Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

UML hỗ trợ xây dựng hệ thống hướng đối tượng dựa trên việc nắm bắt khía cạnh cấu trúc

tĩnh và hành vi động của hệ thống.

Hình 2.1. Các loại biểu đồ trong UML

ST

TBiểu đô

1Use Case2Lớp3Thành phần4Triển khai5Tương tác6Hoạt động7Trạng tháiChức năng

- Mô tả yêu cầu chức năng của hệ thống.

- Mô tả tương tác giữa người sử dụng với hệ thống.

Mô tả cấu trúc của lớp và mối quan hệ giữa các lớp.

- Bao gồm các thành phần và mối quan hệ giữa chúng trong

hệ thống.

- Một thành phần đại diện cho một yếu tố cài đặt vật lý của

môi trường: Mã nguồn, tập tin, cơ sở dữ liệu …

Thể hiện mối quan hệ vật lý giữa các thành phần phần cứng

và phần mềm trong hệ thống.

Bao gồm:

- Biểu đồ tuần tự: Mô tả tương tác giữa các đối tượng theo

trình tự thời gian và thơng điệp được truyền đi giữa các lớp.

- Biểu đồ cộng tác: Không theo thứ tự nhưng biểu diễn tổng

quát giao tiếp giữa các đối tượng.

Mô tả các hoạt động, luồng xử lý bên trong hệ thống. Nó có

thể được sử dụng để mơ tả các qui trình nghiệp vụ trong hệ

thống, các luồng của một chức năng hoặc các hoạt động của

một đối tượng.

- Mơ tả vòng đời của đối tượng từ khi nó được tạo ra tới khi

kết thúc.

- Mô tả cách chuyển biến trạng thái của đối tượng tương ứng

với tác động bên ngồi.2.1.3.2.2.Tìm hiểu về xamppXampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp

sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ

như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện

lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc

nào.11Xampp là một mã nguồn mở máy chủ web đa nền được phát triển bởi Apache

Friends, bao gồm chủ yếu là Apache HTTP Server, MariaDB database, và

interpreters dành cho những đối tượng sử dụng ngôn ngữ PHP và Perl. Xampp là

viết tắt của Cross-Platform (đa nền tảng-X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P)

và Perl (P). Nó phân bố Apache nhẹ và đơn giản, khiến các lập trình viên có thể dễ

dàng tạo ra máy chủ web local để kiểm tra và triển khai trang web của mình. Tất

cả mọi thứ cần cho phát triển một trang web - Apache ( ứng dụng máy chủ), Cơ sở

dữ liệu (MariaDB) và ngơn ngữ lập trình (PHP) được gói gọn trong 1 tệp. Xampp

cũng là 1 đa nền tảng vì nó có thể chạy tốt trên cả Linux, Windows và Mac. Hầu

hết việc triển khai máy chủ web thực tế đều sử dụng cùng thành phần như XAMPP

nên rất dễ dàng để chuyển từ máy chủ local sang máy chủ online.122.3.Tìm hiểu về HTML

Giới thiệu về HTML

Ngày nay Internet đã phát triển đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu được

của cuộc sống hiện đại. Các nguồn thông tin được cung cấp một cách nhanh chóng và

chính xác trên những Website. Trên Internet, quả thực có rất nhiều Website chú trọng

đến ngơn ngữ HTML, cũng có rất nhiều Web site dành cho mục đích thương mại, nghệ

thuật. Thế nhưng lại có ít nguồn thơng tin đề cập đến việc thiết kế một trang Web, một

Website, thiết kế đồ hoạ, giao diện người sử dụng hay những kiến thức về cách thức tổ

chức thông tin.

2.3.2.

Khái niệm

HTML (HyperText Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử

dụng để tạo các tài liệu có thể truy cập trên mạng. Tài liệu HTML được tạo nhờ dùng

các thẻ và các phần tử của HTML. File được lưu trên máy chủ dịch vụ web với phần

mở rộng “.htm” hoặc “.html”. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ web việc ứng

dụng các công cụ HTML càng trở nên quan trọng trong sự phát triển của ngành cơng

nghệ web hiện đại.

2.3.3.

Ví dụ

Ví dụ về tạo file HTML Nếu bạn sử dụng Window hãy mở Notepad, nếu bạn sử dụng

Mac mở ứng dụng Simple Text. Với OSX bạn mở TextEdit và thay đổi lựa chọn sau:

Select (trong cửa sổ preference) > Plain Text thay vì Rich Text và chọn "Ignore rich

text commands in HTML files". Việc này rất quan trọng bởi vì nếu bạn khơng làm vậy

thì code HTML có thể khơng đúng.

Sau đó bạn gõ vào những dòng sau:

Trường đại học Cơng nghệ Giao thơng vận tải

2.3.1.13http://utt.edu.vnUTHYE and web design resources

Lưu file lại với tên là "mypage.htm" vào desktop cũng được. Sau đó bạn đóng trình

soạn thảo Notepad hoặc Simple Text lại và tìm đến file mypage.htm ở desktop rồi nhấp

đúp vào trình duyệt sẽ hiển thị nội dung của trang.

Giải thích ví dụ:

Thẻ đầu tiên trong tài liệu HTML là . Thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là

điểm khởi đầu của một tài liệu HTML.

Thẻ cuối cùng của tài liệu là , thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm kết

thúc của văn bản.

Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ và là thông tin của header. Thông tin

header sẽ khơng được hiển thị trên cửa sổ trình duyệt.

Đoạn chữ nằm giữa cặp thẻ là tiêu đề của văn bản. Dòng tiêu đề này sẽ xuất<br /><br />hiện ở thanh trạng thái của trình duyệt web.<br /><br />Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <body> là những gì nó sẽ thể hiện trên trình duyệt của bạn.<br /><br />Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <b> và </b> sẽ xuất hiện dưới dạng đậm.<br /><br />2.3.4.<br /><br />Sử dụng file với HTML<br /><br />Một số bạn thường gặp rắc rối khi phân biệt cũng như giải thích tại sao trang HTM và<br /><br />HTML lại cho ra cùng một kết quả vậy nguyên nhân của việc này là gì?<br /><br />Khi bạn lưu một văn bản dưới dạng HTML, bạn có thể sử dụng cả hai dạng là .htm<br /><br />và .html. Chúng ta đã sử dụng dạng .htm trong ví dụ trên. Lý do này bắt nguồn từ<br /><br />nguyên nhân ngày trước là có những phần mềm chỉ cho phép phần mở rộng có tối đa<br /><br />là 3 chữ cái. Với những phần mềm mới hiện nay chúng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn lưu<br /><br />lại với phần mở rộng là .html<br /><br />Một chú ý khi sử dụng trình soạn thảo HTML:<br /><br />Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa một tài liệu HTML bằng cách sử dụng WYSIWYG<br /><br />(what you see is what you get = thấy gì có đó) như là Frontpage, Claris Homepage,<br /><br />Dream weaver hoặc Adobe PageMill thay vì bạn phải tự viết những cặp thẻ từ đầu đến<br /><br />cuối. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một web master đầy kỹ thuật, tơi khun bạn nên<br /><br />sử dụng những trình soạn thảo text đơn giản để học và làm quen với cấu trúc câu lệnh<br /><br />của HTML.<br /><br />2.3.5.<br /><br />T<br /><br />2.4.<br /><br />Tìm hiểu PHP<br /><br />2.4.1<br /><br />Khái niệm PHP<br /><br />PHP là chữ viết tắt của “Personal Home Page” do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994. Vì<br /><br />tính hữu dụng của nó và khả năng phát triển, PHP bắt đầu được sử dụng trong mơi trường<br /><br />chun nghiệp và nó trở thành “PHP: Hypertext Preprocessor”<br /><br />Thực chất PHP là ngôn ngữ kịch bản nhúng trong HTML, nói một cách đơn giản đó là<br /><br />một trang HTML có nhúng mã PHP, PHP có thể được đặt rải rác trong HTML.<br /><br />14<br /><br /><br /><br /> PHP là một ngơn ngữ lập trình được kết nối chặt chẽ với máy chủ, là một công nghệ phía<br /><br />máy chủ (Server-Side) và khơng phụ thuộc vào mơi trường (cross-platform). Đây là hai<br /><br />yếu tố rất quan trọng, thứ nhất khi nói cơng nghệ phía máy chủ tức là nói đến mọi thứ<br /><br />trong PHP đều xảy ra trên máy chủ, thứ hai, chính vì tính chất khơng phụ thuộc mơi<br /><br />trường cho phép PHP chạy trên hầu hết trên các hệ điều hành như Windows, Unix và<br /><br />nhiều biến thể của nó... Đặc biệt các mã kịch bản PHP viết trên máy chủ này sẽ làm việc<br /><br />bình thường trên máy chủ khác mà không cần phải chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa rất ít.<br /><br />Khi một trang Web muốn được dùng ngôn ngữ PHP thì phải đáp ứng được tất cả các quá<br /><br />trình xử lý thơng tin trong trang Web đó, sau đó đưa ra kết quả ngôn ngữ HTML.<br /><br />Khác với ngôn ngữ lập trình, PHP được thiết kế để chỉ thực hiện điều gì đó sau khi một<br /><br />sự kiện xảy ra (ví dụ, khi người dùng gửi một biểu mẫu hoặc chuyển tới một URL).<br /><br />2.4.2<br /><br />ƯU điểm khi dùng PHP<br /><br />Để thiết kế Web động có rất nhiều ngơn ngữ lập trình khác nhau để lựa chọn, mặc dù cấu<br /><br />hình và tính năng khác nhau nhưng chúng vẵn đưa ra những kết quả giống nhau. Chúng<br /><br />ta có thể lựa chọn cho mình một ngơn ngữ: ASP, PHP, Java, Perl... và một số loại khác<br /><br />nữa. Vậy tại sao chúng ta lại nên chọn PHP. Rất đơn giản, có những lí do sau mà khi lập<br /><br />trình Web chúng ta không nên bỏ qua sự lựa chọn tuyệt vời này.<br /><br />PHP được sử dụng làm Web động vì nó nhanh, dễ dàng, tốt hơn so với các giải pháp<br /><br />khác.<br /><br />PHP có khả năng thực hiện và tích hợp chặt chẽ với hầu hết các cơ sở dữ liệu có sẵn, tính<br /><br />linh động, bền vững và khả năng phát triển khơng giới hạn.<br /><br />Đặc biệt PHP là mã nguồn mở do đó tất cả các đặc tính trên đều miễn phí, và chính vì mã<br /><br />nguồn mở sẵn có nên cộng đồng các nhà phát triển Web ln có ý thức cải tiến nó, nâng<br /><br />cao để khắc phục các lỗi trong các chương trình này<br /><br />PHP vừa dễ với người mới sử dụng vừa có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các lập trình viên<br /><br />chuyên nghiệp, mọi ý tuởng của các bạn PHP có thể đáp ứng một cách xuất sắc.<br /><br />Cách đây khơng lâu ASP vốn được xem là ngôn ngữ kịch bản phổ biến nhất, vậy mà bây<br /><br />giờ PHP đã bắt kịp ASP, bằng chứng là nó đã có mặt trên 12 triệu Website.<br /><br />2.4.3<br /><br />T<br /><br />2.5.<br /><br /><br /><br />Tìm hiểu ngơn ngữ SQL<br /><br />2.5.1<br /><br />Khái niệm<br /><br />SQL (Structured Query Language) là ngơn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc được<br /><br />sử dụng để tạo, tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu trên các bản ghi được lưu trữ trong<br /><br />Database (Cơ sở dữ liệu), chẳng hạn như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và<br /><br />sửa đổi các bảng, …<br /><br />SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với<br /><br />cơ sở dữ liệu quan hệ. Được thiết kế bởi Donald D.Chamberlin và Raymond F.Boyce tại<br /><br />IBM và là một tiêu chuẩn của ANSI / ISO.<br /><br />2.5.2<br /><br /><br /><br />Vai trò<br /><br />15<br /><br /><br /><br /> SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ<br /><br />liệu cung cấp cho người dùng bao gồm:<br /><br />- Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu, các<br /><br />cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thành phần dữ<br /><br />liệu.<br /><br />- Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các<br /><br />thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu.<br /><br />- Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các thao<br /><br />tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu<br /><br />- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở<br /><br />dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các thao tác<br /><br />cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống.<br /><br />Đặc điểm<br /><br />- SQL là ngôn ngữ tựa tiếng Anh.<br /><br />- SQL là ngơn ngữ phi thủ tục, nó khơng u cầu ta cách thức truy nhập CSDL như<br /><br />thế nào. Tất cả các thông báo của SQL đều rất dễ sử dụng và ít khả năng mắc lỗi.<br /><br />- SQL cung cấp tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp dữ liệu như:<br /><br />• Chèn, cập nhật, xố các hàng trong một quan hệ.<br /><br />• Tạo, sửa đổi, thêm và xố các đối tượng trong của CSDL.<br /><br />• Điều khiển việc truy nhập tới cơ sở dữ liệu và các đối tượng của CSDL để<br /><br />đảm bảo tính bảo mật của CSDL.<br /><br /><br /><br />2.5.3<br /><br /><br /><br />• Đảm bảo tính nhất quán và sự ràng buộc của CSDL.<br /><br />2.5.4<br /><br />K<br /><br /><br /><br />2.6.<br /><br />Tìm hiểu hệ quản trị MySQL<br /><br />MySQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) mã nguồn mở<br /><br />quan hệ SQL sử dụng trên web phổ biến nhất hiện nay.<br /><br />Ưu điểm:<br /><br />-<br /><br /><br /><br />Dễ dàng sử dụng: MySQL có thể dễ dàng cài đặt. Với các cơng cụ bên thứ 3 làm<br /><br />cho nó càng dễ đơn giản hơn để có thể sử dụng.<br /><br />Giàu tính năng: MySQL hỗ trợ rất nhiều chức năng SQL được mong chờ từ một<br /><br />hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-cả trực tiếp lẫn gián tiếp.<br /><br />Bảo mật: Có rất nhiều tính năng bảo mật, một số ở cấp cao đều được xây dựng<br /><br />trong MySQL.<br /><br />Khả năng mở rộng và mạnh mẽ: MySQL có thể xử lý rất nhiều dữ liệu và hơn<br /><br />thế nữa nó có thể được mở rộng nếu cần thiết.<br /><br /><br /><br />Nhanh: Việc đưa ra một số tiêu chuẩn cho phép MySQL để làm việc rất hiệu<br /><br />quả và tiết kiệm chi phí, do đó nó làm tăng tốc độ thực thi.<br /><br />2.7.<br /><br />T ìm hiểu Codeigniter frameword<br /><br />-<br /><br /><br /><br />16<br /><br /><br /><br /> •<br /><br /><br /><br />Giới thiệu tổng quan<br /><br />- CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web nguồn mở được viết bằng ngôn<br /><br />ngữ PHP<br /><br />- Ý tưởng xây dựng CodeIgniter được dựa trên Ruby on Rails, một nền tảng<br /><br />ứng dụng web được viết bằng ngơn ngữ Ruby<br /><br />• Những điểm nổi bật<br /><br />- Được thiết kế theo mơ hình MVC, nó giúp cho việc thiết kế, xử lý và bảo trì<br /><br />mã nguồn dễ dàng, đồng thời tăng khả năng mở rộng của phần mềm.<br /><br />CodeIgniter vận dụng mơ hình này trong thiết kế, giúp tách biệt các tập tin<br /><br />giao diện với các tập tin xử lý dữ liệu, nâng cao khả năng quản lý và dễ bảo<br /><br />trì.<br /><br />- Nhỏ gọn, tốc độ nhanh, miễn phí<br /><br />- Hệ thống thư viện phong phú, hỗ trợ search engine optimization<br /><br />- Bảo mật tốt<br /><br />2.8.<br /><br /><br /><br />Ghjd<br /><br /><br /><br />17<br /><br /><br /><br /> CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ<br /><br />3.1.<br /><br />Khảo sát một số trang web hiên nay<br /><br />Em đã khảo sát một số trang web đang thịnh hành hiện nay như: dantri,<br /><br />24h, vietnamnet... chủ yếu về mặt giao diện, và các chuyên mục bài viết:<br /><br /><br /><br />Trang web dantri.com.vn<br /><br /><br /><br />Trang web 24h.com.vn<br /><br /><br /><br />18<br /><br /><br /><br /> Trang web kenh14.vn<br /><br /><br /><br />Trang web vietnamnet.vn<br /><br /><br /><br />19<br /><br /><br /><br /> <div class="vf_link_relate"> <ul> <p class="vf_doc_relate">Tài liệu liên quan</p> <li><h2><a target="_blank" href="/document/5192685-bao-cao-tong-quan-ve-wed.htm" title="báo cáo tổng quan về wed">báo cáo tổng quan về wed</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2732954-chuong-3-phan-tich-thiet-ke.htm" title="CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ">CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ</a></h2></li> </ul> <ul>
 <p class="vf_doc_relate">Tài liệu mới</p>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742349-chuong-iii-gia-tri-ly-luan-va-thuc-tien-cua-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-de-dan-toc-va-cach-mang-giai-phong-dan-toc.htm" title="CHƯƠNG III. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC">CHƯƠNG III. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742348-chuong-2-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cach-mang-giai-phong-dan-toc.htm" title="CHƯƠNG 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC">CHƯƠNG 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742347-chuong-1-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-de-dan-toc.htm" title="CHƯƠNG 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC">CHƯƠNG 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742346-cau-truc-cua-de-tai.htm" title="Cấu trúc của đề tài">Cấu trúc của đề tài</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742345-giai-phap-nang-cao-vai-tro-cua-nha-quan-tri-van-phong-trong-cong-tac-hoach-dinh-nhan-su-tai-cong-ty-co-phan-cong-nghe-luu-tru-so-hoa-tai-lieu-ht.htm" title="Giải pháp nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT">Giải pháp nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742344-thuc-trang-vai-tro-cua-nha-quan-tri-van-phong-trong-cong-tac-hoach-dinh-nhan-su-tai-cong-ty-co-phan-cong-nghe-luu-tru-so-hoa-tai-lieu-ht.htm" title="THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT">THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742343-khai-quat-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-ty-co-phan-cong-nghe-luu-tru-so-hoa-tai-lieu-ht.htm" title="KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT">KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742342-quy-trinh-lap-bo-chung-tu.htm" title="QUY TRÌNH LẬP BỘ CHỨNG TỪ">QUY TRÌNH LẬP BỘ CHỨNG TỪ</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742341-chuong-2-quy-trinh-lap-bo-chung-tu-xuat-khau-theo-l-c-tai-cong-ty-co-phan-vinh-hoan.htm" title="CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH LẬP BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO l/C TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN">CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH LẬP BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO l/C TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2742340-chuong-1-gioi-thieu-tong-quan-ve-cong-ty.htm" title="CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY">CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY</a> </h2> </li>
 
</ul> </div> <div style="clear: both;margin: 15px 0;"></div> </div> </div> <div class="background-transparent"></div> <div class="popupText" gtm-element="GTM_Click_popup_text_redirect_document" gtm-label="GTM_Click_popup_text_redirect_document" onclick="window.open('https://123doc.org//document/5192685-bao-cao-tong-quan-ve-wed.htm', '_blank');hide_popup()"> <p><img src="https://media.store123doc.com/images/email/icon_123doc.png"></p> <div class="popupText_body"> <h3>Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về</h3> <p>CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG</p> <div class="text_document"> <a> <i class="icon i_type_doc i_type_doc3"></i> <label>báo cáo tổng quan về wed-0 (trang)</label> </a> </div> <p class="p_download"><a class="popup_txt_btn_download"><i class="icon_download"></i>Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)</a></p> </div> <a class="close_btn">×</a> </div><div class="qc-123doc-detail-right"> <div class="qc-neo"> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-2979760623205174" data-ad-slot="8377321249"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div> </div> <script defer> $(document).ready(function () { /*neo quảng cáo 300x600*/ $(window).scroll(function() { var height = $(window).scrollTop(); if (height >= 600) { $('.qc-neo').addClass('floating'); } if (height < 600) { $('.qc-neo').removeClass('floating'); } }); }); </script> <div id="fb-root"></div> <script defer>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script> </body> </html> <script defer type="text/javascript" src="https://static.store123doc.com/static_v2/common/js/jquery.js"></script> <script defer type="text/javascript" src="https://static.store123doc.com/static_v2/text/js/popup_2.js?v=1001"></script> <script defer> /*show ad*/ </script> <script defer type="text/javascript"> $(document).ready(function () { addEvent(window, "load", function (e) { addEvent(document.body, "click", function (e) { popunder("5192685","https://123doc.org/document/5192685-bao-cao-tong-quan-ve-wed.htm"); }); }); }); </script> <div id="link_items"> <a href="https://9houz.com" title="9houz">9houz</a> </div> <script defer> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o) [0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-35572274-12', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script defer> $(document).ready(function () { if($('div').hasClass('ad_bottom_right_screen')){ ga('send', 'event', { eventCategory: 'Quảng cáo lead', eventAction: 'view', eventLabel: "trang_toc" }); } }) </script> <script> var loadDeferredStyles = function() { var addStylesNode = document.getElementById("deferred-styles"); var replacement = document.createElement("div"); var addStyle = addStylesNode.textContent; replacement.innerHTML = addStyle; document.body.appendChild(replacement); addStylesNode.parentElement.removeChild(addStylesNode); }; var raf = requestAnimationFrame || mozRequestAnimationFrame || webkitRequestAnimationFrame || msRequestAnimationFrame; if (raf) raf(function() { window.setTimeout(loadDeferredStyles, 0); }); else window.addEventListener('load', loadDeferredStyles); </script>