Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CễNG NGH X Lí CHT THI NGUY HAI

CễNG NGH X Lí CHT THI NGUY HAI

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTR và CTNH

Các chất thải không được phép chôn lấp trực

tiếp tại các bãi chơn lấp bao gồm:

• Dung dịch hoặc vật liệu chứa chất lỏng.

• Bao bì rỗng trừ phi đã được ép, cắt nhỏ hoặc

các biện pháp tương tự nhằm giảm thể tích.

• Chất có thể gây nổ, chất rắn dễ bắt cháy, các

chất có thể phản ứng với nước, các chất oxy

hóa và peroxit hữu cơ.CHƯƠNG V: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ CTR và CTNH

Việc thiết kế các ô chôn lấp an toàn chất thải nguy hại

phải được tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế quốc gia

(TCXDVN 329:2004 đối với Việt nam) cụ thể như sau:

• Đối với bãi (ơ) chơn lấp các chất thải có tính độc; các chất

thải có tính ăn mòn: phải sử dụng hệ thống lớp lót đáy và

thành kép. Cấu tạo hệ thống lớp lót đáy và thành kép gồm :Lớp 1: Lớp thu nước rác thứ nhất.Lớp 2: Lớp vật liệu chống thấm thứ nhấtLớp 3: Lớp nước rác thứ hai.Lớp 4: Lớp vật liệu chống thấm thứ hai.Lớp 5: Lớp đất nền đầm chặt.PHƯƠNG PHÁP CHƠN LẤP

• CẤU TẠO BÃI VÀ THÀNH Ơ CHƠN LẤPTrường hợp địa chất 1Trường hợp địa chất 2Có bề dày lớp sét >2m;

hệ số thấm k< 10_7 cm/sCó bề dày lớp sét <2m;

Hệ số thấm k<10-7 cm/sCấu tạo lớp đơn gồmCấu tạo lớp kép gồmLớp đệm để thu gom nước rò rỉ0,5mLớp cát thứ 1để thu gom nước

rò rỉ0,5mLớp chống thấm HDPE1,5mmLớp chống thấm HDPE lần 11,5mmLớp cát đệm phát hiện nước rò

rỉ0,3mLớp cát đệm thứ 2 phát hiện

nước rò rỉ0,3mLớp sét tự nhiên có hệ số thấm

k< 10-7cm/s>2mLớp chống thấm HDPE lần 2

Lớp sét lót gia cố được đầm

nén hệ số thấm k<10-7cm/s1,5m

>0,9mCHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTR và CTNH

• Vật liệu chống thấm có thể lựa chọn các loại

sau:

• Đất sét: lớp đất sét có đặc tính hệ số thấm K 

10-7 cm/s, được đầm nén chặt, bề dày  60 cm.

• Màng HDPE (High Density Polyethylen) chiều

dày  2mm.

• Nhựa tổng hợp PVC chiều dày  2mm.

• Cao su butila chiều dày  2mm.

• Cao su tổng hp Neopren chiu dy 2mmChôn lấp CTNH

Dẫn khí đi

xử lý

ống thu khí bãi

rác

Lớp phủ bề

mặtMơng thu

nớc mặtLớp phủ trung

gian

Lớp lót cạnhLớp lót

đáy

ống thu nớc rácDẫn nớc rác đi xử

Hình 2.15. Sơ đồ cấu tạo bãi chôn lấpCTNHCễNG NGH X LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI2. Cơng nghệ lưu giữ CTNHChất thải

Kiểm tra độ ẩm

Đóng baoVận thang xuống hầmXếp vào nơi quy định

tại hầm xử lý chât thảiBài giảngC«ng nghƯ m«i trêng

Giảng viên : GS.TS Đặng kim Chi

Viện KH & CN Môi trường – ĐHBK Hà nộiHà nội 2-2011CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ LƯA CHỌN CÔNG

NGHỆ MÔI TRƯỜNGCHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (CNMT)

I. Khái niệm

1. Định nghĩa: Đánh giá CNMT là q trình dựa trên những tiêu chí nhất định để

đánh giá, lựa chọn công nghệ sạch, công nghệ tái chế, tái sử dụng và đặc biệt là

công nghệ xử lý chất thải nhằm đưa ra công nghệ phù hợp với yêu cầu thực tiễn

của cơ sở vật chất, giúp triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả,

khả thi.

Đánh giá CNMT thực chất liên quan đến chất thải.

2. Mục tiêu:

Là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá, xác định các CNMT liên

quan đến chất thải theo yêu cầu của các cơ sở thiết kế, cấu tạo thiết bị của các cơ

sở môi trường.

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất trong việc lựa chọn thiết bị, CNMT phù hợp; góp phần

định hướng, phát triển CNMT.

3. Phạm vi đánh giá CNMT

- Những công nghệ sạch được giới thiệu

- Công nghệ tái chế, tái sử dụng

- Công nghệ xử lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CễNG NGH X Lí CHT THI NGUY HAI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×