên toàn tỉnh với các đại lý của Ngoc Toan Co.,

LTD) :

Giá bán lẻ = Giá bán đại lý + Chiết khấu cho đại lý

Với việc hình thành hai loại giá này cho phép công ty

thành lập một hệ thống tiêu thụ rộng khắp trên toàn tỉnh.

Đồng thời có đợc sự kiểm soát giá bán lẻ tránh tình trạng các

đại lý tự ý nâng giá.

Giá bán là yếu tố duy nhất để tạo ra doanh thu, còn các

yếu tố khác là tiêu biểu cho chi phí. Ngày nay, tuy giá bán

không còn là yếu tố quyết định song nó cũng có một vai trò

quan trọng trong cạnh tranh đặc biệt là trong điều kiện

nền kinh tế Việt Nam nói chung Quảng ninh nói riêng thì

hiện nay cha phải là phát triển, thu nhập cá nhân còn thấp.

Trong thị trờng ga và bếp ga, giá cả đợc coi là công cụ khá

mạnh để cạnh tranh nhng cũng nh các thị trờng khác đây là

32một hình thức cạnh tranh khá mạo hiểm. Nhng do đặc thù

của thị trờng ga vµ bÕp ga lµ cã mang tÝnh chÊt cđa cạnh

tranh độc quyền nên việc cạnh tranh thông qua giá đem lại

hiệu quả không lớn. Thực tế kinh doanh trong thời gian qua

của công ty đã cho thấy việc thay đổi giá ảnh hởng ít tới sản

lợng bán ra. Có nguyên nhân này là do việc thay đổi giá thờng do các nguyên nhân khách quan, nh giá nguyên liệu trên

thị trờng thế giới tăng ảnh hởng đến đồng loạt tất cả các

công ty sản xuất tham gia vào thị trờng. Và việc thay đổi

giá thờng do hai công ty chiếm thị phần lớn nhất là Shell ga

và Petrolimex ga đi đầu rồi sau đó mới tới các công ty khác.

Nhu cầu không thay đổi, không có sản phẩm thay thế cho

ngời tiêu dùng lựa chọn do đó việc thay đổi giá ít ảnh hởng

tới khả năng cạnh tranh.

Do đặc thù của sản phẩm ga, bếp ga và tính chất của

thị trờng. Nên việc định giá hiện nay của Ngoc Toan Co., LTD

hiện nay không chỉ liên quan tới chi phí. Giá bán sản phẩm

của công ty hiện nay còn đợc xác định dựa vào giá của các

đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là xem xét giá của Shell ga và

Petrolimex ga hai công ty dẫn đầu. Giá bán ga, bếp ga không

chỉ phụ thuộc vào chi phí hay đối thủ mà còn phụ thuộc vào

tính chất của thị trờng. Sự hiểu biết về ga và bếp ga của

ngời tiêu dùng hiện nay còn rất thấp, nên việc định giá sản

phẩm đến tân tay ngời tiêu dùng còn thể hiện một phần

chất lợng của loại hàng đó. Tâm lý ngời tiêu dùng Quảng ninh

hiện nay nói chung (đặc biệt là các thành phố Hạ Long) khi

tiêu dùng sản phẩm ga, bếp ga thờng cho rằng giá cao đồng

nghĩa với chất lợng cao ( 68% ngời tiêu dùng tại Hạ Long và

Cảm Phả).

Hiện nay, giá bán sản phẩm ga, bếp ga của công ty là

một lợi thế của công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Giá bán lẻ

các sản phẩm ga hoá lỏngcủa công ty thấp hơn giá bán sản

phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh trên thị trờng. Giá bán

cho đại lý của Ngoc Toan Co., LTD cũng thấp hơn nhng các

đối thủ của Ngoc Toan Co., LTD lại có các hình thức khuyến

khích cho ngời bán nh giảm giá theo số lợng, đầu t cơ bản và

định kỳ, phơng thức tanh toán mạnh mẽ hơn Ngoc Toan

Co., Ltd. Nên nhìn chung chiết khấu đại lý của Ngoc Toan

33Co., Ltd cha hấp dẫn các đại lý bằng chiết khấu của các đối

thủ cạnh tranh nh Shell ga và Petrolimex ga

Biểu 13: Bảng so sánh giá một số loại ga hoá lỏng của

Ngoc Toan Co., Ltd với loại ga hoá lỏng tơng đơng của đối thủ

(10/2002)

ĐVT: nghìn đồng

Sản

phẩmBình

12KgTotalga

Giá

nhập

102Giá

xuất

110Đối thủ

cạnh tranhGiá bán

Giá

nhậpGiá

xuấtShell ga108120Petrolimex

ga105115Nguồn phòng kinh doanh Công ty

Với giá bán thấp hơn đối thủ nh vậy, là một vò khÝ rÊt

quan träng trong c¹nh tranh cđa Ngoc Toan Co., Ltd. Công ty có

lợi thế cạnh tranh thông qua giá bán nhất là ở những thị trờng

mà ngời dân mức thu nhập còn thấp. Tuy nhiên do đặc điểm

tiêu dùng của sản phẩm ga hoá lỏng (giá bán phản ánh một phần

chất lợng) nên giá thấp hơn đối thủ cũng không phải là thực sự

tối u nhất là với các thị trờng ngời tiêu dùng có thu nhập khá nh

ở các thành phố lớn.

Các loại bếp ga đa dạng về chủng loại, kích cỡ, chất lợng,

giá bán đã và đang đem lại một khả năng cạnh tranh không

nhỏ cho các sản phẩm bếp ga của Ngoc Toan Co., Ltd. Nhng

đây là các lợi thế cạnh tranh không vững bền dễ bị các đối

thủ vợt qua. Do đó công ty càng cần phải có các biện pháp

đồng bộ đa dạng hoá các loại bếp ga, nâng cao chất lợng

dịch vụ và hạ giá thành. Có nh vậy, Ngoc Toan Co., Ltd mới có

thể tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trờng ga và

bếp ga.

3.5 - Mạng lới tiêu thụ

Mạng lới tiêu thụ của Ngoc Toan Co., Ltd là điểm mạnh

nhất của công ty trong cạnh tranh trên thị trờng dầu lon.34Để thực hiện chiến lợc bao phủ thị trờng, đa sản phẩm

tới tận tay ngời tiêu dùng, Ngoc Toan Co., Ltd đã tổ chức 2

kênh phân phối :

Ngoc Toan Co., Ltd (Tổng đại lý) - Đại lý - Ngời tiêu dùng

Ngoc Toan Co., Ltd (Tổng đại lý) - ngời tiêu dùng.

Với 2 kênh phân phối trên, ga và bếp ga của Ngoc Toan

Co., Ltd đã xuất hiện trên thị trờng toàn tỉnh.

Ngoc Toan Co., Ltd (Tổng đại lý) - Đại lý - ngời tiêu dùng

Trong hoạt động kinh doanh tiêu thụ của các công ty trên

thị trơng ga và bếp ga thì đây là kênh tiêu thụ đợc sử dụng

phổ biến và hiệu quả nhất.Đối với Ngoc Toan Co., Ltd đây là

kênh dài nhất và chủ lực trong việc tiêu thụ ga và bếp ga,

mở rộng thị trờng. Sản lợng bán qua kênh này luôn chiếm tỷ

trọng lớn nhất trong các năm qua.

Hiện nay, Ngoc Toan Co., Ltd có trên 30 đại lý trên phạm

vi toàn tỉnh. Các đại lý là các của công ty và các đại lý của

Totalgaz Hải Phòng. Ga và bếp ga đợc các công ty sản xuất

đóng chai, nguyên chiếc chuyển về kho của Ngoc Toan Co.,

Ltd (tổng đại lý). Tại đây Ngoc Toan Co., Ltd (tổng đại lý) sẽ

chuyển ga và bếp ga xuống các đại lý là các cửa hàng thuộc

khu vực mình quản lý. Ngoài các đại lý là các cửa hàng của

công ty, đại lý khác còn có thể mở các đại lý thuộc địa phơng của mình nhng không thuộc Ngoc Toan Co., Ltd.

Kênh tiêu thụ Ngoc Toan Co., Ltd (tổng đại lý) ngời tiêu

dùng

Trong thị trờng ga, bếp ga đây là kênh tiêu thụ đợc xử

dụng rất rộng rãi. Các công ty rất tập trung chú ý vào loại kênh

phân phối này. Sau một thời gian chỉ dựa vào kênh phân

phối qua các đại lý nay công ty bắt đầu chú ý tơí kênh

phân phối này nhng hiệu quả tiêu thụ còn nhiều hạn chế,

sản lợng bán không đáng kể. Hiện nay loại hình kênh phân

phối này mới chỉ khoảng trên 10 đại lý, ở Hạ Long hiện nay

công ty có khoảng 6 đại lý. Đại lý của Ngoc Toan Co., Ltd là các

cửa hàng lằm trên các trục đờng chính trong thành phố. Đợc

đánh giá là kênh rất quan trọng trong việc phát triển thị tr-35ờng, nâng cao cạnh tranh nhng quy mô loại kênh này hiện

nay còn rất nhỏ bé và hiệu quả kinh doanh còn rất thấp.

Để phát huy, mở rộng, đa dạng hoá, nâng cao hiệu quả

kênh tiêu thụ là mục tiêu và biện pháp rất quan trọng của

Ngoc Toan Co., Ltd trong việc tăng cờng cạnh tranh mở rộng

thị trờng tiêu thụ ga và bếp ga.

3.6 - Các hoạt động chiêu thị

Bên cạnh các chính sách về giá cả thì việc tổ chức các

hoạt động chiêu thị nh quảng cáo, khuyến mại, khuếch chơng, tham gia triển lãm, hội chợ... là yếu tố đợc coi là vũ khí

cạnh tranh rất quan trọng của các công ty. Loại hình cạnh

tranh thông qua các hoạt động hay còn đợc gọi là cuộc cạnh

tranh phi giá giữa các đối thủ cạnh tranh để thu hút khách

hàng, mở rộng thị trờng. Điều này còn đặc biệt quan trọng

trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trờng ga,

bếp ga một thị trờng mang tính chất cạnh tranh độc quyền

và cạnh tranh không hoàn hảo. Với tính chất cạnh tranh độc

quyền thì làm cho việc cạnh tranh bằng giá không thực sự

hiệu quả. Với tính chất của cạnh tranh không hoàn hảo nên

các công ty phải tăng cờng các hoạt động chiêu thị qua đó

nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh.

Ngoc Toan Co., Ltd cũng đang thực hiện những hoạt

động chiêu thị trên thị trờng ga, bếp ga trong điều kiện các

công ty khác đang tiến hành quảng cáo một cách rầm rộ. Chi

phí cho các hoạt động chiêu thị của Ngoc Toan Co., Ltd

chiếm khoảng 1% doanh thu. Các hoạt động chiêu thị của

Ngoc Toan Co., Ltd có thể chia thành hai loại. Các hoạt động

chiêu thị nhằm tới ngời bán và các hoạt động chiêu thị nhắm

tới ngời mua.

Đối với các hoạt động chiêu thị hớng tới ngời bán (các đại

lý ) chủ yếu là hình thức khuyến mãi bằng các sản phẩm cùng

loại khi mua số lợng lớn và bằng tiền. Từ 1/8/2001 cho tới nay

công ty đã tổ chức đợt khuyến mãi có quy mô trên toàn tỉnh

đó khi mua chon bộ bếp ga đợc tặng 1 bếp ga du lịch. Với

các đại lý thuộc Ngoc Toan Co., Ltd thì thởng cho ngời bán

khi bán đợc chọn bộ bếp ga là 15.000 đ đối với 1 bếp ga là

5000 đ và 5000 đ đối với 1 bộ bình ga.

36Đối với các hoạt động chiêu thị hớng tới ngời tiêu dùng thì

diễn ra một cách đa dạng hơn. Công ty luôn tổ chức tham

gia các hoạt động nh thực hiện các đợt khuyến mại: Tặng

những món quà nhỏ cho khách hàng nh bút, áo, mũ, dây

đeo chìa khoá... trên những món quà đó đều có biểu tợng

Ngoc Toan Co., Ltd của công ty. Các hoạt động hớng về ngời

tiêu dùng này thờng đợc tổ chức định kỳ, trong một năm

công ty thờng tổ chức từ 1 đến 3 đợt tuỳ thuộc vào quy mô

và cơ cấu, giá trị quà tặng. Đợt khuyến mại có quy mô và giá

trị lớn nhất từ trớc tới nay đợc tiến hành vào quý III năm 2002

từ 1/8/2002 tới 31/10/2002 với các loại bếp ga khi mua chọn bộ.

Tổng giá trị giải thởng là 100 triệu đồng gồm 10 sử dụng ga

miễn phÝ, 2 tivi Sony 21in ph¼ng, 5 bé bÕp ga trị giá

2.500.000 đ Cuối năm 2002, công ty đã tiến hành một đợt

khuyến mại với quà tặng là tạp dề, dầu dửa bếp. Ngoc Toan

Co., Ltd thờng xuyên tham gia các hội chợ. Vào tháng 12 hằng

năm công ty thờng tham gia đợt hội chợ triển lãm EXPO tổ

chức tại TP Hạ Long nhằm giới thiệu với khách hàng về các sản

phẩm của mình kinh doanh.

Các phơng tiện tiến hành các hoạt động quảng cáo của

công ty cha đa dạng. Các phơng tiện nh đài, báo, vô tuyến

đã và đang đợc các đối thủ cạnh tranh sử dụng triệt để, nhng công ty thì không làm đợc điều đó. Các hình thức

quảng cáo còn rời rạc, công ty mới chỉ quảng cáo trên vô

tuyến một đợt khi tung ra trơng trình khuyến mại sau đó

không tiếp tục.

Đây là những nét khái quát về hoạt động của công ty

trong thời gian vừa qua. Có thể đánh giá tổng quát về các

hoạt động chiêu thị của Ngoc Toan Co., Ltd trong thời gian

qua là còn yếu, kém hiệu quả và cha đồng bộ. Các hoạt

động chiêu thị yếu so với đối thủ cạnh tranh cả về quy mô

và số lợng. Kém hiệu quả khi nhìn vào chi phí bỏ ra và kết

quả thu về. Cha đồng bộ vì các hoạt động chiêu thị cha

nhịp nhàng, bổ sung cho nhau. Việc các hoạt động chiêu thị

còn yếu kém trong thời gian qua đã ảnh hởng không nhỏ tới

sức cạnh tranh của công ty trên thị trờng ga và bếp ga.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này.

37Các nguyên nhân khách quan xuất phát từ đặc điểm

kinh doanh ga và bếp ga của công ty:

+ Thị trờng của công ty trải rộng trên toàn tỉnh nên khó

quản lý.

+ Các loại hàng háo có thời gian dự trữ và vận chuyển dài

nên khó tiến

hành nhiều hình thức khuyến mãi.

Các nguyên nhân chủ quan:

+ Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động chiêu thị còn cha

tốt.

+ Chi phí dành cho các hoạt động chiêu thị còn hạn hẹp.

+ Cha có các chính sách đồng bộ về hoạt động chiêu thị.

+ Cha nhận thức tốt về tầm quan trọng của hoạt động

chiêu thị.

Các hoạt động chiêu thị của công ty còn yếu hơn rất

nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Các hoạt động này của

công ty kể cả về chi phí cũng nh hiệu quả thì khó có thế so

sánh với các công ty khác có vốn đầu t nhiều. Đây là những

công ty nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm. Với những chơng

trình quảng cáo rầm rộ giới thiệu về các sản phẩm của mình

các đối thủ đã kích thích, thu hút, đợc sự chú ý của khách

hàng vào hàng hoá của họ. Chính vì vậy, trong tơng lai công

ty cần nỗ lực, đầu t nhiều hơn nữa trong các hoạt động

chiêu thị để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh tiêu thụ

sản phẩm trên thị trờng ga và bếp ga.

3.7 - Khả năng tài chính của Ngoc Toan Co., Ltd.

Ngoc Toan Co., Ltd là một doanh nghiệp t nhân có quy

mô nhỏ với số vốn kinh doanh là 1,5 tỷ đồng đảm bảo hoạt

động kinh doanh liên tục. Qua gần 4 năm hoạt động, phát

triển, công ty đã mở rộng nguồn vốn kinh doanh lên tới gần 4

tỷ đồng. Đây là cơ sở đảm bảo để công ty có thể tham gia

cạnh tranh trên thị trờng. Tuy nhiên công ty vẫn cha thể có

đủ sức mạnh tài chính nh Shellga Quảng Phong (vốn đầu t

hiện nay là gần 9 tỷ đồng ) hay nh Petrolimex ( Doanh38nghiƯp nhµ níc ). Do vËy công ty cần phải biết phát huy

những u thế của mình để giành thắng lợi trong cạnh tranh.

Ngoc Toan Co., Ltd cần phải khắc phục những khó

khăn và phát huy những tiềm năng để tiếp tục nâng cao

khả năng cạnh tranh của mình, giành chiến thắng trong

cuộc chạy đua quyết liệt này.Phần iii

Một số giải pháp

nhằm tăng khả năng cạnh tranh

trong kinh doanh ga, bÕp ga cña Ngoc Toan Co.,

Ltd

-== & ==Đến thời điểm hiện nay, trên thị trờng ga và bếp ga đã

có rất nhiều công ty tham gia cạnh tranh và cạnh tranh rất

gay gắt. Qua phân tích, đánh giá tình hình thị trờng ga

và bếp ga tại Quảng Ninh và khả năng cạnh tranh của Ngoc

Toan Co., Ltd trên thị trờng này trong mấy năm vừa qua, ta

thấy nguy cơ thị trờng bị thu hẹp tơng đối là có thể xảy ra

nếu công ty không tìm ra một hớng đi thích hợp để tăng c39ờng khả năng cạnh tranh của công ty đặc biệt là trong giai

đoạn phát triển của thị trờng ga và bếp ga.

Việc tìm ra đợc những giải pháp đúng đắn, có hiệu

quả và khả thi là rất quan trọng. Tăng khả năng cạnh tranh của

công ty là một điều tất yếu để có thể tồn tại và thắng thế

trong các cuộc cạnh tranh quyết liệt, bảo toàn đợc phần thị trờng

của mình đồng thời có thể mở rộng nó. Để nâng cao khả năng

cạnh tranh, Ngoc Toan Co., Ltd phải có những giải pháp linh hoạt,

có hiệu quả về thị trờng, sản phẩm, nhân tố nội lực ...

I. Định giá sản phẩm có sức cạnh tranh hơn

Với đặc điểm của cạnh tranh trên thị trờng ga, bếp ga

có mang tính chất của cạnh tranh độc quyền, sự thay thế

giữa các sản phẩm của các công ty là rất cao và sự hiểu biết

của ngời tiêu dùng về sản phẩm ga, bếp ga là thấp nh đã

trình bày. Nên cạnh tranh bằng giá cả sẽ không thật sự hiệu

quả. Giá bán còn phản ánh một phần chất lợng của sản phẩm.

Do đó công ty cần định giá lại cho hợp lý hơn các sản

phẩm của mình. Trên nguyên tắc tổng thể đó là:

+ Bám sát giá cả của đối thủ cạnh tranh đặc biệt là của

các đối thủ lớn nh Shellga Quảng Phong, Petrolimex... Nhng

cần thấp hơn một chút sao cho có đợc sức cạnh tranh về giá

mà không tạo ra cảm giác chất lợng sản phẩm thấp hơn sản

phẩm cùng loại của các công ty này.Vì vậy, công ty cần có

biện pháp định giá tổng thể cho các sản phẩm ga, bếp ga

của mình dựa trên việc nghiên cứu và phân tích giá của đối

thủ cạnh tranh.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh bằng vũ khí chất lợng

hàng hoá và dịch vụ, Ngoc Toan Co., Ltd có thể thực hiện

công tác quản lý chất lợng theo các hớng:

+

Tăng cờng công tác nghiên cứu thăm dò, tìm

hiểu các yêu cầu và đòi hỏi của thị trờng, khách hàng.

+

Thực hiện tốt công tác quản lý khách hàng tại

tất cả các khâu của quá trình bán hàng và sau bán hàng .

Mặt khác, để có thể thành công trong cạnh tranh về

chất lợng sản phẩm và dịch vụ, Ngoc Toan Co., Ltd có thể cử40các nhân viên tiếp thị đi nghiên cứu thị trờng để phân

tích những u, nhợc điểm để từ đó đa ra các loại sản phẩm

và dịch vụ mới, hoàn thiện hơn. Đó là cơ sở để Ngoc Toan

Co., Ltd có thể vợt qua đợc các đối thủ cạnh tranh của mình

trong cuộc cạnh tranh về chất lợng sản phẩm và chất lợng dich

vụ, giành lấy khách hàng và mở rộng thị trờng.

ii. Quản lý chặt chẽ mạng lới phân phối bán hàng.

Để có thể mở rộng thị trờng của mình, bất kỳ một

doanh nghiệp nào khi tham gia cạnh tranh đều phải có kế

hoạch xây dựng một mạng lới bán hàng càng rộng, lớn càng tốt

vì đó chính là cơ sở tốt nhất để bảo vệ thị trờng và xâm

nhập thị trờng mới, chống lại sự tranh giành thị trờng từ các

đối thủ cạnh tranh của mình.

Với một hệ thống phân phối bao gồm hai loại kênh, Ngoc

Toan Co., Ltd đã có mạng lới các đại lý rộng khắp trên toàn

tỉnh. Đây là một điều kiện thuận lợi của Ngoc Toan Co., Ltd

so với đối thủ cạnh tranh khác khi mà mức độ cạnh tranh

ngày càng trở nên gay gắt hơn song tất nhiên, với một mạng lới đông và rộng khắp nh vậy, việc quản lý có hiệu quả là

một vấn đề hết sức khó khăn. Công ty cần tiến hành tổ

chức lại mạng lới một cách hợp lý. Để tăng khả năng cạnh tranh

của mình, Ngoc Toan Co., Ltd cần phải xây dựng một hệ

thống phân phối chắc chắn và có hiệu quả hơn các đối thủ

cạnh tranh, phối hợp chặt chẽ với các đại lý của mình và các

đại lý của Totalgaz trên toàn tỉnh, tổ chức quản lý một cách

có hiệu quả các đại lý của mình .

1) Tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả mạng

lới bán hàng hiện có

Đối với các đại lý không thuộc Ngoc Toan Co., Ltd: đây

là các đại lý cùng thành viên của Totalgaz Hải Phòng. Công ty

cần khuyến khích các đại lý này mở các cửa háng nhỏ của

mình để nâng cao hơn hiệu quả của các đại lý trong kinh

doanh ga và bếp ga. Công ty cần phải tăng cờng các hoạt

động kiểm tra, giám sát đồng thời có thể tăng tỉ lệ chiết

41khấu các đại lý với một mức thích hợp có thể chấp nhận đợc

để khuyến khích các đại lý tăng cờng các hoạt động bán sản

phẩm bếp ga của Ngoc Toan Co., Ltd.Với các đại lý của công ty: đây chính là những cửa

hàng trực tiếp bán các sản phẩm của Ngoc Toan Co., Ltd. Để

quản lý mạng lới đại lý của mình một cách có hiệu qủa, công

ty cần tổ chức sắp xếp lại mạng lới đại lý. Đối với các đại lý mà

lợng tiêu thụ ít thì có thể gom lại thành một đầu mối chính

để tăng khả năng kiểm soát của mình.Đối với mạng lới phân phối hiện tại điều cần thiết

nhất đối với công ty lúc này đó là phải nâng cao hiệu quả và

chống lại sự lôi kéo của các đối thủ cạnh tranh. Công ty cần

có chính sách hỗ trợ, khuyến mãi đủ sức hấp dẫn đối với các

đối tợng này.

2)Phát triển và mở rộng loại hình kênh phânphốiMột kênh phân phối nữa mà công ty cũng cần chú

ý tơí là một mạng lới bán lẻ. Đó chính là các cửa hàng bán lẻ

các loại ga và bếp ga .... Chính họ là những ngời tiếp xúc

trực tiếp với khách hàng, do vậy họ là những ngời thích hợp

nhất để giớí thiệu, quảng cáo cho ngời tiêu dùng . Mặt khác

họ lại là những ngời cung cấp thông tin cho công ty những

thông tin cần thiết về khách hàng, sản phẩm, đối thủ cạnh

tranh của công ty. Kênh phân phối này đợc rất nhiều công ty

cạnh tranh áp dụng song Ngoc Toan Co., Ltd hầu nh lại không

chú tới phần này. Phát triển mạng lới bán lẻ này cũng có nghĩa

là sẽ làm tăng phần thị trờng của mình lên, đặc biệt là

trong thị trờng bếp ga vì số lợng những ngời tiêu dùng có nhu

cầu nhỏ, lẻ chiếm một tỷ lệ khá lớn. Do vậy, số lợng đại lý cửa

hàng bán lẻ càng nhiều thì thị trờng của công ty càng đợc

mở rộng. Để mở rộng mạng lới này, công ty có thể tiến hành

đầu t trang bị cơ sở vật chất cho các cửa hàng này với các

nhãn hiệu, biển quảng cáo của Ngoc Toan Co., Ltd. Tuy nhiên

để cho các đại lý loại này có thể hoạt động có hiệu quả công

ty cần có một chính sách rõ ràng trong việc đầu t cho các

đại lý, các quy định về quyền lợi và trách nhiệm của công ty

và các đại lý. Trong chính sách đầu t cần phân loại chi tiết

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 - Chính sách khuyếch trưương:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×