Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định chìa khóa thành công

Xác định chìa khóa thành công

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Mục đíchPhương pháp phân tích

CLKDPhân tích chuỗi giá trị

Phân tích các hoạt động chức năng

Xác định điểm mạnh, điểm yếuChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương51

VIII. Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Doanh nghiệp

cần làm gìMơi trường bên ngồi

Mơi trường vĩ mơ

Mơi trường ngànhLợi thế

cạnh tranh

bền vững

Mơi trường nội bộDoanh nghiệp

có thể làm gìNguồn lực

Năng lực

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương52

VIMục đích của phân tích nội bộ doanh nghiệp

Mục đíchCLKDPhân tích các nguồn lực của doanh nghiệp

Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp

trong cạnh tranh đối với một ngành kinh doanh nhất

định

Xác định những năng lực riêng biệt của doanh nghiệpChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương53

VIPhân tích nội bộ doanh nghiệp

Khả năng

Kết hợp các

nguồn lựcNguồn lựcPhân tích nội bộ* Hữu hình

* Vơ hìnhNăng lực

riêng biệt

Nguồn của lợi thế

cạnh tranhLợi thế

cạnh tranh

bền vững

Nhờ năng lực

riêng biệt

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương54

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định chìa khóa thành công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×