Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chiến lược cạnh tranh của Công ty.

Chiến lược cạnh tranh của Công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

để tăng sự hiểu biết của khách hàng về Công ty và tăng

hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu lớn.

Góp phần làm thay đổi tập quán sính ngoại của ngời

Việt Nam mà trớc hết là các đô thị lín nh Thµnh phè Hå ChÝ

Minh, TP Hµ Néi. Ngêi tiêu dùng nhận biết và tiêu thụ sản

phẩm của Công ty. Sản phẩm công nghiệp và những sản

phẩm theo mùa, khí hậu và đièu kiện ở Việt Nam. Việc quan

tâm các mặt hàng mới, đa dạng hoá sản phẩm. Đẩy mạnh

mua hàng, mua đứt bán đoạn, chú ý thị trờng nội địa nhất

là thị trờng nông thôn, miền núi; siêu thị và các đại lý cửa

hàng coi trọng các đơn vị tiêu thụ lớn nh các đơn vị sản

xuất, nhà máy hầm mỏ...Hoạt động cạnh tranh của Công ty có

hiệu quả Công ty cần quan tâm tới đàu vào của mình, đay

là yếu tó quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh

của Công ty.

TRên cơ sở đánh giá thị trờng, nắm đợc nhu cầu để

lựa chọn mặt hàng đàu t thích hợp theo nhiều hình thức

nh: bao tiêu sản phẩm bóng đèn phích nớc Rạng đông mua với

số lợng lớn vang Thăng Long theo thời vụ... Nhằm mục đích

tạo khả năng cạnh tranh và chi phối thị trờng. Quan hệ tốt với

ngời cung ứng là cần thiết tạo mối quan hệ lâu dài và liên

tục, Công ty có thể cung cấp nguyên vật liệu cơ sở sản xuất

và mua sản phẩm của họ với số lợng lớn đảm bảo đầu ra

chắc chắn. Công ty nhập khẩu mặt hàng BHLĐ phải đạt

chất lợng kỹ thuật Công ty cần nghiên cứu thị trờng mua để

mau với giá cả hợp lý đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, đay là

mặt hàng chủ lực của Công ty.

Cạnh tranh với Công ty là rất khó khăn vì Công ty phải

đối mặt với tất cả các đơn vị sản xuất và kinh doanh trên

thị trờng, để đảm bảo đầu ra cho các mặt hàng BHLĐ

Công ty cần phải phát triển mạnh công tác đấu thầu vàcungcấp hàng có chất lợng cao đảm bảo thông số kỹ thuật. Bám

sát các cơ sở nhà máy, công trình lớn có nhu cầu về hàng

BHLĐ, tập trung ổn định để xây dựng đầu ra lâu dài cho

kinh doanh hàng BHLĐ.

Khi xem xét toàn bộ yếu tố thuộc nội vi Công ty nh tài

chính, con ngời, hệ thống kho bãi, điều kiện dịch vụ của

Công ty thực hiện chiến lợc là hợp lý. Công ty cần đối diện

trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh tạo thế mạnh cho mình.

Tổ chức bộ phận phòng Marketing, phòng nhgiên cứu, bộ

phận bán hàng mỗi bộ phân trong cơ cấu tổ chức thực hiện

những chức năng riêng biệt nhằm phát hiện nhu cầu ngời tiêu

dùng, những sở thích tiêu dùng của ngời tiêu dùng về sản

phẩm của đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin về đối thủ

cạnh tranh. ở mỗi sản phẩm cần nghiên cứu xu hớng vận động

của nó gồm xu hớng sức mau của thị trờng, mc thu nhập của

mỗi ngời dân ở mỗi khu vựctừ đó có những chính sách cụ

thể giúp Công ty lựa chọn danh mục mạt hàng để thực hiện

chiến lợc Marketing của Công ty.

Bộ phân bán hàng tiêu thụ có nhiệm vụ tổ chức hệ

thống tiêu thụ, tổ chức kênh đén ngời tiêu dùng đến khách

hàng của Công ty. Bộ phận này kết hợp các bộ phận Marketing

để thựchiện chiến lợc nhằm định vị sản phẩm của Công ty

trên thị trờng. Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trớc

các đối thủ cạnh tranh. Có khả năng cạnh tranh với sản phẩm

hàng ngoại bằng giá cả và chất lợng. Tng bớc thâm nhập thị

trờng có thu nhập cao. Xây dựng chiến lợc cạnh tranh gắn

liền với chiến lợc thị trờng, chiến lợc sản phẩm, giá cả, phân

phối quảng cáo, để tập trung đầu t phục vụ cho chiến lợc

kinh doanh.2. Chiến lợc sản phẩm hớng vào thị trờng mục tiêu.

2.1. Chính sách đa dạng hoá sản phẩm.

Chính sách sản phẩm có vị trí hết sức quan trọng trong

kinh doanh hàng tạp phẩm và BHLĐ. Thị trờng Công ty có quy

mô rất lớn, song nhu cầu của ngời tiêu dùng luôn thay đổi

theo không gian, tời gian giới tính, tuổi tác nghề nghiệp, thu

nhập... Vì vậy chính sách sản phẩm của Công ty phải cụ thể

dựa trên danh mục mặt hàng mà Công ty đã chọn. Từ đó

thiết lập cho mình một chính sách sản phẩm cụ thể và sát

thực nhất với từng thị trờng, từng khách hàng khác nhau. Là

Công ty Thơng mại đại diện cho nhu cầu khách hàng đồng

thời gắn với hoạt động kinh doanh của mình với nhà sản

xuất. Vì vậy sau khi xác dịnh cho mình đoạn thị trờng

Công ty cần nghiên cứu dặt hàng với nhà sản xuất những

mặt hàng mà khách hàng đang có nhu cầu. Cùng với phát

triển những mặt hàng truyền thống nh: phích nớc, bóng

đèn, sản phẩm sứ, giấy viết, xà phòng. Công ty cần phải xác

định những mặt hàng không phải là mặt hàng truyền

thống nhng lại là những mặt hàng đang đợc thị trờng chấp

nhận. Việc xác định mặt hàng thờng xuyên, mặt hàng theo

thời vụ giúp Công ty có kế hoạch trong xác định mặt hàng

kinh doanh.

2.2. Chính sách bao bì, nhãn mác.

Sản phẩm của Công ty thờng mang nhãn hiệu của nhà

sản xuất nhng Công ty cần phải chú ý tới việc lựa chọn nhãn

hiệu của nhà sản xuất đã có uy tín trên thị trờng, Công việc

này giúp cho Công ty đảm bảo chát lợng hàng hoá tới tay ngời

tiêu dùng và chỉ những hàng hoá có uy tín thì hiệu quả kinh

doanh mới cao.

Ngoài bao bì của nhà sản xuất, Công ty cần phải có lớp

bao bì bên ngoài vừa tổ chức vận chuyển cho hàng hoá vừa

cung cấp thêm thông tin về sản phẩm của Công ty.2.3. Phát triển sản phẩm mới.

Nhu cầu ngời tiêu dùng ngày càng tăng thì yêu cầu mặt

hàng mới với những tính năng mới cũng tăng. Công ty phải

tăng cờng công tác nghiên cứu thị trờng, từ đó phát hiện ra

nhu cầu ngời tiêu dùng và đặt hàng với nhà sản xuất từ hình

thức mẫu mã, chất lợng. Công ty không thể chỉ dựa vào sản

phẩm đã có mà phải phát triển thêm những mặt hàng mới

đang có nh cầu. Những mặt hàng nh giấy viết, dây điện,

phụ tùng xe máy đang là nhu cầu của thị trờng. Công ty nên

tập trung nguồn lực đẻ phát triển những mặt hàng này

thành những mặt hàng chủ lực của Công ty.

2.4. Chính sách dịch vụ.

Phát triển mặt hàng mới Công ty cần phải quan tâm tới

chính sách dịch vụ của Công ty cao hơn nữa. Tổ chc skho

bãi tập kết hàng để đáp ứng yêu cầu đột xuát của thị trờng,

với những chính sách bổ trợ thích hợp sau khi bán nh chiết

khấu, giảm giá với ngời mua số lợng lớn.

Ngày nay trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt cảu kinh

tế thị trờng, nhiều đơn vị, tổ chức đa ra sản phẩm hoàn

hảo. Để tồn tại và thành công trong khi điều kiện hiện

nayđòi hỏi Công ty cần phải xây dựng chơng trình dịch vụ

hoàn hảo bao gồm cả t vấn kỹ thuật, giao hàng đúng tiến

độ đổi lại sản phẩm hỏng. Để có thể làm đợc điều này, đòi

hỏi Công ty phải tạo ra sự khác biệt trong dich vụ của mình

với đối thủ cạnh tranh để thực hiện đợc Công ty phải đảm

bảonhững vấn đề sau:

- Giao hàng thờng xuyên và chắc chắn.

- Giao hàng vào thời điểm cần thiết.

- Quản lý tồn kho tốt.

- Phải có sự kiểm tra chặt chẽ chất lợng sản phẩm.

- Xử lý đơn đặt hàng tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiến lược cạnh tranh của Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×