Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cạnh tranh của Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.

Cạnh tranh của Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

điện, các doanh nghiệp sản xuất hầu nh không có đối thủ

cạnh tranh. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự quản

lý của Nhà nớc. Với việc chấp nhận năm thành phần kinh tế.

Cơ chế thị trờng hình thành. Mọi doanh nghiệp đều cố tạo

cho mình chỗ đứng trong thị trờng. Quá trình mở cửa giao

lu kinh tế với quốc tế đã mở rộng cho phép các nhà đầu t nớc

ngoài tham gia vào thị trờng nội địa đa vào hàng hoá chất

lợng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng yêu cầu của ngời tiêu dùng.

Hàng hoá đa đạng hơn, nhiều chủng loại, ngời tiêu dùng có

thể lựa chọn hàng hoá trong hàng loạt hàng hoá khác nhau.

Các công ty cạnh tranh lẫn nhau để giành khách cho mình.

Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động trong thời kỳ đổi mới

đã gặp rất nhiều khó khăn, từ việc sắp xếp lại cơ cấu quản

lý cho phù hợp đến tổ chức tiêu thụ cho phù hợp để đáp ứng

yêu cầu thị trờng. Việc tổ chức thu mua cũng gặp khó khăn,

yêu cầu phải có đội ngũ cán bộ có năng lực cao. Nếu nh trớc

đây việc thu mua và tiêu thụ theo chỉ tiêu Nhà nớc không

phải lao bao tiêu và hầu nh không có đối thủ cạnh tranh nào.

Ngày nay với nền kinh tế thị trờng Công ty gặp phải sự đa

dạng đóq là những công ty trong quốc doanh và ngoài quốc

doanh, cùng với nó là các cơ sở sản xuất cũng có sự cạnh tranh

gay gắt để tiêu thụ hàng hoá mà không theo khâu trung

gian. Một số các cơ sở sản xuất nh là Rợu Vang Thăng Long,

Bóng đèn phích nớc Rạng Đông, Điện Quang, các nhà máy sứ,

và đặc biệt trong mặt hàng bảo hộ lao động phải đối mặt

với một số công ty lớn nh: Công ty dệt may 8-3, Dệt Nam

Định, Đệt Thanh Xuân, Dệt Kim Đông Xuân. Đây là những

đối thủ cạnh tranh mạnh đối với Công ty.

Với các đối thủ cạnh tranh ngoài quốc doanh đó là

những công ty mới thành lập có lợi thế rất nhiều về trình độ

chuyên môn trong cạnh tranh. Các công ty này có sự nghiên

cứu thị trờng tỉ mỉ hơn vì họ là những công ty mới thànhlập có tỷ lệ thị phần thị trờng nhỏ nhng có sự thay đổi và

thích nghi cao, là những công ty ngoài quốc doanh nên họ thờng có sự thay đổi phù hợp với nhu cầu thị trờng, lợng hàng

hoá không nhiều, tỷ phần thị trờng nhỏ nhng họ là những

đối thủ cạnh tranh mạnh về chất lợng hàng hoá, sự đa dạng

về sản phẩm, nhãn hiệu, đặc biệt trình độ kinh doanh cao

họ có khả năng xâm nhập vào những đoạn thị trờng ngời

tiêu dùng có mức thu nhập cao. Công ty phải đối mặt với các

đối thủ cạnh tranh không chỉ ở các trung tâm kinh tế mà

còn phải đối mặt với các cơ sở sản xuất kinh doanh riêng ở

mỗi địa phơng. ậ mỗi địa phơng các công ty có khả năng

đáp ứng nhu cầu ngời tiêu dùng thuận tiện hơn, hệ thống

phân phối đỡ phức tạp. Đây là những đơn vị kinh doanh

mang tính địa phơng chúng có quy mô loại nhỏ, hàng hoá

chỉ đáp ứng trong địa phơng và các vùng lân cận. Tuy

nhiên Công ty muốn khai thác trên một thị trờng rộng lớn trên

cả nớc thì phải quan tâm tới những đối thủ này. Công ty có

thể tạo riêng cho mình thị trờng ở mỗi địa phơng bằng

cách hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phơng

nhằm tiêu thụ so của mình.

Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động có sự tổ chức

phân bổ thị trờng theo chức năng của các thành viên của

Công ty về sản phẩm để tránh cuộc đối đầu trực tiếp của

các công ty trong và ngoài quốc doanh với nhau. Nhng sự cạnh

tranh vẫn không giảm. Không chỉ phải đối đầu với sản phẩm

đầu ra của mỗi cơ sở sản xuất, của các đơn vị kinh doanh

không trực thuộc mà còn phải đối đầu với sản phẩm từ nớc

ngoài nhập về. Sản phẩm ở đây có u điểm chất lợng cao,

mẫu mã phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, đối với các đơn vị

kinh doanh nói chung và Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao

động nói riêng thì chịu một áp lực cạnh tranh rất lớn về sản

phẩm đâù ra của đối thủ là rất khó xác địng, đó là sản

phẩm của các công ty nớc ngoài đợc nhập vào từ nhiều conđờng khác nhau vào thị trờng Việt Nam. Phần lớn đợc nhập

vào theo con đờng tiểu ngạch không chính thức, nhập lậu

vào chất lợng có thể tốt hay xấu hơn so với hàng Việt Nam

nhng giá thờng rẻ hơn.

Nh vậy, hiện nay Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

đang phải đối mặt với một số lợng lớn đối thủ cạnh tranh

trong và ngoài quốc doanh, nhng Công ty đợc u thế rất lớn đó

là sự phát triển của công ty, lâu dài các quan hệ của công ty

với khách hàng, với các tổ chức là đã có từ trớc tạo điều kiện

tăng khả năng cạnh tranh của Công ty so các đối thủ đang

tìm cách xâm nhập vào thị trờng của công ty, công ty cần

có những giải pháp Marketing nhằm giữa khách hàng và tiếp

tục tìm kiến những khách hàng tiềm năng khác, đó là lợi thế

đối với Công ty và là thách thức đặt ra đối với Công ty.

2. Các công cụ cạnh tranh của Công ty Tạp phẩm và Bảo

hộ lao động.

2.1. Cạnh tranh qua sản phẩm.

Đối với những công ty kinh doanh thơng mại nh Công ty

Tạp phẩm và Bảo hộ lao động thì việc quyết định sản

phẩm có những vấn đề khó khăn, đôi khi ảnh hởng tới tốc

độ quay vòng của sản phẩm trên thị trờng, bởi vì khi công

ty thông qua các hoạt động nghiên cứu Marketing thấy sản

phẩm trên thị trờng thay đổi theo nhu cầu ngời tiêu dùng

hoặc những sản phẩm mơí có thể thu đợc lợi nhuận cao cho

công ty thì công ty lại yêu cầu doanh nghiệp sản xuất xây

dựng chiến lợc thiết kế sản phẩm hoặc đầu t góp vốn để

cùng nhà sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới trên thị trờng.

Cũng nh các công ty sản xuất, chu kỳ sống sản phẩm ở các

công ty thơng mại cũng trải qua các giai đoạn: giới thiệu, tăng

trởng, bão hoà và suy thoái. Để quản trị sản phẩm phải có các

quyết định phù hợp từng giai đoạn của chu kỳ sống. Nhng

mặt thuận lợi hơn ỏ Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động làdanh mục và chủng loại hàng hoá đa dạng hơn, việc quyết

định chủng loại danh mục hàng hoá dễ thay thế. Công ty có

quyền lựa chọn sản phẩm đầu vào cho mình phù hợp nhu

cầu của ngời tiêu dùng. Từ đó việc cạnh tranh của Công ty sẽ

thuận lợi hơn do điều kiện nắm bắt nguồn hàng và có cơ

sở về thị hiếu tiêu dùng của ngời tiêu dùng. Cùng với việc

quyết định sản phẩm, Công ty phải quyết định nhãn hiệu

và bao bì sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng quyết định

sự cạnh tranh của Công ty, gắn nhãn là công việc quan trọng

Công ty cần thoả thuận với các đơn vị sản xuất ra hàng hoá,

gắn nhãn hiệu theo tên của Công ty hay nhà sản xuất. Công

ty theo quan điểm lựa chọn nhiều nhãn hiệu, tức là Công ty

lựa chọn của các nhà sản xuất có tiếng trên thị trờng để tạo

cho việc cạnh tranh đợc thuận lợi hơn, ngời tiêu dùng đã biết

đợc uy tín của cá nhà sản xuất, do vậy nó tạo điều kiện

thuận lợi hơn cạnh tranh cho Công ty.

2.2. Cạnh tranh qua giá.

Cũng nh các doanh nghiệp sản xuất, việc xác định giá ở

Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động cũng phải căn cứ vào

chính sách giá hớng vào chi phí, chính sách giá hớng vào thị

trờng và chính sách giá hớng vào cạnh tranh.

ở Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động, thông thờng

định giá mặt hàng thơng mại trớc, từ đó đa ra các quyết

định khác thuộc Marketing mix với mức giá mình mong

muốn định cho mặt hàng.

Công ty quyết định giá sao cho phù hợp với các mục tiêu

chiến lợc Marketing của Công ty. Các mục tiêu chính là tồn tại,

tối đa hoá lợi nhuận trớc mắt, giành vị trí đứng đầu về tỉ

phần. Việc định giá phải cùng xác định mức cầu mà Công ty

cần đạt, để từ đó xác định tơng quan giữa cầu và giá.

Giá cả là công cụ cạnh tranh quan trọng trong Công ty tạp

phẩm, do vậy việc phân tích giá cả và hàng hoá của đối thủTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cạnh tranh của Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×