Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Nguồn lực

DN có thể làm gì với:

Các tài sản của mình, kể cả con người và giá trị của tên,

nhãn hiệu

Nguồn lực bao gồm các đầu vào của quá trình sản xuất và

kinh doanh của doanh nghiệp...

Như là thiết bị, tay nghề của người lao động, nhãn hiệu, tài chính

cũng như khả năng lãnh đạo

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương55

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệp

Năng lựcNhững gì DN làm...Khả năng phối hợp các nguồn lực của doanh nghiệp để

đạt được mục tiêu mong muốn.

Năng lực trở nên quan trọng khi chúng được phối hợp

để tạo ra những năng lực đặc thù nhằm tạo ra giá trị

chiến lược.CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương56

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệpNăng lực riêng biệtCó giá trịNăng lực cho phép DN khai thác các cơ hội tạo ra giá trị cho khách hàng

hoặc đối phó với những đe doạ của mơi trườngHiếmNăng lực mà ít đối thủ có hoặc sẽ cóKhó bắt chước

Năng lực mà DN khác khơng thể khai thác một cách dễ dàngKhông thay thế được

Năng lực không có giải pháp tương tự (bí quyết, quan hệ, ...)

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương57

VIPhân tích chuỗi giá trị

Khái niệm “chuỗi giá trị”

Phương pháp phân tíchCLKDTổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp tham gia

vào quá trình tạo ra giá trị cho khách hàngSơ đồ tổng quát

Phân tích các hoạt động tạo ra giá trịChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương58

VISơ đồ chuỗi giá trị

Cho phép DN xác định nguồn nào có thể tạo ra giá trị chiến lượcHoạt động bổ trợ

(Staff), giúp các hoạt

động tác nghiệp gia

tăng giá trị

inputsCơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Quản trị nhân lực

Nghiên cứu và phát triển (R&D)

Mua sắm

Cung ứng

Cung ứng

Sản xuất

nội bộ

bên ngoàiMarketingDịch vụ

bán hàng

outputsHoạt động chính (Line)

Tạo ra giá trịCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương59

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×