Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II : Tầm nhìn,mục tiêu chiến lược

Chương II : Tầm nhìn,mục tiêu chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Tầm nhìn chiến lược

Khái niệm tầm nhìn chiến lượcGiấc mơ về tương lai, viễn cảnh của doanh nghiệp

Chúng ta sẽ trở thành cái gì?Ví dụ:

Pepsi ColaWe

Chúng

willtabesẽantrởoutstanding

thành một company

hãng danhby

tiếng

exceeding

nhờ sự customer

vượt trội

expectations

trong thoả mãn

through

những

empowered

mong đợi của

people,

khách

guided

hàngby

bằng

shared

khả values

năng

của mọi người và được định hướng bởi các giá trị chungCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương18

VII. Tầm nhìn chiến lược

CLKDNội dung của tầm nhìn chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương19

VII. Tầm nhìn chiến lược

Yêu cầu tầm nhìn chiến lượcXây dựng tầm nhìn chiến lượcCLKDNgắn gọn, dễ nhớ

Tham vọng,

Bao qt, khơng q cụ thể, khơng q mơ hồ

Gợi cảm xúc

Tầm nhìn trước tiên

Sự tham gia của lãnh đạoChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương20

VII. Tầm nhìn chiến lược

CLKDMột số ví dụ khác:

 FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu

mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo

trong khoa học kỹ thuật và cơng nghệ, làm

khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh

quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình

điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một

cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về

tinh thần. (FPT)

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương21

VII. Tầm nhìn chiến lược

CLKDMột số ví dụ khác:

 Đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ

Chí Minh sẽ trở thành một trung tâm đào tạo,

nghiên cứu và tư vấn về khoa học kinh tế quản trị kinh doanh có uy tín ngang tầm với

các cơ sở đào tạo đại học trong khu vực châu

Á.

(Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh)Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương22

VIII. Sứ mạng chiến lượcCLKDKhái niệm sứ mạng chiến lượcYêu cầu sứ mạng chiến lượcTuyên bố sứ mạng chiến lượcVí dụ:Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương23

VIII. Sứ mạng chiến lược

Khái niệm sứ mạng chiến lược

CLKDPhản ánh tầm nhìn của lãnh đạo : doanh nghiệp muốn làm gì

và trở thành cái gì?

Cung cấp một cái nhìn rõ nét về : doanh nghiệp làm gì cho

khách hàng của mình?

Chỉ rõ ý định theo đuổi một vị thế trong một ngành kinh

doanh?Sứ mạng chiến lược nêu rõ lý do tồn tại của

doanh nghiệp

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương24

VIII. Sứ mạng chiến lược

u cầuTun bố sứ mạngCLKDKhơng q cụ thể

Tương thích với chiều lựa chọn chiến lược

Tạo cảm hứng, khuyến khích hành động

Tiêu chí lựa chọn chiến lược

Ngắn gọn

Ví dụChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương25

VIII. Sứ mạng chiến lược

VD1 : PanasonicRecognizing

our của

responsibilities

as nghiệp,

industrialists,

will dâng

Với trách nhiệm

một nhà công

chúng we

ta hiến

devote

the progress

development

of phúc

society

Cho sựourselves

tiến bộ vàtophát

triển của and

xã hội

và cho hạnh

của

and

well-being

people

through

our business

mọi the

người

bằng cácofhoạt

động

kinh doanh,

qua đó activities,

nâng cao

thereby

enhancing

thetrên

quality

lifegiới

throughout the world

chất lượng

cuộc sống

tồnofthế

VD2 : CanonAchieve

corporate

growth

Sự

tăng trưởng

và phát

triểnand

củadevelopment

cơng ty đồngwhile

hànhcontributing

với việc góp

to thevào

properity

the world

and

thevàhappiness

ofcho

humankind

phần

sự phồnofthịnh

của thế

giới

hạnh phúc

loài ngườiCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương26

VIII. Sứ mạng chiến lược

VD1 : Trung Nguyên

CLKDKết nối và phát triển những người đam mê cà phê

.

trên toàn thế giớiVD2 : Trường Đại học Kinh tế TP HCM

 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là nơi cung cấp cho

người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa

học kinh tế - quản trị kinh doanh; đồng thời chuyển giao

những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần

phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho cơng cuộc cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế

toàn cầu.

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương27

VIIII. Mục tiêu chiến lượcCLKDKhái niệm mục tiêu chiến lượcCác loại mục tiêu chiến lượcVí dụ:Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương28

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II : Tầm nhìn,mục tiêu chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×