Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Xây dựng ma trận SWOT

III. Xây dựng ma trận SWOT

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Xây dựng ma trận SWOTPhân tích

cạnh tranhCơ hội

Đe doạCLKDChương IO1

O2Phân tích nội bộ

Điểm mạnhĐiểm yếuS1W1 W2S2...A

S1 + O2 => P1BCD...T1

T2Chương IIChương IIIChương IVChương VChương63

VIChương IV : Chiến lược cạnh tranh

Khái quát về chiến lược cạnh tranhCác chiến lược cạnh tranh tổng quát

CLKDLợi thế cạnh tranh

Các dạng chiến lược cạnh tranh

Chiến lược chi phí thấp

Chiến lược khác biệt hóa

Chiến lược trọng tâmMối quan hệ giữa các dạng chiến lược cạnh tranhChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương64

VILợi thế cạnh tranh

Khái niệm

Hai dạng lợi thế cạnh tranh cơ bản

CLKDLà những năng lực riêng biệt của doanh nghiệp được

thị trường chấp nhận và đánh giá caoLàm giống như đối thủ cạnh tranh, nhưng rẻ hơn: lợi

thế về chi phí

Làm khác đối thủ cạnh tranh: lợi thế về sự khác biệtChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương65

VICác dạng chiến lược cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranhSơ đồ tổng qtTồn bộ

thị trườngChi phíCLKDChương IChương IISự khác biệtChi phí thấpKhác biệt hốTrọng tâm

dựa trên

chi phí thấpTrọng tâm

dựa trên

sự khác biệtChương IIIChương IVChương VChương66

VIII. Các chiến lược cạnh tranh tổng quátCLKDChiến lược chi phí thấp (Cost leadership strategy)Chiến lược khác biệt hóa (Differentiation strategy)Chiến lược trọng tâm (Focus strategy)Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương67

VIChiến lược chi phí thấpKhái niệm

Nội dungBiểu hiện của chiến lược chi phí thấpCLKDSử dụng hiệu ứng kinh nghiệm

Khai thác chuỗi giá trị

Giá cả

Số lượngƯu điểm

Nhược điểm

Điều kiện áp dụng

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương68

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Xây dựng ma trận SWOT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×