Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Hoàn thiên chính xúc tiến hỗn hợp

4 Hoàn thiên chính xúc tiến hỗn hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

86triết lý của công ty. Có thể kết hợp với một tờ bớm để ghi những lời chúc,

là giới thiệu về công ty.

+ Thực hiện các chơng trình đồng bộ quảng cáo trên các phơng tiện

đi trên và khuyến khích tiêu thụ, marketing trực tiếp và quan hệ cộng

đồng để thông tin cho khách hàng mục tiêu.

- Thực hiện việc in hình biểu ngữ, biểu trng của công ty nên container,

nên tàu lên các giao thông vận tải. . . và các án phẩm khác.

Có thể thực hiện quảng cáo qua internet, đIện thoại, th tín đến khách

hàng mục tiêu.

-Giảm giá cho khách hàng sử dụng nhiều lần dịch vụ của công ty, giảm

giá theo mùa vụ, t vấn miễn phí cho khách hàng.

-Cung cấp một ssó dịch vụ miến phí nhằm tạo thiện cảm lòng tin của

khách hàng.

2.5.Hoàn thiện chính sách phát triển nhân tài và đào tạonhân lực.

Con ngời là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất và

chuyển giao dịch vụ. Con ngời trở thành một bộ phận làm tăng tính khác

biệt hoá, tính khách hàng hoá, tăng quản trị dịch vụ và u thế cạnh

tranh. Nhân tố con ngời quan trọng nh vậy, khi xây dựng đợc chiến lợc

phát triển nguồn nhân lực đứng đắn sẽ giúp công ty vững vàng trong

cạnh tranh vợt qua khó khăn để phát triển .

Công việc đầu tiên là: Công ty phải định ra đợc những tiêu chuẩn

để đánh giá nhân viên của mình. Đánh giá đợc những đội ngũ nhân

viên sẽ tìm ra đựơc u nhợc điểm của mỗi ngời. Từ đó sẽ có biện pháp

đào tạo, bồi dỡng quản lí nhằm phát huuy điểm mạnh và khắc phục

điểm yếu của mỗi ngời.

Một nhân viên cung ứng dịch vụ cần có những phẩm chất gì? điều

này đã có trong tiêu chuẩn đãnh gía của mỗi công ty.Với (STI) thì mộtVũ Văn Bá - Marketing 41C87nhân viên phải có năng lực, trình độ nghiệp vụ giao nhận có t cách đạo

đchiến lợc tốt, năng động sáng tạo và đặc biệt là lòng đam mê công

việc. Với những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng thì đòi hởi

cần khắt khe hơn.

Nh vậy công ty cần phải đào tạo, bồi dỡng cho đội ngũ cán bộ nhân

viên có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cao Họ phải có khả năng

giao tiếp tốt, có thể thuyết phục đợc khi giao tiếp với khách hàng.

Khi tuyển dụng phải sàng lọc kĩ càng, không thể bỏ xót bất cứ tr ờng

hợp nào, có đủ nhu cầu cũng nh không đợc tuyển nhầm ngời. Sau đó mới

tiến hanh đào tạo để tránh sự xáo trộn lớn về nhân sự vì sự thiệt hại

của việc thay đổi nhân sự là rất lớn cả về vô hình và hữu hình.

Tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho tất cả nhân viên, có thể dự

các khoá đào tạo ở trong và ngoài nớc.

Phải có chế độ lơng bổng, thởng phạt kịp thời, phân minh tạo lòng tin

của ngời lao động vào công việc, vào công ty. Chú trọng các biện pháp

khuyến khích, phát huy tính sáng tạo của nhân viên.

Thực hiện công tác phân công quản lí công việc khoa học, nâng cao

ính độc lập hân, nhng phải phát huy khả năng làm việc theo nhóm, làm

việc tập thể. Đồng thời liên tục có sự kiểm soát chặt chẽ, tổ chức cá cuộc

thi sát hạch để loại bỏ những ngời làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm

và không có hiệu quả.

Việc nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ phải đi liền

với việc hiện đại hoá các trang thiết bị phù hợp tránh tình trạng lãng phí

tài năng ,nhân lực

2.6. Hoàn thiện quá trình cung ứng dịch vụ

Những quyết định vh yếu về quá trình cung ứng dịch vụ của công

ty gồm những quyết định về môi trờng vật chất, phục vụ cho quá trình

cung ứng dịch vụ giao nhận. Những nhân tố đó bao gồm: phơng tiệnVũ Văn Bá - Marketing 41C88văn phòng, kho bãi, phơng tiện vận tải và các yếu tố thuộc về không

gian bao quanh nơi có hoạt động cung ứng dịch vụ.

Phơng tiện vận tải để công ty htực hiện việc cung cấp dịch vụ cho

khách hàng bao gồm các phơng tiện vận tải quốc tế và các phơng tện

vận tải nội địa. Với công ty thì phơng tiện vận tải nội địa cần đợc

quan tâm thật nhiều. Công ty cần xây dựng cho mình một đội vận tải

nội địa có khả năng đáp ứng tốt đợc nhu cầu khách hàng về vận

chuyển hàng hoá nội địa.

Công ty cần cố gắng hoàn thiện quá trình dịch vụ cung ứng cho

khách hàng, tránh tình trạng phải thuê, mua dịch vụ của các công ty

khác đãn đến việc không thể kiểm soát đợc chất lợng dịch vụ một cách

đồng bộ và hiệu quả nhất.2.7.Hoàn thiện chính sách dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng ảnh hởng tới nhận thức của khách hàng về công

ty. Nó đợc sử dụng nh một vũ khí chiến lợc để tạo ra lợi thế cạnh tranh

khó sao chép. Nó đống vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự khác biệt

hoá trong chiến lợc định vị của doanh nghiệp. Nó có thể tổng hợp các

việc là việc điều tra thị trờng phân doạn thị trờng nhằm chiếm lĩnh

khách hàng với mức dịch vụ cao.

Khách hàng của STI là những công ty có hoạt động xuất khẩu hoặc là

các công ty giao nhận, ông ty vận tải khác, họ đòi hỏi mức dịch vụ ở mức

khá cao. Công ty cần phải đa ạng hoá sản phẩm dịch vụ của mình nhằm

thoả mãn mọi yêu cầu vận chuyển giao nhận hàng hoá của khách hàng

một cách tôt nhất. Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng đặc biệt

là với khách hàng truyền thống, những ngời làm ăn lâu dài với công ty. Với

những khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty lần đầu thì công ty cần

có chính sách u đãi thích hợp để lôi kéo họ tiếp tục đến với công ty.Vũ Văn Bá - Marketing 41C89Điều này phụ thuộc lớn vào khả năng của nhân viên giao tiếp dịch vụ và

hoạt động marketing.

Đề ra những chiến lợc chăm sóc khách hàng và kiên trì với những

chiến lợc đó. Mặc dù khách hàng hiện tại vẫn cha sử dụng dịch vụ của

công ty nhng công việc cụ thể công ty phải tiến hành khi hoàn thiện

chính sách dịch vụ khách hàng là:

Xác định nhận thức của khách hàng, mục tiêu dịch vụ của khách hàng,

các quá trình hỗ trợ cho dịch vụ về kỹ thuật, thông tin phản hồi . Giao

tiếp dịch vụ bảo đảm chất lợng dịch vụ, quản lý các nhu cầu của khách

hàng, thời gian quá trình dịch vụ, quản lý dịch vụ phụ, hỗ trợ tài chính

và sau cùng là cá dịch vụ bảo hành thông tin phản hồi , kiểm tra chất lợng

dịch vụ, sửa chữa, marketing trực tiếp lập câu lạc bộ khách hàng;III Đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu

quả các công cụ Marketing Mix

3.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu marketing

Trong kinh doanh hiện đại, thông tin ngày càng chiếm vị trí quan

trọng do đó cạnh tranh chính là cạnh tranh thông tin, Ngời nào nắm đợc

thông tin sẽ là ngời chiến thắng. Thông tin marketing càng đặc biệt

quan trọng, đó là cơ sở cho các nhà quản trị ra các quyết định về

marketing cũng nh các quyết định quản trị doanh nghiệp.

Với STI những thông tin cần phải nắm đợc là:

Phong tục tập quán, quy định, phát luật ở một thị trờng nhất định mà

công ty chọn kinh doanh, tiến hành so sách sự khác biệt với những thị tr ờng đã quen thuộc. Những khác biệt đó sẽ gây những khó khăn thuận lợi

gì cho công tác thâm nhập thị trờng và tiến hành việc giao nhận vân

chuyển hàng hoá ở đó. VD: tại thị trờng Mỹ điều đặc biệt chú ý là hệ

thống phát luật. Hệ thống pháp luật của nớc này rất phức tạp mỗi trang lại

có một htể lệ riêng. Vì vậy, công ty cần phải tìm kiếm trớc khi chọn

một thị trờng mục tiêu, đồng thời có sự điều chỉnh cho phù hợp.Vũ Văn Bá - Marketing 41C90-Những thông tin về nhu cầu giao nhận vận tải hàng hoá của thị trờng

đó ở mức độ nào, khả năng phát triển thị trờng đó ra sao? Khả năng

phát triển của thị trờng đó trong tơng lai là yếu tố rất quan trọng vì có

thể có thị trờng còn ở dạng tiềm năng rất lớn và ngợc lại,có thị trờng hiện

tại đang rất lớn nhng đã tiềm ẩn nguy cơ suy thoái ,nếu tiếp tục đầu t

vào thị trờng đó thì rất nguy hiểm.

-Các đối thủ cạnh tranh ở thị trờng đó nh thé nào, mức độ cạnh tranh

ra sao? Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để nắm bắt đợc điểm mạnhyếu của đối thủ, từ đó chuẩn bị phơng sách chu đáo để đối phó hữu

hiệu. Các thông tin đầy đủ, chính xác thu đợc sẽ giúp cho công ty thâm

nhập thị trờng với chi phí thấp mà lại đạt hiệu quả cao và ít rủi ro nhất.

-Cần tìm hiểu kĩ nhng cơ hội và rủi ro kinh doanh có thể xẩy ra từ

những yếu tố về chính trị, luật pháp, kinh tế vầ xã hội. Đòi hỏi công ty

phải phân tích, đánh giá kĩ để đa ra quyết định cuối cùng và chịu

trách nhiệm với những quyết định đó.

-Với thị trờng truyền thống của công ty, những thông tin mà công ty

cần nghiên cứu tìm kiếm là:

Nhu cầu hiện tại và khả năng phát triển nhu cầu về dịch vụ của công

ty trong thời gian tới. Với nhu cầu trên thị trờng, thực tế công ty có thể

đáp ứng đợc tới đâu, cha thoả mãn đợc nhu cầu trên của thị trờng, lý do

tại sao. Và mục đích của công ty sẽ là gì trên thị trờng đó. Trả lời đợc

những câu hỏi đó giúp công ty định vị đợc vị trí của mình trên thị

trờng. Và có hớng tốt nhất để đi đến đích đã đề ra.

Để có đợc những thông tin đó, công ty phải thông qua các phơng pháp

nghiên cứu của marketing, cụ thể là các phơng pháp sau:

-Thông qua hiệp hội giao nhận vận tải Việt Nam và Quốc tế, để lấy báo

cáo, thông báo, thông tin. Đặc biệt là các cuộc họp, hội thảo, hội nghị

của hiệp hội, ở đó sẽ tập trung các công ty nổi tiếng trên quốc tế vềVũ Văn Bá - Marketing 41C91giao nhận vận tải, về xuất nhập khẩu. Công ty tích cực tìm kiếm, thăm

dò để có đợc những thông tin mới, chính xác nhất.

-Hàng năm cử các cán bộ, nhân viên, đi tham quan, nghiên cứu và trao

đổi kinh nghiệm ở nớc ngoài, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ do hiệp

hội tổ chức. Hoặc thông qua các đại sứ quán, các tham tán thơng mại

của ta ở nớc ngoài hoặc ngợc lại để lấy thông tin. Tích cực tham gia các

hội chợ triển lãm chuyên ngành, thông tin thu đợc từ đó là rất bổ ích.

-Với những thông tin về khách hàng , họ là ai, sử dụng dịch vụ để làm

gì, mức độ thờng xuyên sử dụng, ngành nghề kinh doanh Để thu thập

đợc những thông tin nàycông ty cũng có thể dùng phơng pháp nghiên

cứu marketing trực tiếp tức là điều tra thị trờng bằng các bảng câu

hỏi. Công ty có thể tự làm hoặc thuê các công ty chuyên nghiên cứu thị

trờng. Những thông tin này thờng là thô và rất mới nên phải qua phân

tích, xử lý. Do vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ marketing phải có năng lực,

kinh nghiệm, am hiều và công tác nghiên cứu thông tin. Đồng htời công ty

phải trang bị các phơng tiên hiện đại cần thiết chi quá trùnh xử lý thông

tin.3.2. Xây dựng các kế hoặch chiến lợc Marketing trong

ngắn hạn và dài hạn

Xác định chiến lợc cho hoạt động Marketing là việc quyết định lựa

chọn nhóm khách hàng khác nhau tạo nên thị trờng các sản phẩm và các

chơng trình Mar -mix tơng ứng cho từng thị trờng mục tiêu. Ngày nay,

các công ty đâng chuyển sang Marketing mục tiêu, cách làm này đảm

bảo việc phát dtriển các cơ hội của thị trờng và sự thành công của các

chơng trình Mar .

Để xây dựng và hoạch định đợc các chiến lợc Marketing thì công ty

cần phải hoạch định đợc các chiến lợc:

-Tạo sự khác biệt và định vị cho sản phẩm MarVũ Văn Bá - Marketing 41C92-Hoạch định chiến lợc phát triển, thử nghiệm và tung ra thị trờng dịch

vụ mới.

-Hoạch định các chiến lợc với chu kỳ sống của sản phẩm

-Thiết kế các chiến lợc của công ty tuỳ theo vị trí cuar công ty trên thị

trờng, có thể là ngời dẫn đầu thị trờng, thách thức, theo sau và núp

bóng.

-Cuối cùng là thiết kế chiến lợc cho toàn cầu

Đối với từng chiến lợc thì công ty cần phải xây dựng thời hạn nhất

định. Phải có chiến lợc ngắn hạn( dới một năm) trung hạn( từ 3- 5 năm)

và chiến lợc dài hạn ( 80 10 năm).3

3.3Tăng cờng xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển

công nghệ

Cùng với lao động công cụ lao động, cũng là một yếu tố sản xuất

mang tính quyết định tới việc sản xuất. Trong những năm gần đây với

sự phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ, ngành giao thông vân

tải cũng không năm ngoài sự phát triển đó. Do vậy, đòi hởi các công ty

giao nhận không ngừng nâng cấp đổi mới thiết bị công nghệ nhằm

cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lợng tốt nhất,

Cuộc cánh mạng lần thứ ba của giao thông vận tải đợc đánh dấu bởi

ra đời va phát triển của vận tải container. đó là chiếc cầu để kết nối

các phơng thức vận tải thành một thể thống nhất. Quá trình vận chuyển

hàng hoá từ kho ngời gửi đến kho cảng xuất hàng sau đó vận chuyển

đến ga cảng nhận hàng và cuối cùng đến kho cđa ngêi nhËn hµng thêng

cã sù tham gia cđa tÊt cả các phơng thức vận tải: đờng sông, đờng

biển, đờng sắt, đờng hàng không tạo ra phơng thức vận tải đa phơng

thức. Việc phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các phơng thức trên là rấtVũ Văn Bá - Marketing 41C93quan trọng. ý thức đợc điều này đòi hgỏi công ty cần phải phát triển

theo hớng đa phơng thức.

+ Trớc hết công ty cần thuê thêm diện tích kho baic x©y dùng më réng

n©ng cÊp diƯn tÝch vèn cã cđa công ty; mua sắm thêm các loại thùng

container chuyên dụng trở hàng quần áo có móc cheo, container trở hàng

rờ, đồng thời công ty cần bổ sung thêm đội xe vận chuyển container và

các loại hàng rờ trong tuyến nội địa.

+ Tiếp theo là phải hiện đại hoá các phơng tiện và trang thiết bị phục

vụ công tác giao nhận và vận chuyển côntainêr nh thiết bị bốc xếp vận

chuyển, thiết bị sửa chữa container chuyên dụng.

+ Vi tính hoá các hoạt động của công ty quản lý bốc xếp container qua

mạng vi tính nội bộ. Với hình thức này mỗi container khi gửi vào kho

đều đợc đánh mã số nhất định, đợc truy cập vào hệ thống máy tính.

Khi khách hàng hoặc bộ phận marketing có nhu cầu rút container thì

ngời phụ trách kho có thể nắm vững toàn bộ thông tin nhằm tạo điều

kiện cho việc chuyển khai an toàn và hiệu quả. Đối với cán bộ thờng

xuyên hoạt động ở bên ngoài thì việc trang bị các phơng tiện thông tin

nh đIện thoại di động, máy nhắn tin, máy tính sách tay sẽ hết sức cần

thiết. Nó đảm bảo cho họ hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.3.4. Tăng cờng marketing quan hệ

Marketing quan hệ là xây dựng những mối quan hệ lâu dài, tin tởng

lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi với những khách hàng bằng việc luôn cung

cấp cho bên kia dịch vụ có chất lợng cao, giá cả hợp lý trên cơ sở tăng cờng các mối quan hệ kinh tế xã hội kỹ thuật của cả hai bên, bồi dỡng sự

tin tởng giúp đỡ nhau tạo lên quan hệ truyền thống lâu dài.

Các doanh nghiệp cần có chiến lợc quản lý huy động các nguồn lực

để phát triển các mối quan hệ tạo nên mạng lới marketing bao gồm công

ty và các doanh nghiệp mà giữa chúng đã đợc thiết lập các mối quan hệVũ Văn Bá - Marketing 41CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Hoàn thiên chính xúc tiến hỗn hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×