Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các khái niệm về CLKD

Các khái niệm về CLKD

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Các cấp chiến lược trong DN

Chiến lược cấp công ty (corporate level strategy)Chiến lược cấp đơn vị KD (Business level strategy)CLKDChiến lược phát triển các lĩnh vực KD

Chiến lược KD quốc tếKhái niệm đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU)

Chiến lược cạnh tranhChiến lược cấp chức năng (Functional level strategy).Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương13

VIII. Các cấp chiến lược trong DNCông ty đa

ngànhCấp công ty

Corporate strategy

Cấp đơn vị kinh doanh

Business strategy

Cấp chức năng

Functional

strategyCLKDChương IĐơn vị kinh

doanh chiến lược

1Nghiên cứu

& phát triểnSản xuấtChương IIChương IIIĐơn vị kinh

doanh chiến lược

2MarketingChương IVĐơn vị kinh

doanh chiến lược

3Nguồn

nhân lựcChương VTài

chínhChương14

VIIII. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp

Xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược

Phân tích chiến lược

Lựa chọn chiến lượcCLKDCạnh tranh

Phát triểnTổ chức thực hiện chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương15

VIIII. Qui trình chiến lược trong doanh nghiệp

Kết quả

Mong muốnDự báoHiện tạiCLKDChương IChương IIChương IIITương laiChương IVThời gianChương VChương16

VIChương II : Tầm nhìn,mục tiêu chiến lược

CLKDTầm nhìn chiến lược

Sứ mạng

Mục tiêu chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương17

VII. Tầm nhìn chiến lược

Khái niệm tầm nhìn chiến lượcGiấc mơ về tương lai, viễn cảnh của doanh nghiệp

Chúng ta sẽ trở thành cái gì?Ví dụ:

Pepsi ColaWe

Chúng

willtabesẽantrởoutstanding

thành một company

hãng danhby

tiếng

exceeding

nhờ sự customer

vượt trội

expectations

trong thoả mãn

through

những

empowered

mong đợi của

people,

khách

guided

hàngby

bằng

shared

khả values

năng

của mọi người và được định hướng bởi các giá trị chungCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương18

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các khái niệm về CLKD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×