Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác nghiên cứu thị trường tại Công ty.

Công tác nghiên cứu thị trường tại Công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần kinh tế nào...có triển vọng nhất đối vơi hàng hoá của

Công ty. Từ việc nghiên cứu nắm bắt nhu cầu, Công ty có

những chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnhbán ra. Nghiên cứu

nhu cầu thị trờng gắn liền với công tác tiếp thị thị trờng bán

buôn, phơng châm cơ bản của Công ty trong tổ chức kinh

doanh bán buôn là nắm vững nguồn hàng bằng cáchgiữ

quan hệ với các bạn hàng truyền thống, mở rộng thị trờng

tiềm năng.

Nói tóm lại, qua phân tích thực trạng hoạt động

Marketing của Công ty tạp phẩm và BHLĐ trong việc kinh

doanh trên thị trờng ta rút ra nhận xét sau đây:

* Ưu điểm:

- Công ty đã biết vận dụng nguyên lý Marketing vào việc

kinh doanh nghĩa là các hoạt động kinh doanh của Công ty

đều xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Công ty không

còn chạy theo số lợng, theo đúng kế hoạch của nhà nớc giao

mà xuất phát từ nhu cầu khách hàng.

- Công ty chủ động kinh doanh trong cơ chế thị trờng

đầy biến động, tìm mọi cách để tối đa nguồn lực, tiềm

năng kinh doanh của mình.

- Sử dụng phơng thức cạnh tranh lành mạnh theo đúng

pháp luật đề ra.

- Biết vận dụng kiến thức Marketing vào trong hoạt

động kinh doanh.

* Nhợc điểm.

Tuy có những u điểm nói trên, Công ty vẫn có những

hạn chế nhất định trong hoạt động kinh doanh nói chung và

trong hoạt động Marketing nói riêng.

- Các hoạt động của Công ty mới mang dáng dáp của hoạt

động Marketing chứ cha thực sự là hoạt ®éng Marketing theo

®óng nghÜa cđa nã.

- ViƯc tỉ chøc nghiªn cứu thị trờng, lựa chọn thị trờng

mục tiêu cha có chơng trình cụ thể và thờng xuyên.- Chiến lợc sản phẩm áp dung còn đơn giản,triển khai

chậm, cha dón đợc sự thay đổi thị hiếu của ngời tiêu dùng.

- Công ty cha có phòng ban Marketing.

- Chiến lợc giá thực hiện cha đợc tốt lắm, Công ty cha có

bộ phận theo dõi thờng xuyên những biến động giá của thị

trờng.

- Chiến lợc phân phối: do nguồn vốn lu động cha đủ lớn,

chi phí lu kho cao. Vì vậy lợng hàng dự trữ nhỏ. Chỉ khi

nhận đợc đơn đặt hàng Công ty mới tiến hành nhập nguyên

vật liệu hàng hoá cần thiết vừa đủ.

- Chiến lợc xúc tiến hỗn hợp còn nghèo nàn, ngân sách

dành cho chiến lợc này vẫn nhỏ.

- Trình độ của nhân viên trong lĩnh vực Marketing còn hạn

chế, chủ yếu dựa vào sự lãnh đạo của cấp trên.Chơng III

Những giải pháp Marketing nâng cao khả năng

cạnh tranh của Công ty Tạp phẩm & BHLĐ

I Phơng hớng phát triển của Công ty.1. Thị trờng mục tiêu và các mục tiêu Marketing.

Nh đã nói ở trên, một Công ty kinh doanh không thể

đảm bảo thoả mãn tất cả nhu cầu của mọi tầng lớp ngời tiêu

dùng. Vậy nên mỗi Công ty đều chọn ra cho mình một thị trờng mà Công ty có thể đáp ứng đợc nhu cầu và kinh doanh

có hiệu quả. ở đây Công ty kinh doanh mặt hàng tạp phẩm

và bảo hộ lao động. Mặt hàng tạp phẩm là mặt hàng phục

vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mỗi gia đình, tuỳ

chất lợng và sự nổi tiếng khác nhau của loại mặt hàng này

mà mỗi loại khách hàng tiêu dùng hàng hoá khác nhau. Công ty

chú trọng việc cung cấp tới những ngời tiêu dùng có mức độ

thu nhập thấp ở thành thị đồng thoừi mở rộng mạng lới cung

cấp hàng hoá ra những khu vực nông thôn, miền núi, ở đây

hầu nh mức thu nhập của ngời dân còn thấp nên việc tiêu

dùng hàng hoá của Công ty là phù hợp. Nh vậy Công ty cần chú

trọng vào những ngời có thu nhập thấp để phát triển việc

kinh doanh. Riêng mặt hàng BHLĐ đây là loại hàng hoá phục

vụ sản xuất nên Công ty tập trung vào tất cả các đơn vị sản

xuất, những đơn vị trong và ngoài quốc doanh. Đây là thị

trờng lớn những ngời mua công nghiệp việc đáp ứng đợc yêu

cầu của họ sẽ là thị trờng rộng lớn đối với Công ty, mặt hàng

BHLĐ phải đảm bảo chất lợng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Công ty cần có lực lợng cán bộ có trình độ nghiệp vụ để

đảm bảo hàng hoá của Công ty đáp ứng yêu cầu của các

đơn vị sản xuất, tạo sự uy tín của Công ty để xâm nhập

vào thị trờng rộng lớn này.Để đạt đợc hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên t mục

tiêu mà Công ty đã chọn, Công ty cần đặt ra các hoạt động

Marketing để tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn.

+ Tổ chức thành lập mạng lới kênh phân phối rộng khắp

và vơn tới những khu vực nông thôn và miền núi. Tạo lập đội

ngũ bán hàng có hiệu quả caokết hợp tuyên truyền quảng cáo

trong nội bộ Công ty và ngoài Công ty để tăng uy tín của

Công ty trong mỗi khách hàng.

+ Thờng xuyên củng cố, thiết lập quan hệ chặt chẽ với

bạn hàng, gi÷ ch÷ tÝn trong kinh doanh . Tỉ chøc héi nghị

khách hàng theo chuyên ngành, củng cố mối quan hệ của

Công ty với khách hàng, tăng sự hiểu biết và ổn định kênh

tiêu thụ.

+ Cung ứng nguyên liệu, vật liệu cho các nhà sản xuất

và mua lại phần lớn sản phẩm của họ.

+ Đến tận nhà máy, hầm mỏ, công trờng chào hàng,

nắm nhu cầu may đo theo kích cỡ quần áo, ký hợp đồng

cung cấp hàng BHLĐ.

+ Tạo mọi ®iỊu kiƯn ®Ĩ tham gia dù thÇu; øng tiỊn dù

thÇu, ứng tiền đặt cọc đảm bảo cho quá trình thực hiện

hợp đồng đợc tốt.

2. Vị thế cạnh tranh của Công ty trên thị trờng.

Với lịch sử phát triển lâu dài của mình Công ty cần

phải trở lại vai trò ngời dẫn đầu trên thị trờng. Công ty dựa

vào những mối quan hệ với bạn hàng truyền thống và tăng cờng mở rộng quan hệ với những khách hàng mới. Những mặt

hàng truyền thống phải đợc duy trì và phát triển đồng thời

phát triển những mặt hàng mới đang là nhu cầu trên thị trờng, việc phát triển mặt hàng mới có nhiều thuận lợi cho

Công ty là Công ty đã có hệ thống đại lý mua hàng của

mình và hệ thống kênh phân phối hợp lý. Từ đó Công ty dÇnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác nghiên cứu thị trường tại Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×