Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Mục tiêu chiến lược

III. Mục tiêu chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Mục tiêu chiến lược

Khái niệm mục tiêu chiến lược

CLKDSự cam kết thực hiện những chỉ tiêu kết quả cụ thể &

có thể đo lường được trong một thời hạn nào đó

Cụ thể hố nhiệm vụ chiến lược thành các chỉ tiêu

KẾT QUẢChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương29

VIIII. Mục tiêu chiến lược

Hai loại mục tiêu chiến lược

CLKDMục tiêu tài chính : những mong đợi liên quan đến

việc cải thiện kết quả tài chính của doanh nghiệp

Mục tiêu chiến lược : những mong đợi về một khả

năng cạnh tranh lớn hơn và một vị thế thị trường

mạnh hơn trong dài hạn.Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương30

VIIII. Mục tiêu chiến lược

Ví dụ

Mục tiêu tài chính :

Mục tiêu chiến lược :

CLKDDoanh thu

Lợi nhuận

Giá trị thị trườngChương IThị phần

Thương hiệu

Xếp hạng, vvChương IIChương IIIChương IVChương VChương31

VIChương III : Phân tích chiến lượcCLKDPhương pháp phân tích chiến lượcPhân tích mơi trường bên ngồiPhân tích nội bộ doanh nghiệpXây dựng bảng phân tích chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương32

VIPhương pháp phân tích chiến lược

Các mơ hình phân tích chiến lược

Mơ hình SWOT.

CLKDPEST (Political, Economic, Social, Tecno.)

PIMS (Profit Impact Marketing Strategy)

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats)

vv.

Sơ đồ tổng quátChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương33

VIPhương pháp phân tích chiến lược

Mơ hình SWOTPHÂN TÍCH

NỘI BỘĐiểm mạnh

Năng lực

riêng biệtĐiểm yếuCHIẾN LƯỢC

P/TÍCH MT

BÊN NGỒICLKDChương IChìa khố

thành cơngCơ hội

Thách thứcChương IIChương IIIChương IVChương VChương34

VII. Phân tích mơi trường bên ngồiCLKDMục đíchPhân tích mơi trường vĩ mơPhân tích mơi trường ngànhXác định chìa khóa thành cơngChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương35

VIMục đích

CLKDXác đinh và hiểu rõ được các yếu tố của môi

trường kinh doanh, tác động của chúng đến hoạt

động của DN từ đó xác định các cơ hội và thách

thức (đe doạ) mà doanh nghiệp sẽ gặp phải.

Câu hỏi quan trọng : doanh nghiệp cần phải làm

gì để thành cơngChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương36

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Mục tiêu chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×