Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
. XỬ LÝ YẾM KHÍ (UASB)

. XỬ LÝ YẾM KHÍ (UASB)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

b) Phương pháp yếm khí (tiếp)

* Hồ yếm khí

- Hồ sâu, oxy khơng đến được đáy, các vi khuẩn yếm khí sẽ phân huỷ các chất

hữu cơ CO2, CH4

- Ứng dụng của phương pháp yếm khí: Xử lý chất hữu cơ hàm lượng cao:

Protein, mỡ, khơng chứa chất độc, có đủ chất dinh dưỡng.

- Ưu điểm của yếm khí so với hiếu khí: Sinh ra ít bùn, khơng cần thấy sục khí,

nhưng phân huỷ không triệt để, cần nhiệt độ cao (350C) thường ứng dụng để

xử lý tiếp.CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢINén bùn lại bằng lắngĐi vào tách nướcsấy khô làm phân bón

Đốt lấy nhiệtỦ phânBùnCompostingCó độcBónTách nước

tiêu huỷ ổn địnhKhử trùngChơn lấp

Làm phân bónCHƯƠNG IV: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢIIV. Một số sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

1. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ

a. Sơ đồ Cơng nghệ sản xuất kèm dòng thải

Cơng nghiệp xử lý nước thải dệt nhuộmCHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nguyên liệu

Kéo sợi, chải đánh

ống

H2O, tinh bột, phụ

gia,hơi nướcHồ sợiNước thải

Tinh bột

Hoá chấtDệt vải

H2O, tinh bột, phụ

gia,hơi nước

NaOH, hơi nướcGiũ hồH2SO4, nước, chất

tẩyXử lý axit, giặtNấuNaOH

Nước thải

Hồ tinh bột, thủy ngân

Nước thải

Nước thảiTẩy trắng

H2SO4, nước, chất

tẩy

NaOH, hoá chất đặc

trưngGiặtNước thảiLàm bóngNước thảiNhuộm, in hoa

H2SO4, nước, chất

tẩy

Hơi nước, hồ tinh

bộtGiặtNước thảiHồn tấtNước thảiSản phẩmCHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

b. Đặc điểm nước thải

- Chất hữu cơ hoà tan ( dung dịch nhuộm, màu, độ đục)

- pH lớn (có độ kiềm cao), nhiều chất rắn lơ lửng (xơ, sợi)

- Nhiệt độ nước cao (làm mát nước, ngưng tụ hơi nước)

- Chất vơ cơ hồ tan (kim loại nặng, muối, axit, bazơ)

c. Lựa chọn phương pháp xử lý

- Phân luồng nước thải

Nước ngưng tụ từ hơi nước  Tuần hoàn lại (1)

Nước giặt lần cuối

(2)

Nước nhuộm, nước giặt lần đầu (dòng ô nhiễm nặng)

- Phương pháp xử lý

(1): tuần hoàn lại

(2): Xử lý sơ bộ (lắng, lọc) rồi tuần hoàn lại với nước giặt lần cuối.

- Xử lý theo cấp 1, 2, 3 đối với nước nhuộm

Phương pháp cơ học: Sàng, lắng, lọc

Phương pháp hố lý:

. Trung hồ kiềm, đơng – keo tụ để khử màu

. Oxi hoá, hấp thụ xử lý bậc 3

. Phương pháp sinh học xử lý chất hữu cơ hoà tan trong nhuộm

. Phương pháp màng để thu hồi hợp chất hồ tổng hợpCHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

d.Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải

Bể điều hòa

H2SO4Trung hòa kiềm

Bể sinh học hiếu khí

LắngBùnGia nhiệtHấp phụ

Lắng

Chất keo tụBùnKeo tụ, kết tủa

Lắng

Lọc

Làm mềm nước

Thẩm thấu

Bể chứa

Xả

Cho mục đích khácBùnXử lý bùnCHƯƠNG IV: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. Công nghệ xử lý nước thải giấy

a. Sơ đồ công nghệ sản xuất Nguyên

giấy liệu(tre, nứa, gỗ)Nước rửaGia công

(chặt, phân loại)Nước thải

Bùn, cát, lá,

cánhHợp chất nấu

bột Hơi nướcNấu bộtNước ngưng

Dịch nấu (đen)Nước rửaRửa bộtCô đặc,

Nước

đốt

rửa

Nước thải có độ màu

cao

COD, BOD caoHợp chất tẩyTẩy trắng

Nghiền bộtNước thảiDầu

Phèn

Nước, hoi nướcXeo giấyNước thải có chất lơ

lửng, BODHơi nướcSấy giấyNước ngưngSản phẩmNước

ngưngCHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

b. Đặc điểm dòng nước thải

- Nhiều chất lơ lửng do q trình nghiền

- Nước thải của giấy có độ kiềm lớn, đặc biệt ở q trình nấu

- Có nhiều chất hữu cơ hồ tan có màu

- Nước ngưng có nhiệt độ cao

- Nhiều hoá chất phụ gia

c. Phân luồng xử lý

- Nước ngưng làm mát  tuần hoàn lại

- Nước rửa nguyên liệu  chất bẩn lắng ở các hồ bằng thải nạo vét bùn.

-Nước nấu bột  BOD, COD cao, nhiệt độ  Tách dịch đen (lignin) xử lý riêng

-Nước xeo giấy  lắng, lọc tuần hoàn (xử lý sơ bộ)

- Nước vi sinh nhà xưởng, nước rò rỉ trong quá trình sản xuất, nước sau cùng.

- Nước sinh hoạt của công nghiệp nhà máy xử lý chung

d. Chọn phương pháp xử lý

-Phương pháp cơ học: Sàng, chắn, lọc, lắng

-Phương pháp hố học: trung hồ, oxy hố để khử trùng, lọc màng, thẩm thấu

- Phương pháp hóa lý: truyển nổi, đông keo tụ

- Phương pháp sinh học: phương pháp yếm khí, hiếu khí, phương pháp hồ sinh học.CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI* Sơ đồ CN xử lý nước thải giấy

NT1NT2NT3Trạm bơm

Sàng chắn rác

Bể điều hòa

Lắng sơ cấp

Điều chỉnh pH

Bổ sung dung dịchBể xử lý yếm khí

UASBXử lý bùn

BùnLắng

Bổ sung dung dịch

Bổ sung oxy khơng khíBể sinh học hiếu

khí

Lắng thứ cấp

Hồ sinh học

Nguồn tiếp nhậnTuần hồn bùn một phầnBùnXử lý bùnCHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

4. CN xử lý nước thải mạ kim loại

Công nghệ mạ kèm dòng nước thảiVật cần mạ

Làm sạch bằng

cơ học

Mài nhẵn đánh

bóngDung mơi

H2SO4, HCl,

NaOH

CuSO4,

Cu(CN)2,

NaCNNiSO4,

H2BO3Khử dầu mỡ

Xử lý bằng

điện hóa

Hóa họcNước chứa

axit và kiềm

Nước thải chứa axit,

đồngMạ đồngMạ NikenMạ cromAxit, NikenAxit, Cr+3

Nước thảiH2SO4,

CrO3Mạ kẽm

CN-, axit, Zn+2Zn(CN)2

NaOH

NaCN

HBO3CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

b. Đặc điểm dòng thải

Phân hóa thấp < axít >

Chứa nhiều kim loại nặng hòa tan (độc hại)

Có dầu mài, dung dịch hưu cơ, mơi trường tẩy rửa

Có nhiều cặn tắn, bụi cát, vơ cơ, (gỉ oxít kim loại…)

c. Phân luồng dòng thải

- Nước thải có nhiều dầu mỡ

- Nước thải chứa Cr+3, Cr+ 6

-Nước thải chứa Niken- Nước thải chứa Đồng

d. Phương pháp xử lý

- Phương pháp cơ học

- Phương pháp hóa lý ( tuyển, đồng keo tụ ..)

- Phương pháp oxi hóa - khử: Chuyển chất hòa tan thành chất dễ tách

- Phương pháp sinh học: Sử dụng thực vật, sinh vật để tách kim loại nặng dạng vi

lượng ra khỏi nước

- Phương pháp đổi ion: Thu lại kim loại nặng

- Phương pháp kết tủa hóa học: ( phổ biến ở Việt Nam )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

. XỬ LÝ YẾM KHÍ (UASB)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×