Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

II. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Doanh nghiệp

cần làm gìMơi trường bên ngồi

Mơi trường vĩ mơ

Mơi trường ngànhLợi thế

cạnh tranh

bền vững

Mơi trường nội bộDoanh nghiệp

có thể làm gìNguồn lực

Năng lực

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương52

VIMục đích của phân tích nội bộ doanh nghiệp

Mục đíchCLKDPhân tích các nguồn lực của doanh nghiệp

Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp

trong cạnh tranh đối với một ngành kinh doanh nhất

định

Xác định những năng lực riêng biệt của doanh nghiệpChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương53

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệp

Khả năng

Kết hợp các

nguồn lựcNguồn lựcPhân tích nội bộ* Hữu hình

* Vơ hìnhNăng lực

riêng biệt

Nguồn của lợi thế

cạnh tranhLợi thế

cạnh tranh

bền vững

Nhờ năng lực

riêng biệt

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương54

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệp

Nguồn lực

DN có thể làm gì với:

Các tài sản của mình, kể cả con người và giá trị của tên,

nhãn hiệu

Nguồn lực bao gồm các đầu vào của quá trình sản xuất và

kinh doanh của doanh nghiệp...

Như là thiết bị, tay nghề của người lao động, nhãn hiệu, tài chính

cũng như khả năng lãnh đạo

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương55

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệp

Năng lựcNhững gì DN làm...Khả năng phối hợp các nguồn lực của doanh nghiệp để

đạt được mục tiêu mong muốn.

Năng lực trở nên quan trọng khi chúng được phối hợp

để tạo ra những năng lực đặc thù nhằm tạo ra giá trị

chiến lược.CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương56

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệpNăng lực riêng biệtCó giá trịNăng lực cho phép DN khai thác các cơ hội tạo ra giá trị cho khách hàng

hoặc đối phó với những đe doạ của mơi trườngHiếmNăng lực mà ít đối thủ có hoặc sẽ cóKhó bắt chước

Năng lực mà DN khác không thể khai thác một cách dễ dàngKhơng thay thế được

Năng lực khơng có giải pháp tương tự (bí quyết, quan hệ, ...)

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương57

VIPhân tích chuỗi giá trị

Khái niệm “chuỗi giá trị”

Phương pháp phân tíchCLKDTổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp tham gia

vào quá trình tạo ra giá trị cho khách hàngSơ đồ tổng quát

Phân tích các hoạt động tạo ra giá trịChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương58

VISơ đồ chuỗi giá trị

Cho phép DN xác định nguồn nào có thể tạo ra giá trị chiến lượcHoạt động bổ trợ

(Staff), giúp các hoạt

động tác nghiệp gia

tăng giá trị

inputsCơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Quản trị nhân lực

Nghiên cứu và phát triển (R&D)

Mua sắm

Cung ứng

Cung ứng

Sản xuất

nội bộ

bên ngồiMarketingDịch vụ

bán hàng

outputsHoạt động chính (Line)

Tạo ra giá trịCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương59

VIPhân tích các hoạt động

Các hoạt động trực tiếp

Các hoạt động gián tiếpCLKDCung ứng đầu vào (Inbound Logistics)

Sản xuất (Operation)

Cung ứng đầu ra (Outbound logistics)

Marketing

Dịch vụ (Service)Chương IHạ tầng doanh nghiệp (Infrastructures)

Quản lý nhân sự (Human Resources Management)

Nghiên cứu và phát triển (R&D)

Mua sắm (Procurement)

Chương IIChương IIIChương IVChương VChương60

VIXác định điểm mạnh, điểm yếu

Xây dựng chân dung chiến lược

So sánh chân dung chiến lược

CLKDĐánh giá các hoạt động chínhBenchmarkingXác định các năng lực riêng biệtChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương61

VIIII. Xây dựng ma trận SWOTCLKDTổng hợp cơ hội, thách thức

Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu

Xây dựng ma trận SWOT

Phân tích các phương án chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương62

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×