Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích danh mục các lĩnh vực kinh doanh

Phân tích danh mục các lĩnh vực kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích danh mục các lĩnh vực kinh doanh

Qui trình phân tích

CLKDBước 1 : Xác định các tiêu chí đánh giá triển vọng và vị thế

cạnh tranhBước 2 : Xây dựng ma trận định vị các SBUBước 3 : Định vị các SBU hiện tại trên ma trậnBước 4 : Xây dựng các phương án phát triển các SBUChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương96

VIPhân tích danh mục các lĩnh vực kinh doanh

CLKDCác mơ hình phân tích danh mục lĩnh vực kinh doanh

 Mơ hình BCG (Boston Consulting Group)

 Mơ hình ADL (Arthur D. Little)

 Mơ hình Mc Kinsey GE (Mc Kinsey – General

Electric)Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương97

VIMơ hình BCG

Bước 1: Xác định tiêu chí đánh giá

-Thị phần tương đối: Tỷ lệ giữa thị phần của DN với thị

phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

--Tỷ lệ tăng trưởng của ngành: so sánh với tỷ lệ tăng GDP

-CLKDLớn hơn 1: vị thế cạnh tranh mạnh

Nhỏ hơn 1: vị thế cạnh tranh yếuChương ILớn hơn GDP: ngành tăng trưởng cao

Nhỏ hơn GDP: ngành tăng trưởng thấpChương IIChương IIIChương IVChương VChương98

VIMa trận BCG

Cao hơn tỷ

lệ tăng GDPStar?cash CowDogThị trường năm n - Thị trường năm (n-1)

Thị trường năm (n-1)Tỷ lệ tăng

trưởng của

ngànhQuestion mark ?Thấp hơn tỷ

lệ tăng GDP

10Doanh thu của doanh nghiệp

10,1Thị phần tương đối(Đối với leader)Doanh thu của leaderCLKDChng IChng IIDoanh thu cña leader

Doanh thu cña d/n thø haiChương IIIChương IVChương VChương99

VIMơ hình BCG

Bước 3: Định vị các SBU trên ma trận

- Mỗi SBU là một hình tròn, vị trí được xác định bởi

thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng của

ngành

- Kích thước hình tròn: xác định dựa trên phần đóng

góp của DT của SBU đó vào tổng DT ca DN.CLKDChng IChng IIChng IIIChng IVChng VChng100

VIMụ hỡnh BCG+

tăng trưởng GDPDiện tích của các hình tròn tỷ

lệ với phần trăm doanh thuDogcash Cowcủa các SBU trong doanh thu

toàn bộ của doanh nghiệp-Tỷ lệ tăng trưởng của ngànhQuestion mark ?Star1010,1Thị phần tương đốiCLKDChng IChng IIChng IIIChng IVChng VChng101

VIMa trn BCG

Bc 4: Xác định phương án chiến lược cho từng SBUStarQuestion mark ?• Tập trung các nguồn lực cho các lĩnh • Hoặc đầu tư ồ ạt để chiếm một phần thị

vực có triển vọngtrường đáng kể• Đầu tư ồ ạt để chiếm vị trí dẫn đầu• Hoặc nhanh chóng rút luiDogsCash Cow

• Bám trụ• Dừng hoặc bán lại hoạt động• Thu hoạch nhanh để đầu tư chỗ khác• Chuyển nguồn lực cho lĩnh vực khác• Dự tính thời điểm rút lui• Tránh “hy sinh” vào đây những nguồn

lực có ích hơn cho các lĩnh vực khácCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương102

VIMô hình ADL

Bước 1: Xác định tiêu chí đánh giá

-Giai đoạn của chu kỳ ngành: 4 giai đoạn

--Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp: 5 cấp độ

-CLKDKhởi đầu, tăng trưởng, bão hồ, suy thốiChương IThống trị, mạnh, thuận lợi, bất lợi, ngoi lChng IIChng IIIChng IVChng VChng103

VIMa trn ADL

Giai đoạn

Khởi đầuT ăng trởngBão hoàSuy thoáiVị thế

cạnh tranhThống trịPhát triểnMạnhTự nhiên

Phỏt trinThuận lợiLa chnBất lợiChin lc to s thay i

Ngoài lềCLKDChng IChng IITừ bỏChương IIIChương IVChương VChương104

VIMơ hình ADL

Bước 3: Định vị các SBU trên ma trận

--CLKDMỗi SBU được định vị bằng 2 hình tròn, vị trí được

xác định theo giai đoạn của chu kỳ ngành và vị thế

cạnh tranh

Kích thước các hình tròn: xác định dựa trên phần đóng

góp vào doanh thu và lợi nhuận của SBU đó.Chương IChương IIChương IIIChương IVChng VChng105

VIMa trn ADL

Giai đoạn

Khởi đầuT ăng trởngBão hoàSuy thoáiVị thế

cạnh tranhThống trịPhát triểnMạnhTự nhiên

Phỏt trinThuận lợiLa chnBất lợiChin lc tạo sự thay đổi

Ngoµi lỊCLKDChương IChương IITừ bỏChương IIIChương IVChương VChương106

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích danh mục các lĩnh vực kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×