Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Chiến lược kinh doanh quốc tế

III. Chiến lược kinh doanh quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phát triển quốc tế : lý do

Lợi thế qui mô

Lợi thế vị trí

Thị trường nội địa có thể khơng đủ qui mơ để tận dụng có hiệu quả qui mơ

thiết bị sản xuấtROI

CLKDTiếp cận dễ dàng hơn : nguyên liệu, nhân lực, nhà cung cấp, khách hàng, tài

nguyên thiên nhiên , ...Nâng cao thị phần

Mở rộng phạm vi thị trường giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế qui mô trong

sản xuất, marketing, R&D và phân phốiNhững khoản đầu tư lớn (R&D) đòi hỏi thị trường tồn cầu để khấu hao

nhanhChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương137

VIChiến lược kinh doanh quốc tếChiến lược đa quốc giaBa

chiến lược

quốc tếCLKDChương IChiến lược toàn cầu

Chiến lược xuyên quốc giaChương IIChương IIIChương IVChương VChương138

VIChiến lược đa quốc gia

CLKDCác quyết định chiến lược và tác nghiệp được giao cho các chi

nhánh tại mỗi quốc giaSản phẩm và dịch vụ được thích ứng với thị trường địa phươngĐơn vị kinh doanh tại mỗi quốc gia độc lập với nhauThị trường tại mỗi quốc gia là khác nhauTập trung cạnh tranh tại mỗi thị trườngKSF : giá trị cho khách hàngChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương139

VIChiến lược toàn cầuCLKDSản phẩm trên các thị trường được chuẩn hoáCác quyết định chiến lược được tập trung tại công ty mẹTập trung vào lợi thế qui môThường thiếu quan tâm tới từng thị trường địa phươngĐòi hỏi chia sẻ chi phí và phối hợp giữa các quốc giaChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương140

VIChiến lược xun quốc gia

CLKDTìm kiếm cả hiệu quả tồn cầu và chú trọng thị

trường địa phương

Đòi hỏi đồng thời sự kiểm sốt tập trung và sự

phối hợp để có hiệu quả và sự phi tập trung để

thích ứng thị trường địa phươngChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương141

VILựa chọn chiến lược nào ?

Áp lực hội nhập tồn cầu

Sản phẩm thơng dụng

Thoả mãn nhu cầu toàn cầu

Ngành dư thừa năng lực sản xuất

Quyền lực khách hàng lớn và chi phí chuyển đổi thấpÁp lực thích ứng thị trường địa phương

Thị hiếu của khách hàng khác nhau

Cách thức sử dụng khác nhau

Kênh tiêu thụ khác nhau

Yêu cầu của chính phủ các nước tiếp nhậnCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương142

VIChiến lược nào ?¸p lực hội nhậpCaoCLKDChương IThấpThấpCaoÁp lực thích ứng thị trườngChương IIChương IIIChương IVChương VChương143

VIChương VI : Tổ chức thực hiện chiến lược

Triển khai chiến lược

Xây dựng cơ cấu tổ chức

KháI niệm cơ cấu tổ chức

Các dạng cơ cấu tổ chức

Mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và chiến lượcTheo dõi chiến lược

CLKDPhân bổ nguồn lực

Triển khai thực tế

Hai vấn đề lớn : Cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến lượcSự cần thiết

Qui trình theo dõi

Hệ thống theo dõi chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương144

VII. Nội dung triển khai chiến lượcCLKDPhân bổ nguồn lựcTriển khai thực tếHai vấn đề lớn : Cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến

lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương145

VIII. Thiết kế cơ cấu tổ chứcCLKDKhái niệmXây dựng cơ cấu tổ chứcCác kiểu cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức và chiến lược

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương146

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Chiến lược kinh doanh quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×