Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp

III. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp

Kết quả

Mong muốnDự báoHiện tạiCLKDChương IChương IIChương IIITương laiChương IVThời gianChương VChương16

VIChương II : Tầm nhìn,mục tiêu chiến lược

CLKDTầm nhìn chiến lược

Sứ mạng

Mục tiêu chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương17

VII. Tầm nhìn chiến lược

Khái niệm tầm nhìn chiến lượcGiấc mơ về tương lai, viễn cảnh của doanh nghiệp

Chúng ta sẽ trở thành cái gì?Ví dụ:

Pepsi ColaWe

Chúng

willtabesẽantrởoutstanding

thành một company

hãng danhby

tiếng

exceeding

nhờ sự customer

vượt trội

expectations

trong thoả mãn

through

những

empowered

mong đợi của

people,

khách

guided

hàngby

bằng

shared

khả values

năng

của mọi người và được định hướng bởi các giá trị chungCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương18

VII. Tầm nhìn chiến lược

CLKDNội dung của tầm nhìn chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương19

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×