Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tầm nhìn chiến lược

I. Tầm nhìn chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Tầm nhìn chiến lược

CLKDNội dung của tầm nhìn chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương19

VII. Tầm nhìn chiến lược

Yêu cầu tầm nhìn chiến lượcXây dựng tầm nhìn chiến lượcCLKDNgắn gọn, dễ nhớ

Tham vọng,

Bao quát, không quá cụ thể, không quá mơ hồ

Gợi cảm xúc

Tầm nhìn trước tiên

Sự tham gia của lãnh đạoChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương20

VII. Tầm nhìn chiến lược

CLKDMột số ví dụ khác:

 FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu

mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo

trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm

khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh

quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình

điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một

cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về

tinh thần. (FPT)

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương21

VII. Tầm nhìn chiến lược

CLKDMột số ví dụ khác:

 Đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ

Chí Minh sẽ trở thành một trung tâm đào tạo,

nghiên cứu và tư vấn về khoa học kinh tế quản trị kinh doanh có uy tín ngang tầm với

các cơ sở đào tạo đại học trong khu vực châu

Á.

(Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh)Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương22

VIII. Sứ mạng chiến lượcCLKDKhái niệm sứ mạng chiến lượcYêu cầu sứ mạng chiến lượcTuyên bố sứ mạng chiến lượcVí dụ:Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương23

VIII. Sứ mạng chiến lược

Khái niệm sứ mạng chiến lược

CLKDPhản ánh tầm nhìn của lãnh đạo : doanh nghiệp muốn làm gì

và trở thành cái gì?

Cung cấp một cái nhìn rõ nét về : doanh nghiệp làm gì cho

khách hàng của mình?

Chỉ rõ ý định theo đuổi một vị thế trong một ngành kinh

doanh?Sứ mạng chiến lược nêu rõ lý do tồn tại của

doanh nghiệp

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương24

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tầm nhìn chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×