Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (M. Porter)

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (M. Porter)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích áp lực từ phía khách hàng

Khách hàng có thể

gây sức ép về giá

cả, chất lượng sản

phẩm, điều kiện

giao hàng, điều

kiện thanh toán,

vvĐánh giá quyền lực đàm phán của khách hàng :

Khách hàng có tập trung khơng ?

Ngành hoạt động có là người cung cấp chủ yếu của

khách hàng ?

Khả năng tìm sản phẩm thay thế ?

Switching cost có cao không ?

Quy mô tương đối của khách hàng và các doanh

nghiệp của ngành ?

Khách hàng có nhiều thơng tin khơng ?

-> Khi nào áp lực từ phía khách hàng cao?CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương43

VIPhân tích áp lực từ phía nhà cung cấp

Người cung cấp có

thể gây sức ép về

giá cả, chất lượng

sản phẩm, điều kiện

giao hàng, điều kiện

thanh toán, vvĐánh giá quyền lực đàm phán của người cung cấp :Người cung cấp có tập trung khơng ?

Ngành hoạt động có là khách hàng chính của các nhà

cung cấp này khơng ?

Khả năng tìm sản phẩm thay thế ?

Switching cost có cao khơng ?

Các sản phẩm của các nhà cung cấp có khác nhau

khơng ?

Khả năng hội nhập dọc ngược chiều ?-> Khi nào áp lực từ phía người cung cấp cao?CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương44

VIPhân tích sự đe dọa của sản phẩm thay thếSản phẩm thoả

mãn cùng nhu cầu

sẽ làm giảm khả

năng cạnhtranh

của sản phẩm

hiện tạiCLKDChương IChương II Đánh giá SP thay thế :

Sản phẩm với giá cả và giá trị sử dụng tốt

hơn sản phẩm hiện tại

Đe doạ từ sản phẩm thay thế rất khó đánh

giá và rất nguy hiểm ==> cần thường

xuyên theo dõiChương IIIChương IVChương VChương45

VIPhân tích sự đe dọa của đối thủ tiềm ẩn

Đối thủ tiềm ẩn

đe doạ làm tăng

cường độ cạnh

tranh trong nội bộ

một ngành Đánh giá đối thủ tiềm ẩn :Rào cản nhập ngành

Khả năng phản ứng của các

doanh nghiệp trong ngànhCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương46

VIRào cản nhập ngành

Khái niệm

Là những yếu tố ngăn trở các doanh nghiệp tham gia vào một

ngành / chi phí tối thiểu mà một DN phải bỏ ra để tham gia hoạt

động trong một ngành nào đóMột số rào cản

• rào cản thương mại: khả năng tiếp cận kênh phân phối

• rào cản kỹ thuật: cơng nghệ sử dụng, sự khác biệt hóa sản phẩm…

• rào cản tài chính: đòi hỏi về vốn, lợi thế qui mơ…

• rào cản nguồn lực: bản quyền, nguồn ngun liệu, nhân lực chất

lượng cao, chính sách của chính phủ…CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương47

VIPhân tích áp lực cạnh tranh nội bộ ngànhCạnh tranh giữa

các doanh nghiệp

cùng hoạt động

trong một ngày

luôn gay gắt và cần

được theo dõi

thường xuyên Đánh giá cường độ cạnh tranh nội bộ :

Cơ cấu ngành (quy mô và số lượng đối thủ)

Cầu của ngành: nhu cầu cao -> tạo cơ hội

Rào cản rút luiCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương48

VIRào cản rút lui

Khái niệm

Là những yếu tố ngăn trở các doanh nghiệp rút lui khỏi một

ngànhMột số rào cản

• Cơng cụ sản xuất đặc thù

• Cam kết với người lao động

• Ràng buộc xã hội

• Ràng buộc chiến lược của doanh nghiệp

• Vv.CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương49

VIXác định chìa khóa thành cơng

Khái niệm

Một số chìa khóa thành công

CLKDcác năng lực, nguồn lực mà một doanh nghiệp cần phải có để

có thể thành cơng trong một ngành nhất định

Vị thế trên thị trường có thể thể hiện qua thị phần, hoặc tăng

trưởng

Vị trí của doanh nghiệp về mặt chi phí (cung ứng, sản xuất,

thương mại, vv.)

Hình ảnh của sản phẩm

Năng lực công nghệ và khả năng làm chủ cơng nghệ

Khả năng tài chính.Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương50

VIII. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Mục đíchPhương pháp phân tích

CLKDPhân tích chuỗi giá trị

Phân tích các hoạt động chức năng

Xác định điểm mạnh, điểm yếuChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương51

VIII. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Doanh nghiệp

cần làm gìMơi trường bên ngồi

Mơi trường vĩ mơ

Mơi trường ngànhLợi thế

cạnh tranh

bền vững

Mơi trường nội bộDoanh nghiệp

có thể làm gìNguồn lực

Năng lực

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương52

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (M. Porter)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×