Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xử lý khí - TB hấp thụ-

Phương pháp xử lý khí - TB hấp thụ-

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp xử lý khí

- PP hấp thụøng dơng ph¬ng pháp hấp thụ để tách hợp chất lu huỳnh

khỏi khói thải và chế tạo thạch caoPhng phỏp x lý khớ

- PP hp thPhơng pháp tổng hợp tách các hợp chất của lu huỳnh và

nitơ khỏi khí thảiCHNG III: CễNG NGH XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

-Ventury

-* Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp hấp thụ

* Ưu điểm

Có khả năng hấp thụ tốt dung dịch hấp thụ, đặc biệt là khí axit được hấp

thụ bởi dung dịch mang tính kiềm

Vận hành tương đối đơn giản, chi phí thấp nếu dung dịch hấp thụ rẻ tiền

* Nhược điểm

Phát sinh nước thải chứa ô nhiễm cần xử lý → tốn chi phí xử lý

Một số khí ăn mòn phải sử dụng thiết bị chống ăn mònCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ-* Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp hấp thụ ( tiếp)

* Ứng dụng:

Sử dụng trong cơng nghệ hố chất, nhiệt điện, thực phẩm

Xử lý SO2, NOx, HF, NH3

Chú ý: lựa chọn dung dịch hấp thụ có khả năng hồn ngun có thể thus au q

trình xử lý. Ngun tắc lựa chọn dung dịch hấp thụ: với các khí mang tính oxit

axit → chọn dung dịch mang tính kiềmCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

c. Phương pháp hấp Phụ

* Ngun tắc: chất ơ nhiễm được tách khỏi dòng khí do bi giữ lại ở bề mặt rắn

(chất hấp phụ)

*Yêu cầu: chất hấp phụ có bề mặt riêng lớn, có khả năng hấp phụ chọn lọc chất

ơ nhiễm dạng khí cần xử lý, có khả năng hồn ngun, rẻ tiền, dễ kiếm, có độ

bền nhiệt, bền cơ, ít độc, dễ xử lý nếu khơng hồn ngun được

- Thiết bị hấp phụ tĩnh: chất hấp phụ được bố trí ở giữa tháp, 2 tháp hấp thụ:

tháp A làm việc (hấp phụ), tháp B hồn ngun (nhả hấp phụ)

Dòng khí đi vào A → B: đuổi khí ra

- Thiết bị hấp phụ động: hấp phụ tầng sơi

Bố trí đường ống có các lỗ rỗng, khí vào phân bố vào các khe rỗng, tốc độ khí

lớn → lớp hấp phụ rắn “sơi” lên, lớp sôi này chỉ đủ dao động nhất định, khí ơ

nhiễm bị giữ lại, làm việc liên tục, khơng cần 2 tháp

(Hình vẽ)CHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

* Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp hấp phụ

- Ưu: có khả năng hấp phụ khí ở nhiệt độ thấp nếu lựa chọn chất hấp phụ thích hợp

Khả năng xử lý khí lưu lượng lớn, làm việc liên tục

Hiệu suất xử lý cao

- Nhược:

Khơng thích hợp với khí có hàm lượng bụi cao

Thiết bị cồng kềnh

Khơng thích hợp với khí có nồng độ ơ nhiễm lớn

Khơng thích hợp với khí có độ ẩm cao

Tốn chi phí cho hồn ngun nếu chất hấp phụ có thể hồn ngun hoặc

chi phí xử lý chất hấp phụ

* Ứng dụng: xử lý khí ơ nhiễm của 1 số ngành cơng nghiệp: hố chất, chế biến thực

phẩm, thuỷ sản

Hấp phụ mùi, hấp phụ hơi dung môi trong quá trình phun sơn

Xử lý khí trong nhàPhương pháp xử lý khí

- PP hấp phụHấp phụ hơi dung mơi

– Chất hấp phụ: có lỗ xốp mịn như than hoạt tính,

silicangen, keo nhơm, thuỷ tinh lỗ xốp

– Than hoạt tính chất hấp phụ kị nước nên ứng dụng hiệu

quả khi độ ẩm khí thải đến 50%

Thiết bị: Tầng sơi và lớp hạt chuyển động

Ưu điểm của sơi carrbon hoạt tính so với than hoạt tính

– Hiệu quả thu hồi cao trên 99%

– Giảm thất thốt dung mơi do phân huỷ nhiệt khí có than

HT làm xúc tác

– Giảm nguy cơ cháy nổ, được ứng dụng để thu hồi dung

mơi có nhiệt độ cao.Phương pháp xử lý khí

- PP hấp phụHấp phụ Nox

• Nox hấp thụ mạnh bằng than hoạt tính. Tuy

nhiên khi tiếp xúc với oxit nitơ than có thể

cháy nổ.

• Khả năng hấp phụ silicagen đối với Nox

thấp hơn than hoạt tính

• Khả năng hấp phụ của keo nhơm khơng cao

• Nox có thể được hấp phụ bằng than bùn có

tính kiềm trong TB lắng tầng sôiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xử lý khí - TB hấp thụ-

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×