Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xử lý khí - PP thiêu đốt-

Phương pháp xử lý khí - PP thiêu đốt-

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp xử lý khí

- PP thiêu đốt-CHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

e. Phương pháp ngưng tụ

* Ngun tắc: hỗn hợp khí ơ nhiễm được hạ thấp nhiệt độ (làm lạnh) xuống

dưới nhiệt độ bay hơi. Khí ơ nhiễm được ngưng tụ thành dạng lỏng

* Hai phương pháp ngưng tụ làm giảm nhiệt độ

- Ngưng tụ trực tiếp: hỗn hợp khí tiếp xúc trực tiếp với tác nhân làm lạnh.

Phương pháp này thường không thu được khí ơ nhiễm ở dạng tinh khiết (lẫn

tác nhân làm lạnh)

- Ngưng tụ gián tiếp: hỗn hợp khí tiếp xúc gián tiếp với tác nhân làm lạnh qua

bề mặt ngăn cách do q trình nhiệt, chất ơ nhiễm được ngưng tụ tách khỏi

dòng khí. Phương pháp này thu hồi chất ô nhiễm ở dạng lỏng

* Ưu điểm: đơn giản, dễ vận hành

* Nhược điểm: chỉ tách được khí có nhiệt độ bay hơi tương đối cao

* Ứng dụng: tách khí có mùi (tanh hơi) trong cơng nghiệp chế biến hải sản, thu

hồi dung môi hữu cơ dẽ bay hơi (xăng dầu, axeton, toluen...)CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHƠNG KHÍ

f) Phương pháp sinh học: phương pháp mới trong xử lý khí

* Ngun tắc: dòng khí ơ nhiễm dưới tác dụng của vi sinh vật bị phân huỷ → chất ít

hoặc khơng độc hại

Khí ơ nhiễm phải hồ tan trong nước (được hấp thụ) sau đó được vi sinh vật xử lý

Nhiệt độ dòng khí giới hạn trong 15 – 60oC, tốt nhất là 30 - 40oC

Sau khi hấp thụ khí ơ nhiễm dung dịch xử lý có pH = 5 - 8, khơng chứa khí gây độc

hại cho vi sinh vật

* Có 2 phương pháp:

-Phương pháp lọc sinh học: dùng vật liệu lọc, bên trong nuôi dưỡng vi sinh vật.

Cho dòng khí đi qua các vật liệu lọc này vi sinh vật sẽ phân huỷ khí ơ nhiễm

(Hình vẽ)- Vật liệu lọc: vật liệu hữu cơ có bổ sung dinh dưỡng để ni sinh vậtCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

- Phương pháp rửa sinh học: 2 giai đoạn

Khí ơ nhiễm được hấp thụ bằng 1 tháp rỗng

Dung dịch hấp thụ khí ơ nhiễm được đưa qua 1 bể bùn chứa vi sinh vật (bùn

hoạt tính) → khí ra được làm sạch

(hình vẽ)CHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

V. Một số sơ đồ cơng nghệ xử lý ơ nhiễm khí

1. Xử lý ô nhiễm khí trong ngành nhiệt điện

a. Các chất ô nhiễm khí

Bụi, SO2, NOx, hơi kim loại, 1 số chất hữu cơ

b. Sơ đồ cơng nghệ

(Hình vẽ)Sơ đồ cơng nghệ xử lí khí thải nhà

máy nhiệt điệnCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI GÂY Ơ NHIỄM

KHƠNG KHÍ

4. Xử lý ô nhiễm khí thải trong nhà máy sơn

a. Khí ô nhiễm: hơi dung mơi

b. Sơ đồ cơng nghệ xử lý

(hình vẽ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xử lý khí - PP thiêu đốt-

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×