Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bói x lớ cn du bng visinhvt ti Canbeta Canada

Bói x lớ cn du bng visinhvt ti Canbeta Canada

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTR và CTNH* Phương pháp chơn lấp

Phương pháp chơn kín, bãi chơn lấp hợp vệ sinh (có lớp phủ

đáy, phủ bên cạnh, đảm bảo khơng có sự lan truyền sang

vùng lân cận).

Chơn chìm dưới đất nơi có mực nước ngầm thấp, diện tích

rộng, khơng bị ảnh hưởng của nước mặt

- Phương pháp phân chia bãi chôn lấp thành các ô vuông đẻ

chôn theo phương thức cuốn chiếu hoặc chôn lấp theo từng

loại chất thải.

- Có trường hợp xây đường hào chơn lấp chất thảiCHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTR và CTNH

Danh mục chất thải có thể được tiếp nhận vào bãi chơn lấp chất thải nguy hại

bao gồm:

• Tro, xỉ từ lò chất thải; cặn, bụi từ hệ thống xử lý khí.

• Bùn thải từ hệ thống xử lý chất thải có chứa kim loại nặng.

• Pin, ắc qui có chứa chì, thủy ngân, niken, lithium.

• Bùn cặn: giẻ lau, nhựa, giấy dính sơn hoặc mực dung môi hữu cơ từ nhà máy lắp

ráp xe, nhà máy sản xuất điện tử hoặc chất bán dẫn, từ nhà máy in hoặc bao bì.

• Bùn từ q trình tái chế dầu cặn có chứa axit và hợp chất chì.

• Bùn, cặn phát sinh từ nhà máy lắp ráp xe máy, thiết bị điều hòa khơng khí và điện

tử.

• Chất thải, bao bì có chứa bụi amiăng từ nhà máy sản xuất hoặc amiăng.

• Cặn bã hợp chất Isocianua từ quá trình sản xuất chất tạo bọt.

• Bùn, cặn thải, chất thải rắn phát sinh từ nhà máy chế biến cao su.

• Bùn, cặn, chất xúc tác đã sử dụng phát sinh từ nhà máy sản xuất xà phòng và

chất tẩy rửa bề mặt.CƠNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HAI

- Q trình chơn lấp:

+ CTNH được cẩu bằng hệ thống cẩu di động có mái che, điều kiện

hoạt động trong mọi thời tiết, không để nước mưa, nước mặt tràn

vào.

Tại ô chôn lấp, CTNH được nén bằng con lăn cơ khí hoặc dùng máy

đầm để giảm thể tích.

Sau mỗi lớp CTNH dày tối đã đa 2m, phương pháp che phủ bằng 1

lớp tro, xỉ thích hợp, phương pháp đầm chặt với độ dày 15 – 2m sau

đó làm thủ tục đóng bãi, các hợp đồng giám sát môi trường phải

được tiến hành liên tục trong thời gian 20-25 năm kể từ ngày đóng

bãi.CHƯƠNG V: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ CTR và CTNH

Các chất thải không được phép chôn lấp trực

tiếp tại các bãi chôn lấp bao gồm:

• Dung dịch hoặc vật liệu chứa chất lỏng.

• Bao bì rỗng trừ phi đã được ép, cắt nhỏ hoặc

các biện pháp tương tự nhằm giảm thể tích.

• Chất có thể gây nổ, chất rắn dễ bắt cháy, các

chất có thể phản ứng với nước, các chất oxy

hóa và peroxit hữu cơ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bói x lớ cn du bng visinhvt ti Canbeta Canada

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×