Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III Đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả các công cụ Marketing Mix

III Đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả các công cụ Marketing Mix

Tải bản đầy đủ - 0trang

90-Những thông tin về nhu cầu giao nhận vận tải hàng hoá của thị trờng

đó ở mức độ nào, khả năng phát triển thị trờng đó ra sao? Khả năng

phát triển của thị trờng đó trong tơng lai là yếu tố rất quan trọng vì có

thể có thị trờng còn ở dạng tiềm năng rất lớn và ngợc lại,có thị trờng hiện

tại đang rất lớn nhng đã tiềm ẩn nguy cơ suy thoái ,nếu tiếp tục đầu t

vào thị trờng đó thì rất nguy hiểm.

-Các đối thủ cạnh tranh ở thị trờng đó nh thé nào, mức độ cạnh tranh

ra sao? Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để nắm bắt đợc điểm mạnhyếu của đối thủ, từ đó chuẩn bị phơng sách chu đáo để đối phó hữu

hiệu. Các thông tin đầy đủ, chính xác thu đợc sẽ giúp cho công ty thâm

nhập thị trờng với chi phí thấp mà lại đạt hiệu quả cao và ít rủi ro nhất.

-Cần tìm hiểu kĩ nhng cơ hội và rủi ro kinh doanh cã thĨ xÈy ra tõ

nh÷ng u tè vỊ chÝnh trị, luật pháp, kinh tế vầ xã hội. Đòi hỏi công ty

phải phân tích, đánh giá kĩ để đa ra quyết định cuối cùng và chịu

trách nhiệm với những quyết định đó.

-Với thị trờng truyền thống của công ty, những thông tin mà công ty

cần nghiên cứu tìm kiếm là:

Nhu cầu hiện tại và khả năng phát triển nhu cầu về dịch vụ của công

ty trong thời gian tới. Với nhu cầu trên thị trờng, thực tế công ty có thể

đáp ứng đợc tới đâu, cha thoả mãn đợc nhu cầu trên của thị trờng, lý do

tại sao. Và mục đích của công ty sẽ là gì trên thị trờng đó. Trả lời đợc

những câu hỏi đó giúp công ty định vị đợc vị trí của mình trên thị

trờng. Và cã híng tèt nhÊt ®Ĩ ®i ®Õn ®Ých ®· ®Ị ra.

Để có đợc những thông tin đó, công ty phải thông qua các phơng pháp

nghiên cứu của marketing, cụ thể là các phơng pháp sau:

-Thông qua hiệp hội giao nhận vận tải Việt Nam và Quốc tế, để lấy báo

cáo, thông báo, thông tin. Đặc biệt là các cuộc họp, hội thảo, hội nghị

của hiệp hội, ở đó sẽ tập trung các công ty nổi tiếng trên quốc tế vềVũ Văn Bá - Marketing 41C91giao nhận vận tải, về xuất nhập khẩu. Công ty tích cực tìm kiếm, thăm

dò để có đợc những thông tin mới, chính xác nhất.

-Hàng năm cử các cán bộ, nhân viên, đi tham quan, nghiên cứu và trao

đổi kinh nghiệm ở nớc ngoài, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ do hiệp

hội tổ chức. Hoặc thông qua các đại sứ quán, các tham tán thơng mại

của ta ở nớc ngoài hoặc ngợc lại để lấy thông tin. Tích cực tham gia các

hội chợ triển lãm chuyên ngành, thông tin thu đợc từ đó là rất bổ ích.

-Với những thông tin về khách hàng , họ là ai, sử dụng dịch vụ để làm

gì, mức độ thờng xuyên sử dụng, ngành nghề kinh doanh Để thu thập

đợc những thông tin nàycông ty cũng có thể dùng phơng pháp nghiên

cứu marketing trực tiếp tức là điều tra thị trờng bằng các bảng câu

hỏi. Công ty có thể tự làm hoặc thuê các công ty chuyên nghiên cứu thị

trờng. Những thông tin này thờng là thô và rất mới nên phải qua phân

tích, xử lý. Do vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ marketing phải có năng lực,

kinh nghiệm, am hiều và công tác nghiên cứu thông tin. Đồng htời công ty

phải trang bị các phơng tiên hiện đại cần thiết chi quá trùnh xử lý thông

tin.3.2. Xây dựng các kế hoặch chiến lợc Marketing trong

ngắn hạn và dài hạn

Xác định chiến lợc cho hoạt động Marketing là việc quyết định lựa

chọn nhóm khách hàng khác nhau tạo nên thị trờng các sản phẩm và các

chơng trình Mar -mix tơng ứng cho từng thị trờng mục tiêu. Ngày nay,

các công ty đâng chuyển sang Marketing mục tiêu, cách làm này đảm

bảo việc phát dtriển các cơ hội của thị trờng và sự thành công của các

chơng trình Mar .

Để xây dựng và hoạch định đợc các chiến lợc Marketing thì công ty

cần phải hoạch định đợc các chiến lợc:

-Tạo sự khác biệt và định vị cho sản phẩm MarVũ Văn Bá - Marketing 41C92-Hoạch định chiến lợc phát triển, thử nghiệm và tung ra thị trờng dịch

vụ mới.

-Hoạch định các chiến lợc với chu kỳ sống của sản phẩm

-Thiết kế các chiến lợc của công ty tuỳ theo vị trí cuar công ty trên thị

trờng, có thể là ngời dẫn đầu thị trờng, thách thức, theo sau và núp

bóng.

-Cuối cùng là thiết kế chiến lợc cho toàn cầu

Đối với từng chiến lợc thì công ty cần phải xây dựng thời hạn nhất

định. Phải có chiến lợc ngắn hạn( dới một năm) trung hạn( từ 3- 5 năm)

và chiến lợc dài hạn ( 80 10 năm).3

3.3Tăng cờng xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển

công nghệ

Cùng với lao động công cụ lao động, cũng là một yếu tố sản xuất

mang tính quyết định tới việc sản xuất. Trong những năm gần đây với

sự phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ, ngành giao thông vân

tải cũng không năm ngoài sự phát triển đó. Do vậy, đòi hởi các công ty

giao nhận không ngừng nâng cấp đổi mới thiết bị công nghệ nhằm

cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lợng tốt nhất,

Cuộc cánh mạng lần thứ ba của giao thông vận tải đợc đánh dấu bởi

ra đời va phát triển của vận tải container. đó là chiếc cầu để kết nối

các phơng thức vận tải thành một thể thống nhất. Quá trình vận chuyển

hàng hoá từ kho ngời gửi đến kho cảng xuất hàng sau đó vận chuyển

đến ga cảng nhận hàng và cuối cùng đến kho của ngời nhận hàng thờng

có sự tham gia của tất cả các phơng thức vận tải: đờng sông, đờng

biển, đờng sắt, đờng hàng không tạo ra phơng thức vận tải đa phơng

thức. Việc phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các phơng thức trên là rấtVũ Văn Bá - Marketing 41C93quan trọng. ý thức đợc điều này đòi hgỏi công ty cần phải phát triển

theo hớng đa phơng thức.

+ Trớc hết công ty cần thuê thêm diện tích kho baic xây dựng mở rộng

nâng cấp diện tích vốn có của công ty; mua sắm thêm các loại thùng

container chuyên dụng trở hàng quần áo có móc cheo, container trở hàng

rờ, đồng thời công ty cần bổ sung thêm đội xe vận chuyển container và

các loại hàng rờ trong tuyến nội địa.

+ Tiếp theo là phải hiện đại hoá các phơng tiện và trang thiết bị phục

vụ công tác giao nhận và vận chuyển côntainêr nh thiết bị bốc xếp vận

chuyển, thiết bị sửa chữa container chuyên dụng.

+ Vi tính hoá các hoạt động của công ty quản lý bốc xếp container qua

mạng vi tính nội bộ. Với hình thức này mỗi container khi gửi vào kho

đều đợc đánh mã số nhất định, đợc truy cập vào hệ thống máy tính.

Khi khách hàng hoặc bộ phận marketing có nhu cầu rút container thì

ngời phụ trách kho có thể nắm vững toàn bộ thông tin nhằm tạo điều

kiện cho việc chuyển khai an toàn và hiệu quả. Đối với cán bộ thờng

xuyên hoạt động ở bên ngoài thì việc trang bị các phơng tiện thông tin

nh đIện thoại di động, máy nhắn tin, máy tính sách tay sẽ hết sức cần

thiết. Nó đảm bảo cho họ hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.3.4. Tăng cờng marketing quan hệ

Marketing quan hệ là xây dựng những mối quan hệ lâu dài, tin tởng

lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi với những khách hàng bằng việc luôn cung

cấp cho bên kia dịch vụ có chất lợng cao, giá cả hợp lý trên cơ sở tăng cờng c¸c mèi quan hƯ kinh tÕ x· héi kü tht của cả hai bên, bồi dỡng sự

tin tởng giúp đỡ nhau tạo lên quan hệ truyền thống lâu dài.

Các doanh nghiệp cần có chiến lợc quản lý huy động các nguồn lực

để phát triển các mối quan hệ tạo nên mạng lới marketing bao gồm công

ty và các doanh nghiệp mà giữa chúng đã đợc thiết lập các mối quan hệVũ Văn Bá - Marketing 41C94kinh doanh truyền thông bền vững, phụ thuộc lẫn nhau. Ngày nay

marketing đang có sự dịch chuyển mục đích từ chỗ tối đa hoá lợi

nhuận cho hợp đồng kinh doanh cho tới tối đa hoá lợi nhuận cho những

mối quan hệ, mang lại lợi ích cho các thành viên.

+ Công việc đối với các cán bộ marketing của công ty Song Thanh nhằm

nâng cao mối quan hệ với khách hàng, bạn hàng công chúng cộng đồng

là: Bộ phận marketing phải thờng xuyên thu thập thông tin về thị trờng,

khách hàng, về đối thủ thông qua các nguồn có thể là trực tiếp hoặc

gián tiếp; phải thờng xuyên tiếp liên lạc với khách hàng những doanh

nghiệp hay chủ hãng có hoạt động xuất nhập khẩu để nắm bắt đợc loại

hàng, lợng hàng, tuyến đờng cần vận chuyển để nhằm có đợc biện

pháp hữu hiệu nhất, tránh lãng phí.

+ Tạo mối quan hệ tốt với giới báo chí, phơng tiện thông tin đại chúng

nhằm có những thông tin sát thực phong phú tới khách hàng.

+ Mở các đợt tuyên truyền về sản phẩm dịch vụ của công ty định kỳ

theo thời gian để mọi ngời hiêut tin tởng và tiến tới sử dụng dịch vụ.

+ Tiến hành công tác truyền thông cả đối nội và đối ngoại nhằm cho

mọi ngời đều có hiểu biết về công ty và dịch vụ của công ty.

3.5. Hoàn thiện tổ chức bộ máy công ty theo định hớngMarketing

Mỗi công ty đều có mô hình tổ chức riêngvà có phơng thức quản lý

riêng fù hợp với mô hình đó .thực tế ở công ty TNHH quỗc tế Song Thanh

cho thấy rằng vớ các tổ chức quản lý nh hiện nay ,công ty cha tạo ra đợc

mối liên kết chặt chẽ giữa các chi nhánh ,phòng ban. Hơn nũa công ty có

nhièu thành viên góp vốn nên việc quản lý là rất phức tạp .mặt khác công

ty còn nhận làm đại lý cho các hãng vận tải khác nhau nên không thể

tránh khỏi việc cạnh tranh lấn sân nhau ngay cả nội bộ công ty.sự phối

hợp giữa các phòng ban cha đạt hiệu quả không tạo nên đợc sức mạnh tậpVũ Văn Bá - Marketing 41C95thể. Đây là một điểm đáng lu ý của công ty. Vì vậy công ty cần sớm có

biện pháp khắc phụ đổi mới cách thức quản lý và mô hình tổ chức cho

phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện tại của công ty tạo điều kiện mở

rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

Một công ty có phòng marketing hiện đại cha chắc đã là công có

định hỡng marketing ( công ty marketing ). Vấn đề còn tuỳ thuộc vào

việc cán bộ quản lý khác của công ty nhìn nhận chức năng marketing nh

thế nào, Với hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải nh hiện nay

của công ty , để phát triển mạnh hơn nữa thì công ty cần có tổ chức

marketing thâu tóm toàn bộ hoạt động của các đại lý ( nh sơ đồ sau)Vũ Văn Bá - Marketing 41C96Phó giám đốc

marketingChi

nhánh

th hồ

chi

minhThu

thập

thông

tinChi

nhánh

hải

phòngQuan

hệ

khách

hàngChi

nhánh

đà

nẵngQuản lý kh

chiến lợc

marketingQuản lý

công cụ

marketing

- MixCác chi

nhánh

khácKhai

thác thị

trờngVới mô hình tổ chức marketing nh trên công ty có thể thu hút và đáp

ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi , mội lúc, đặc biệt là ở các thơng

cảng lớn của Việt Nam. Đồng thời công ty cũng sẽ có một đội ngũ hoạch

định chiến lợc tổng hợp và quản lý các phòng ban, mỗi phòng ban đảm

nhận một công đoạn trong quá trình dịch vụ, cần phải đợc quản lý

nghiêm ngặt, tránh sự cạnh tranh không lành mạnh ngay trong nội bộVũ Văn Bá - Marketing 41C97công ty. Có nh vậy mới tạo sự kết nối giữa các phòng ban và các đại lý

trong công tyKÊT LUÂN

Trong kinh doanh dịch vụ ngoài những khó khăn tử hoạt động kinh

doanh thông thờng mang lại các hãng dịch vụ còn phải đối phó với nhiều

khó khăn do các đặc tính của dịch vụ quy định. Tuy nhiên, do sự phát

triển không ngõng cđa kinh tÕ x· héi khu vùc dÞch vơ vẫn phát triển và

ngày càng đợc mở rọng bất chất những khó khăn vốn có. Trong quá

trìng phát triển đó, các nhà kinh doanh dịch vụ đã nhận ra vai trò của

marketing dịch vụ. Cùng với tốc độ phát triển của ngành là sự gia tăng

mức độ cạnh tranh trên thị trờng. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng

gay gắt, các hãng dịch vụ luôn cố gắng hoàn thiên môi trờng dịch vụ,

quá trình tổ chức cung ứng dịch vụ cũng nh hiệu quả của các chính

sách công cụ marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản

phẩm dịch vụ của mình.

Dịch vụ giao nhận không nằm ngoài sự phát triển chung của khu vực

dịch vụ. Sự mở rộng buôn bán quốc tế dã thúc đẩy sự phát triển của vận

tải quốc tế. Sự phát triển ngày càng cao của công nghiệp dịch vụ đã

tách dịch vụ giao nhận ra khỏi vận tải quốc tế và trở thành một ngành

dịch vụ hoạt động độc lập. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận

đã dần nhận ra tầm quan trọng của việc gắn hoạt động của mình với

thị trờng. Quan điểm quản trị marketing đã đợc áp dụng vào lĩnh vực

giao nhận để phù hợp với tình hình cạnh tranh trong lÜnh vùc nµy.

Qua mét htêi gian thùc tËp, tìm hiểu thch tế tại công ty TNHH quốc tế

Song Thanh( STI) , em đã nhận thấy đây là một công ty rất có triểnvọng trong ngành. Trong những năm qua hoạt động kinh doanh của côngVũ Văn Bá - Marketing 41C98ty luôn có những bớc phát triển tốt ngay cả khi nền kinh tế thế giới bị

đảo lộn sau sự kiện 11/9 tại Mỹ. Bí quyết thành công của công ty là

không ngừng nâng cao chất lợng dịch vụ, đảm bảo mọi dịch vụ đều đợc cung ứng với thời gian ngắn nhất chất lợng tốt nhất, giá hợp lý nhất. Đặc

biệt là tính hiệu quả một số hoạt động marketing mà công ty đã thực

hiện nh nghiên cứu thị trờng, xác định thị trờng mục tiêu và áp dụng

các chính sách công cụ marketing. Vì vậy, công ty đã tạo đợc chữ tín với

cả chủ tàu và chủ hàng, tạo đợc chỗ đứng trên thị trờng, góp phần

không nhỏ cho hoạt động giao nhân vận tải và hoạt động xuất nhập

khẩu của đất nớc.

Tuy nhiên những hoạt động marketing của công ty thờng mang tính tự

phát cha có tính hệ thống, cha có một chiến lợc kế hoạch dài hạn đồng

bộ trong toàn công ty. T tởng marketing cha đợc thấm nhuần trong các

phòng ban cũng nh các nhân viên công ty. Khả năng nhận thức cũng nhe

khả năng nắm bắt đợc tình hình cạnh tranh của các cán bô, nhân viên

công ty là cha thoả đáng. Qua phân tích đánh giá thực tiến tình hình

hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận quốc tế của công ty, em có đè

xuất một số giải pháp để hoàn thiện các công cụ marketing mix.

Những giải pháp này cha phải là tốt nhất nhung em tin tởng nó sẽ là

những tài liệu tham khảo rất có giá trị với hoạt động marketing của công

ty.

Do hạn chế về thời gian trình độ và nhận thức cũng nh khả năng

diễn đạt, báo cáo chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu

sót. Em rất mong đợc sự giúp đỡ góp ý của các thầy cô các anh chị cán

bộ nhân viên trong công ty và bạn đọc nói chung, tất cả những ngời đã

ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua để bài viết của em đợc hoàn

thiện hơn, những giải phấp nêu nên trong bài viết có tính khả thi hơn.

một lần nữa em xin đợc chân thành cảm ơn thầy PGS. TS Trần Minh ĐạoVũ Văn Bá - Marketing 41C99và các anh chị cán bộ nhân viên công ty TNHH quốc tế Song Thanh đã

tận tình giúp đỡ, hớng dẫn em hoàn thành đợt thực tập và bài viết này.

Hà Nội tháng 5

năm 2003

Sinh viên thực

hiện: Vũ Văn BáTài liệu tham khảo

1. báo cáo tổng hợp của c«ng ty TNHH quèc tÕ Song Thanh

2. Giao nhËn vËn tải hàng hoá quốc tế ,PGS.THU SảN Đinh Ngọc

Viện, NXB Giao Thông Vận Tải ,năm 2002

3. Marketing ,PGS.TS Trần Minh Đạo,NXB Thống Kê năm 2000

4. Marketing dịch vụ,TS Lu Văn Nghiêm,NXB Thống Kê năm 2001

5. Nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm trong ngoại thơng,Dông Hữu

Hạnh,NXB Tài Chính

6. Quản trị marketing, Philip Coler,NXB Thống Kê ,năm 1999

7. Các số báo tạp chí Hàng HảiVũ Văn Bá - Marketing 41C1008. Báo Đầu T,Báo Giao Thông Vận TảiMục lục

Lời nói đầu..........................................................................................................1

Chơng 1....................................................................................................................................................... 3

Tổng quan về marketing dịch vụ và thị trờng dịch vụ Giao Nhận Vận Tải................................................3I. Tổng quan về marketing dịch vụ..................................................................3

1.1 Các khái niệm cơ bản.................................................................................3

1.2 Đặc điểm của marketing dịch vụ.............................................................7

1.2.1. Marketing dịch vụ và t tởng cơ bản.................................................9

1.2.2 Thị trờng hoạt động marketing.........................................................10

1.2.3 . Mô hình quá trình marketing dịch vụ............................................13

1.3 Các công cụ marketing - mix trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

........................................................................................................................15

1.3.1 Mô hình chiến lợc marketing mix....................................................15

1.3.2 Các chính sách marketing cơ bản...................................................16Vũ Văn Bá - Marketing 41CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III Đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả các công cụ Marketing Mix

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×