Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xử lý bụi (29)

Phương pháp xử lý bụi (29)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ7. Phương pháp tách bụi ướt

- Ngun tắc: dòng khí chứa bụi tiếp xúc với dòng chất lỏng, các hạt bụi khi va

chạm các hạt lọc tách khỏi dòng khí

- Ưu điểm: Hiệu quả xử lý bụi cao, tách được những hạt bụi rất nhỏ

Có thể làm nguội khí, tách được một số khí hào tan

Xử lý khí có độ ẩm lớn

Nguy hiểm do cháy nổ ítCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ7. Phương pháp tách bụi ướt ( tiếp)

- Nhược điểm: Xuất hiện nước thải chứa bụi → đòi hỏi chi phí cao

Trong khí chứa chất ăn mòn → thiết bị và đường ống phải được sử

dụng bằng những vật liệu chống ăn mòn

- Ứng dụng:Trong những ngành cơng nghiệp có khí ẩm, xử lý hạt bụi có kết

hợp xử lý bụi và khí hồ tan

Thiết bị tách bụi ướt có thể là các xyclon màng ướt (có màng chất

lỏng chảy trong thành ống) hoặc tháp rỗng có vòi phun nước, các

thiết bị phun tia, các thiết bị venturyPhương pháp xử lý bụi (32)

D. Một số thiết bị tách bụi ướta. Xiclon màng ướt

b. TB Venturi với bộ

thu giọt ngồiPhương pháp xử lý bụi (33)

• Thiết bị veturi tách bụi ướtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xử lý bụi (29)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×