Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chỉ tiêu cơ lý

Các chỉ tiêu cơ lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

(NaOH)quan không có sự thay đổi rõ so với ban đầu.(Ngâm trong kiềm)

Tính bền nhiệtGiữ mẫu ở T0= 50 20C, thời gian 2 giờ sau đó

cho vào nớc đá ®ang tan thêi gian 2 giê , kh«ng

cho phÐp cã vết chấm > 1mm

10 lần không bongĐộ bám dínhchất lợng s¶n phÈm kÝnh mê

1. KÝch thíc tÊm kÝnh theo chiỊu dµi, chiỊu réng cho phÐp sai sè

± 3 mm.

2. KÝch thíc tÊm kÝnh theo chiỊu dµy cho phÐp sai sè ± 0,3

3. C¸c khut tËt :

- Bät khÝ cã chiỊu dài lớn nhất không quá 35mm. Tổng

chiều dài của các bọt không quá 100mm.

- Sạn đá kết tinh:

+ Sạn đá, kết tinh có kích thớc nhỏ hơn hoặc bằng

1mm. Không quy định.

- Vết rạn nứt không cho phép.

+ Vết lồi ra lõm vào của cạnh tấm kính không lớn hơn

chiều dày tấm kính.

+ Tấm kính có độ cong vênh cho phép không lớn hơn

1%.

4. Bề mặt tấm kính đợc làm mờ phải đều đặn, không có vết

loang, vết bẩn.

55. Độ thô của bề mặt mờ tuỳ theo yêu cầu của khách hàng để

xác định

6+ Loại kính mờ thô dùng cát phun:0,8 mm.+ Loại thô trung bình dùng cát phun: 0,5 mm.

+ Loại mịn dùng cát phun:0,3mmChất lợng sản phẩm gơng soiĐịnh mứctrên 1m2Loại gơngTên khuyết tật

Gơng soi

1. Bọt khí có kích thớc nhỏ hơnKhông cho phép

82Gơng trang

trí

Không cho0,8mm.

2. Bät khÝ cã kÝch thíc tõ 0,8 -cã tËp trungphép có tậpKhông lớn hơn 2trung3mmKhông lớn hơn2. Tạp chất sạn, đá kích thớc khôngKhông cho phép4

Không lớn hơnlớn hơn 1mm

3. Tạp chất sạn, đá kích thớc khôngKhông cho phép2

Không quá 2lớn hơn

4. Vết xớc chiều dàiKhông cho phép-Xớc mờ (dạng tóc)có tập trung- Xớc thô (dạng sợi)Không quá 15mmKhông quá

50mm5. Các khuyết tật khác của mặt gơng.

- Vết mờ phân giảiKhông cho phépKhông choKhông cho phépphép cóKhông quá 10Không cho phépKhông quá 6- Chấm mờ, sáng có kích thớc

nhỏ hơn 1mm

- Chấm đen và mầu kích thớc nhỏ

hơn1mmYêu cầu chất lợng sản phẩm kính an toàn.Số lợng khuyếtTrọng l-Số lợngCợng độợngmảnh vỡtật lớn nhất choVếtVân,chịumảnhtrên diệnphép trên mộtrạnsóng.uốn.vỡ lớndiện tích(*)(Kg/mm2nhất25 cm2)chotấm kínhphép.

(g/mản

h)

3 + Diện tíchKhôngtấm kính-cho0,1m2phép309- 40834,2540-3500,1m2đặc tính kỹ thuật cơ bản của bông Thuỷ tinhĐờng kính sợiKhối lợng thểHệ số dẫntíchNhiệt độ sử dụngnhiệcao nhấttàmKg/m5 13w/(m.K)224 1200,041 – 0,049C400Phơ lơc-6

B¶ng doanh thu s¶n phÈm kÝnh tÊm xây dựng

Chỉ tiêuĐơn

vịSản lợng

kính tấmNămNămNămNăm1991

1992

1993

2.783.412 2.889.300 1.789.8001994

3.504.00036.126.05 39.800.00 41.253.3063.000.00m2xây

dựng

Doanh1000thuđ1000Hiệu quả1000645.996317.8162.438.441258.196SXKDđ84Bảng doanh thu sản phẩm kính tấm xây dựng(Tiếp)

ChỉĐơnNămTiêu

Sản lợngvị

M21995

4.644.723kính xâyNămNămNămNăm1996

1997

1998

1999

4.787.31 4.755.277 4.750.000 4.650.000

2dựng

Doanh thu1000101.158.995.250.0 119.500.0 131.000.0 135.000.0Hiệu quảđ

100042

2.600.00000

00

00

00

4.100.00 4.600.000 9.200.000 18.000.00SXKDđ00Phụ lục- 7

Bảng kê giá kính từ năm 1997 đến năm 1999

Đơn giá: VND/m2

Tháng01020304Chủng loại

kính

Kính 2,5 mm

Kính 4,5 mm

Kính 5,0 mm

KÝnh 2,5 mm

KÝnh 4,5 mm

KÝnh 5,0 mm

KÝnh 2,5 mm

KÝnh 4,5 mm

KÝnh 5,0 mm

KÝnh 2,5 mm

KÝnh 4,5 mm19971998199928.000

46.000

45.500

28.000

46.000

48.500

28.000

46.000

48.500

28.000

46.00042.000

58.000

60.000

42.000

54.000

56.000

35.000

46.600

48.500

32.000

40.00037.500

55.000

57.000

37.500

55.000

57.000

35.200

52.800

55.000

37.500

55.00085Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chỉ tiêu cơ lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×